Obsah

Zájemce o účast v kurzu socializace pro štěňata od 10 týdnů do 6 měsíců věku (včetně) vyplní a odešle níže uvedenou on-line přihlášku. Bez této přihlášky není možné se kurzu zúčastnit.

Po odeslání přihlášky prosím vyčkejte, budeme vás kontaktovat o jejím potvrzení a případných dalších informací o zařazení vašeho pejska do kurzu.

Děkujeme

Informace ke kurzu socializace:

 • upozorňujeme, že je žádoucí absolvovat všech 12 lekcí kurzu do věku 6 měsíců štěněte
 • první dvě lekce jsou zdarma, jsou vedeny jako zkušební
 • poplatek za kurz je 1500 Kč a je třeba ho uhradit před třetí lekcí (pokud se účastník rozhodne kurz absolvovat)
 • poplatek je možné uhradit hotově nebo bezhotovostně na účet ZKO Lety, číslo účtu je 211 410 181/0300

odkaz na informace o provozu kurzů
(prosím rolujte po stránce směrem dolů) 

Odesláním vyplněné přihlášky stvrzujete dále uvedená prohlášení:

PROHLÁŠENÍ:

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami účasti v kurzu socializaci, který je pořádán ZO Lety.

Podmínky účasti v kurzu

 • jsem si přečetl na webové stránce www.kklety.cz
 • mě byly sděleny osobně nebo telefonicky
 • jsou k nahlédnutí a ke stažení na www.kklety.cz

Jsem si vědom/a

 • že po celou dobu průběhu kurzu zodpovídám za svého psa a za případné škody jím způsobené
 • že já i případně další rodinní příslušníci, kteří se zúčastní kurzu zároveň se mnou, včetně nezletilých dětí, se zúčastňujeme kurzu na vlastní nebezpečí
 • že budu dodržovat stanovy ČKS a vnitřní předpisy ZO Lety (dokumenty jsou zveřejněny na webu)
 • že v případě možného úrazu nebudu vznášet žádné finanční ani jiné nároky na ZO Lety
 • že je můj pes očkovaný

Prohlašuji, že

 • souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videozáznamů z akcí pořádaných ZKO Lety a jejich zveřejňováním na webu www.kklety.cz , serveru idnes.cz, serveru ZONERAMA a na FB profilu ZKO Lety
 • souhlasím, aby moje osobní údaje uvedené v přihlášce byly vedeny v databázi ZKO Lety.
 • souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem vedení evidence

Odesláním on-line přihlášky stvrzuji údaje uvedené v přihlášce a souhlasné prohlášení.

V případě, že je účastník kurzu nezletilý, potvrzuji tímto výše uvedené prohlášení jako jeho zákonný zástupce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrátor Alena Vanžurová, telefon 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

Přihláška do kurzu pro výchovu a socializaci štěněte

calendar
calendar