Obsah

        

Českomoravská                     

kynologická unie                                                             

člen FCI

Kynologická jednota ČR z.s.

pořádá 16. září 2017

IV. ročník Mistrovství republiky KJ - ČR

dle ZPU - S

I.  ročník Mistrovství republiky KJ - ČR mládeže do 18ti let

dle ZPU - 1

 

Místo: 

ZKO Lety Praha - západ, Sokolská 315, 252 29 Lety u Dobřichovic, www.kklety.cz

Soutěžní kategorie:

ZPU-S v plném rozsahu (pořadí cviků i oddílů může být měněno)

ZPU-1 mládež do 18ti let v plném rozsahu - povinný cvik: hlídání předmětu

Podmínkou účasti není splnění nižších zkoušek KJ - ČR.

Upozornění:

při této akci lze získat zapsání zkoušky ZPU-S

(podmínkou úspěšné splnění zkoušky ZPU-1)

nebo ZPU-1

(podmínkou úspěšné splnění zkoušky ZOP).

Organizační výbor:

Vedoucí závodu:      Vladimír Kasl, elektro.kasl@seznam.cz   t.č. 731 489 759    

Vedoucí disciplín:    Ing. Tomáš Suchánek

Vedoucí kanceláře:  Ing. Gabriela Stará

Sbor rozhodčích:

Kategorie: ZPU-S                                           Kategorie: mládež dle ZPU-1

Hlavní rozhodčí:        Václav Famfulík          Hlavní rozhodčí: Jan Plšek

Rozhodčí:                  Mgr. Dana Havlová      Rozhodčí:            Rudolf Baudyš

                                 Jindřich Hon

Záložní rozhodčí (pro obě kategorie): Stanislav Uriánek

Změna rozhodčích je vyhrazena.                         

Přihlášky vyplňte elektronicky na adrese: www.kklety.cz

V přihlášce uveďte variabilní symbol platby, kterým je datum narození psovoda.

Přihláška bude akceptována až po obdržení platby, poté bude účastníkovi její přijetí potvrzeno.

Při prezenci předloží závodník očkovací průkaz, průkaz původu a výkonnostní průkaz psa.

Uzávěrka přihlášek spolu s úhradou startovného: 2. září 2017

 

Startovné: kategorie ZPU-S - ve výši: 300,- Kč/1 pes

                    kategorie ZPU-1 /mládež/ ve výši 200,-Kč/1 pes

Úhrada startovného na účet č.: 211410181/0300

Variabilní symbol platby stejný jako v přihlášce: datum narození psovoda.

V případě neúčasti na akci se startovné nevrací.

Maximální počet startujících je omezen na 20 v každé kategorii – v případě většího zájmu rozhoduje termín úhrady startovného.

Obecné podmínky účasti: v souladu se ZŘ KJ - ČR

Závodníci jsou povinni po celou dobu soutěže dodržovat zákon na ochranu zvířat, je zakázáno používat jakékoliv korekční pomůcky (stnaté, elektronické obojky apod.).

Závodník je povinen dodržovat pravidla sportovního chování.

Psovod zodpovídá za všechny škody způsobené psem. Je povinen dodržovat základní hygienická pravidla a uklízet po svém psovi. K venčení používat doporučené prostory.

Každý závodník musí být přítomen až do ukončení závodu.

Veterinární podmínky účasti:

Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi, mít platné očkování zapsané v příslušných dokladech, které budou předloženy při zdravotní přejímce.

Háravé feny musí být nahlášeny při přejímce a až do doby tréninku/závodu se musí zdržovat mimo prostor cvičiště.

Časový harmonogram:

pátek 15. září           

15.00 - 18.00              Oficiální trénink

sobota 16. září

7.00 - 8.00                  Zdravotní (veterinární) přejímka, prezence závodníků a losování

8.00 - 8.15                  Nástup závodníků

8.30 -16.00                 Posuzování disciplín dle rozpisu

17.00                          Vyhlášení výsledků

18.00                          Předpokládané ukončení závodu

Upřesnění posuzování závodníků podle počtu účastníků obdrží písemně každý účastník spolu s vylosovaným startovním číslem.

Hodnocení:

Při rovnosti bodů rozhodují bodové výsledky v pořadí:

výsledky speciálních cviků, stopy, v případě opětovné rovnosti bodů los.

Protest:

Proti rozhodnutí rozhodčího není protest přípustný, v ostatních případech lze protest podat po složení částky 1000,- Kč u vedoucí kanceláře závodu, a to nejpozději do zahájení vyhlašování výsledků.

Komise pro řešení protestů:

Vedoucí závodu, hlavní rozhodčí, příslušný rozhodčí.

Lety 1. 2. 2017

 

V tomto kroku zvolte službu, na kterou chcete učinit rezervaci. V následujících krocích zvolíte termín rezervace a zadáte kontaktní údaje. O stavu rezervace budete informováni e-mailem.

Vaší rezervaci můžete vyhledat přes vyhledávací formulář. Zadejte PIN (obdržíte jej e-mailem) a klikněte na tlačítko vyhledat. V zobrazeném detailu můžete rezervaci také zrušit.