Obsah

 

ŽÁDOST O HOSTOVÁNÍ V ZKO LETY

ZKO Lety umožňuje na základě dohody hostování.

Postup k získání možnosti hostování:

  1. vyplnění on-line žádosti o hostování a její odeslání přes webové rozhraní
  2. vyčkat rozhodnutí Výboru ZKO Lety o schválení žádosti o hostování
  3. uhradit sjednanou částku za hostování

 

Další informace:

  • Žádost o hostování schvaluje Výbor ZKO Lety.
  • Žádosti nemusí být vyhověno.
  • Hostování je v případě kladného vyřízení nejdéle na dobu 3 měsíců.
  • V případě dohody je možné hostování prodloužit.

Práva a povinnosti hosta

  • dodržovat stanovy ČKS a Vnitřní směrnice ZKO Lety
  • uhradit poplatek za hostování ve výši 250,- Kč za měsíc

 

Prohlášení

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace, videozáznamů z akcí pořádaných ZKO Lety a jejich zveřejňováním na webu www.kklety.cz, na serveru idnes.cz, na serveru ZONERAMA a na FB profilu ZKO Lety.

Souhlasím, aby byly moje osobní údaje uvedené v přihlášce k hostování v ZKO Lety vedeny v databázi ZKO Lety.

Odesláním on-line přihlášky stvrzuji údaje uvedené v přihlášce a souhlasné prohlášení a souhlasím se zpracováním osobních údajů.

 

Administrátor Alena Vanžurová, telefon 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

Přihláška k hostování v ZKO Lety