Obsah

 

11. ROČNÍK OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU

ZKO LETY U DOBŘICHOVIC

pořádá

28. září 2018

11. ročník Podzimního obranářského závodu

 

 

Datum konání:                       pátek 28.září 2018 (svátek)

Prezence:                              7.30 - 8.15 hodin

Zahájení závodu:                   8.30 hodin

Místo konání:                         ZKO Lety (u Dobřichovic)

Startovné:                               dospělí                        150 Kč

                                               mládež do 18 let         100 Kč

Rozhodčí:                               Olda Šnytr, Josef Zábranský

Figuranti:                               Roman Šonský, Daniel Suchopár

 

PROPOZICE NA ZÁVOD KE STAŽENÍ VE WORDU

(VČETNĚ PŘIHLÁŠKY)

Přihlášky zasílejte na adresu:

ZKO Lety, Alena Vanžurová, Lety, Sokolská 315, 252 29 Dobřichovice, tel. 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz.

Startovné uhraďte na účet č. 211410181/0300, jako variabilní symbol uveďte datum narození psovoda nebo hotově při prezenci.

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 27. září 2018

 

NA ON-LINE PŘIHLÁŠKU SE DOSTANETE

ROLOVÁNÍM DO SPODNÍ ČÁSTI STRÁNKY

 

Podmínky závodu:

 

 • Psovodi jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů. V případě nedodržení stanovených podmínek může být závodník diskvalifikován.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo předat trofeje a ceny v každé kategorii pokud budou startovat minimálně 4 závodníci. V případě, že budou přihlášeni do kategorie méně než tři závodníci, má pořadatel právo kategorii zrušit a přihlášené závodníky přesunout po dohodě do jiné kategorie.
 • Při rovnosti bodů rozhoduje los.
 • Účast závodníka s více než jedním psem je možná po dohodě s pořadatelem.
 • Po zahájení závodu nebudou dodatečně další psovodi k účasti na akci připuštěni, a to ani v případě, že byli předem přihlášeni.
 • Psovodi předloží při veterinární přejímce očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, parvovirose, psince, leptospiróze a infekční hepatitidě, ne starším jak jeden rok a ne mladším jak jeden měsíc. V případě, že očkovací vakcína platí déle než rok, musí toto být vyznačené v očkovacím průkazu psa.
 • Psovodi jsou povinni nahlásit pořadateli háravou fenu při prezenci. Dále jsou povinni háravou fenu držet mimo kontakt s ostatními psy, nevstupovat do prostor určených k provádění cviků, pohybovat se jen v prostorách určených pořadatelem. Psovodi s háravými fenami startují podle losu jako poslední.
 • Psovodi jsou povinni mít výstroj podle zkušebních řádů.
 • Psovodi jsou povinni dodržovat zákony a pravidla slušného chování, dále především zákon na ochranu zvířat a veterinární zákon. Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména s kupírováním ušních boltců). Psovod je povinen seznámit se s předpisy na ochranu zvířat (Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů)
 • Psovodi odpovídají za škody způsobené jimi nebo jejich psy po celou dobu závodu.
 • Po zahájení závodu je jakýkoliv trénink na cvičišti a v okolí výcvikových prostorů nepřípustný.
 • V případě, že se psovod akce z jakýchkoliv důvodů nezúčastní nebo je z ní vyloučen či odvolán nebo v případě, že akce nemůže být z klimatických nebo jiných vážných důvodů, které pořadatel nezavinil, zahájena či dokončena, se startovné nevrací a je použito na náklady pořadatele spojené s akcí.
 • Psovodi přihlášení do disciplín speciálního obranářského závodu se podrobně seznámí s předpokládaným průběhem závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo případně uspořádat krátkou rozpravu před zahájením speciálních obranářských disciplín, aby se předešlo případným nedorozuměním.
 • Psovodi se mohou přihlásit se psem do kterékoliv kategorie, dále je možnost kategorie různě kombinovat, a to podle vlastního uvážení psovoda a podle schopností a vycvičenosti psa.

   

  Protesty:

  Proti bodovému ohodnocení není protest možný. Protest v ostatních odůvodněných případech může být podán podle platného zkušebního řádu s vkladem 250 Kč. Protest může podat pouze účastník akce prostřednictvím pořadatele, a to nejpozději při závěrečném hodnocení před ukončením akce. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

   

  1. kategorie – obrana podle NZŘ – podle zkoušky ZVV2

  Psovodi mohou závodit se psy bez věkového omezení a bez omezení složených zkoušek.  

   

  2. kategorie – podle MZŘ – podle zkoušky SPr2

  Psovodi mohou závodit se psy bez věkového omezení a bez omezení složených zkoušek.  

