Obsah

Dobrý den,

níže uvedenou on-line přihlášku do naší Základní kynologické organizace (ZKO) můžete vyplnit a odeslat v těchto případech:

  • pokud jste absolvovali kurz socializace a základní ovladatelnosti pro štěně
  • pokus jste hostovali v naší ZKO
  • po osobní dohodě s některým ze členů výboru ZKO

Vaši přihlášku projedná Výbor ZKO na svojí schůzi a sdělí vám svoje rozhodnutí.

Pokud nechcete využít možnost zaslání on-line přihlášky, je možné využít písemnou formu uvedené přihlášky, kterou je možné stáhnout

na tomto odkazu ve formátu editoru WORD

odkaz na přihlášku ve formátu pdf

Vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně přílohy Souhlasu se zpracováním osobních údajů oskenujte a pošlete na e-mail: kk.lety@seznam.cz

Administrátor Alena Vanžurová, telefon 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odesláním on-line přihlášky potvrzujete následující prohlášení:

Prohlašuji, že

  • jsem byl/a seznámen/a s podmínkami členství v ZO Lety, které mě byly sděleny osobně a jsou zveřejněny (ke stažení) na www.kklety.cz
  • budu dodržovat povinnosti a využívat práva člena ZKO, které jsou stanoveny stanovami ČKS a vnitřními předpisy ZKO Lety, které jsou zveřejněny na webu
  • souhlasím s pořizováním fotodokumentace, videozáznamů z akcí pořádaných ZKO Lety a jejich zveřejňování na webu ZKO Lety a na FB profilu ZKO Lety
  • souhlasím, aby moje osobní údaje byly vedené v databázi ČKS a ZKO Lety
  • souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely evidence podle předpisů GDPR

 

 

V .......................... dne                                       Podpis.........................

Přihláška do ZKO Lety

calendar
calendar
(5 MB max.)