Obsah

 

Pokud se chcete účastnit kurzu socializace pro štěňata nebo kurzu základního výcviku pro dospělé psy, je nutné vyplnit a odeslat níže uvedenou on-line přihlášku.

Bez této přihlášky není možné se kurzu účastnit.

Děkujeme za pochopení.

Poznámka: přijetí přihlášky nepotvrzujeme , jakmile přihlášku pošlete, můžete se zúčastnit kurzu v běžných provozních hodinách.

odkaz na informace o provozu kurzů

(prosím rolujte po stránce směrem dolů)

Poplatek za kurz ve stanovené výši (uvedeno dále) je možné uhradit nejpozději na třetí hodině kurzu, tedy jakmile se rozhodnete, že vám kurzy, které pořádáme, vyhovují.

PREFERUJEME BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADU NA ÚČET ZKO LETY

 První dvě hodiny kurzů jsou zdarma jako zkušební.

Odesláním vyplněné přihlášky stvrzujete dále uvedená prohlášení:

 

PROHLÁŠENÍ:

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami účasti v kurzu pro výchovu, socializaci a ovladatelnost, který je pořádán ZO Lety.

Podmínky účasti v kurzu 

 • jsem si přečetl na webové stránce www.kklety.cz
 • mě byly sděleny osobně nebo telefonicky
 • jsou k nahlédnutí a ke stažení na www.kklety.cz

Jsem si vědom/a

 • že po celou dobu průběhu kurzu zodpovídám za svého psa a za případné škody jím způsobené
 • že já i případně další rodinní příslušníci, kteří se zúčastní kurzu zároveň se mnou, včetně nezletilých dětí, se zúčastňujeme kurzu na vlastní nebezpečí
 • že budu dodržovat stanovy ČKS a vnitřní předpisy ZO Lety
 • že v případě možného úrazu nebudu vznášet žádné finanční ani jiné nároky na ZO Lety
 • že je můj pes očkovaný

Prohlašuji, že

 • souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videozáznamů z akcí pořádaných ZKO Lety a jejich zveřejňováním na webu www.kklety.cz , serveru idnes.cz, serveru ZONERAMA a na FB profilu ZKO Lety
 • souhlasím, aby moje osobní údaje uvedené v přihlášce byly vedeny v databázi ZKO Lety.
 • souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem vedení evidence

Odesláním on-line přihlášky stvrzuji údaje uvedené v přihlášce a souhlasné prohlášení.

V případě, že je účastník kurzu nezletilý, potvrzuji tímto výše uvedené prohlášení jako jeho zákonný zástupce.

Základní informace:

 • Kurz obsahuje 12 hodinových lekcí, přičemž první dvě lekce jsou zdarma.
 • Poplatek za kurz je 1500,- Kč, slovy: Jeden tisíc pět set korun českých
 • Poplatek je třeba uhradit nejpozději před třetí lekcí, a to buď hotově nebo převodem na účet ZKO Lety č. 211 410 181/0300 vedeným u Poštovní spořitelny
 • Kurz je možné v případě zájmu po dohodě opakovat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrátor Alena Vanžurová, telefon 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

Přihláška do kurzu pro výchovu, socializaci a ovladatelnosti štěněte

calendar
calendar
(2 MB max.)
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je pět plus jedna