   

  Propozice speciálního obranářského závodu:

   

  Psovodi mohou závodit se psy bez věkového omezení a bez omezení složených zkoušek.

  Závodníci se mohou přihlásit do kterékoliv ze tří kategorií speciálního obranáře.

  Každá kategorie bude vyhodnocena zvlášť a první tři nejlepší obdrží poháry.

  Pokud závodník absolvuje všechny tři kategorie speciálního závodu, budou jeho výsledky vyhodnoceny v kompletním obranáři. Tři nejlepší budou odměněni poháry.

   

 1. Kategorie (cvik) speciálního obranáře – překážková dráha

   

  Popis cviku:

  Na cvičišti bude postaven koridor s překážkovou dráhou, kterou musí pes absolvovat. Není stanoven způsob, jakým pes dráhu překoná. Je povoleno, aby zároveň se psem absolvoval dráhu i psovod. Po úspěšném absolvování dráhy provede pes zákrok na klasický rukáv

 • Figurant bude vždy stát na vyznačeném místě
 • Figurant před vypuštěním psa psovodem k absolvování překážkové dráhy na pokyn rozhodčího upozorní na sebe křikem a máváním rukou
 • Figurant provede všem závodícím psům stejný zákrok - náznak hladkého zadržení
 • Měření času je ukončeno, jakmile pes provede zákus na rukáv
 • Překonání překážek je měřeno na čas
 • Všichni závodníci absolvují překážkovou dráhu třemi pokusy, do výsledků se počítá nejlepší čas každé dvojice. Celkový nejlepší čas je ohodnocen 100 bodů. Ostatní závodníci s pomalejšími časy jsou penalizováni ztrátou 1 bodu za každou sekundu, o kterou byl jejich výkon pomalejší než čas vítězného závodníka.
 • Zákrok na figuranta není hodnocen
 • Při neprovedení zákusu není výkon hodnocen.
 • V případě, že pes neabsolvuje celou překážkovou dráhu, není tento běh hodnocen
 • Před ostrými běhy závodníků bude proveden ukázkový běh mimo soutěž.

   

  Maximální bodové ohodnocení                                    100 bodů

   

  V případě shodného času závodníků může rozhodčí u výkonu zohlednit v hodnocení způsob absolvování překážkové dráhy.

  2. Kategorie (cvik) speciálního závodu – kontrolák

Popis cviku:

 1. Na délku cvičiště bude proveden útok na psa (kontrolák).

 • Psovod se psem v základním postavení může přidržovat psa za obojek
 • Figurant vyběhne z určené zástěny na osu uprostřed cvičiště a po dvojím nápřahu obuškem postupuje proti psu se zvukovými efekty
 • Psovod na pokyn rozhodčího vypouští psa na zákrok
 • Pes provede zákrok na klasický rukáv, následuje krátký boj se dvěma údery obuškem
 • Psovod po vypuštění psa a zákrok okamžitě vybíhá za psem
 • Rozhodčí dá figurantovi pokyn k zastavení tlaku na psa
 • Na pokyn rozhodčího zastavuje psovod cca 10 kroků před figurantem s bojujícím psem
 • Následuje povel psovoda k pouštění, střežení figuranta
 • Psovod na pokyn rozhodčího přistoupí ke psu
 • Zákrok je ukončen povelem psovi “k noze”
 • Následuje povel figurantovi k odstoupení na pět kroků a zadní doprovod k rozhodčímu
 • Na pokyn rozhodčího ukončení cviku a upoutání psa na vodítko.

Hodnocení:

Zákrok psa                                                                               80 bodů

Střežení figuranta                                                                    10 bodů

Ovladatelnost, pouštění, klid před zákrokem                           10 bodů

Maximální bodové ohodnocení                                         100 bodů

 

3. Kategorie (cvik) speciálního závodu – Likvidace výtržnosti

Popis cviku:

Na cvičišti bude v prostoru simulována situace, kdy dojde k výtržnosti. Pes musí samostatně provést zákrok na figuranta v ringo obleku. Pes je prověřen tlakem a bojem. Po provedení zákroku je hodnocena ovladatelnost psa. Následuje útěk figuranta a zákrok psa. Po provedení zákroku je opět hodnocena ovladatelnost psa.

Podrobnosti k zákroku budou sděleny před zahájením posuzováné této kategorie.

 

Hodnocení:

Rychlost a razance zákroků                             max.                  50 bodů

Tlak na psa a boj                                              max.                  40 bodů

Ovladatelnost psa                                             max.                  10 bodů

 

Maximální bodové hodnocení                                               100 bodů

Přihláška na obranářský závod

(2 MB max.)
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk prstů na jedné ruce