Obsah

Kurzy pro psy ve věku od 7 měsíců budou fungovat od září 2021 podle těchto pravidel:

 • Zájemce o kurz vyplní a odešle on-line přihlášku. Bez přihlášky není možné se kurzu účastnit
 • Do každého kurzu bude přijat omezený počet nových účastníků, a to maximálně 20.  Jakmile bude kurz naplněn, bude možné se přihlásit do dalšího termínu kurzu
 • Kurz bude obsahovat 10 cca hodinových lekcí, které budou účastníky absolvovány v průběhu deseti nedělí jdoucích po sobě. (tzn., že desetihodinový kurz bude trvat cca dva měsíce), konkrétní termíny trvání kurzu budou vždy vypsány
 • Kurzy se budou konat pravidelně v neděli od 15 hodin
 • Cena desetihodinového kurzu je 2000 Kč
 • Úhradu kurzovného je možné provést buď v hotovosti nebo převodem na účet ZKO Lety, č. účtu je 211 410 181/0300 (preferujeme bezhotovostní platbu)
 • Majitelé psů budou se psy cvičit na vodítkách ve skupinách pod vedením instruktorů (psi nebudou pouštěni na volno)
 • Po ukončení kurzu bude otevřena možnost přihlásit se do dalšího kurzu nebo na základě doporučení instruktora bude možné zažádat o členství v ZKO Lety

Poznámka:

Po odeslání přihlášky vás budeme v nejbližší možné době kontaktovat s případnými informacemi ohledně zařazení do kurzu.

odkaz na informace o provozu kurzů

(prosím rolujte po stránce směrem dolů)

Odesláním vyplněné přihlášky stvrzujete dále uvedená prohlášení:

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami účasti v kurzu základní ovladatelnost, který je pořádán ZO Lety.

Podmínky účasti v kurzu 

 • jsem si přečetl na webové stránce www.kklety.cz
 • mě byly sděleny osobně nebo telefonicky
 • jsou k nahlédnutí a ke stažení na www.kklety.cz

Jsem si vědom/a

 • že po celou dobu průběhu kurzu zodpovídám za svého psa a za případné škody jím způsobené
 • že budu dodržovat stanovy ČKS a vnitřní předpisy ZO Lety
 • že v případě možného úrazu nebudu vznášet žádné finanční ani jiné nároky na ZO Lety
 • že je můj pes očkovaný

Prohlašuji, že

 • souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videozáznamů z akcí pořádaných ZKO Lety a jejich zveřejňováním na webu www.kklety.cz , serveru idnes.cz, serveru ZONERAMA a na FB profilu ZKO Lety
 • souhlasím, aby moje osobní údaje uvedené v přihlášce byly vedeny v databázi ZKO Lety.
 • souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem vedení evidence

Odesláním on-line přihlášky stvrzuji údaje uvedené v přihlášce a souhlasné prohlášení.

V případě, že je účastník kurzu nezletilý, potvrzuji tímto výše uvedené prohlášení jako jeho zákonný zástupce.

Administrátor: Alena Vanžurová, telefon 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA DO KURZU OD 7 MĚSÍCŮ

calendar
calendar
(2 MB max.)