Obsah

Vážení přátelé, zájemci o tréninky obran !

PROSÍM POZORNĚ SI PŘEČTĚTE PODMÍNKY REZERVACÍ TRÉNINKU A JEJICH POUŽÍVÁNÍ.

Rezervační systém pro trénink obran

Trénink je rozdělen na desetiminutové časové úseky. Při rezervaci jednotlivých časů zvažte, kolik času necháte svému psovi na odpočinek.

Pravidla pro rezervaci tréninkových časů:

 • jakmile je na webu vypsán trénink, je rozeslán email s informací o tréninku všem, kteří si zaregistrovali svůj email v systému rozesílání novinek

 • zadat svůj e-mail do systému rozesílání novinek můžete v levém sloupci na titulní stránce webu, kde najdete kolonku na vepsání e-mailové adresy, jedinečný kód, který je nutné opsat a tlačítko na odeslání vašeho emailu do naší databáze.

 • Následně je nutné potvrdit proklikem odkaz ve zprávě, která vám ohledně rozesílání novinek přijde do vaší emailové schránky. Teprve tímto je registrace vašeho e-mailu pro rozesílání novinek dokončena.

 • V případě, že již nebudete chtít novinky dostávat, lze se z rozesílání novinek odhlásit, a to proklikem na odkaz, který je v každé emailové zprávě, která vám je doručena.

 • prostřednictvím rezervačního systému, který je umístěném v pravém sloupci titulní stránky webu, je možné si zarezervovat vyhovující čas tréninků

 • rezervace časů probíhá vždy ve třech krocích.

1. krok - vybereme v nabídce vyhovující datum z vypsaných tréninků (pokud jich je více)

2. krok - klikneme na nabízené datum tréninku v kalendáři

3. krok - vybereme vyhovující čas pro trénink, vyplníme požadované údaje (jméno, příjmení, email, telefonní číslo a nezbytný vygenerovaný kód

 • webová stránka (rezervační systém) blokuje vámi vybraný čas od té doby, co na něj ve výběru kliknete

 • je možnost posuvníkem či tlačítkem + přidat další čas (pouze však čas, který následuje po již vybraném času). Tím zarezervujete například časy dva. V tomto případě je však nutné brát v úvahu, že může někdo další rezervovat čas, který byste plusem chtěli přidat a tento čas může být již blokovaný. V tomto případě se může stát, že dojde ke kolizi ve výběru časů. Je třeba se vrátit o krok zpět, popřípadě začít rezervaci znovu. Tento případ se stává výjimečně, ale náhodně k tomu může dojít

 • po dokončení rezervace vašeho tréninkového času schvaluje tuto rezervaci administrátor. Informace o schválení rezervace současně s PIN kódem obdržíte do vaší emailové schránky, pokud jste při rezervaci vyplnili svůj email správně.

 • kromě schválení rezervace, kterou dělá fyzicky administrátor, probíhají všechny operace automaticky a provádí je rezervační systém webové stránky

 • vaše rezervace může být však také v případě závažných důvodů zamítnuta, o čemž budete také informáni automatickou zprávou do vaší emailové schránky (napřiklad v případě zrušení tréninku atd.)

Rezervaci je možné provádět

 • pouze do 12 hodin před zahájením tréninku. Poté je již znemožněn přístup do rezervačního systému

 • pokud jsou v rezervačním systému volné časy

 • rezervaci je také možné zrušit, i toto rezervační systém povolí pouze do 12 hodin před zahájením tréninku. Rezervaci vyhledáte na prvním kroku v rezervačním systému pomocí přiděleného PIN kódu, který vám bylo zasláno emailovou zprávou

Pokud je tedy již trénink zaplněn, není přístup do rezervačního systému na daný trénink možný

 • v případě, že někdo rezervaci včas zruší, mohou se volné časy znovu nabízet k obsazení, avšak pouze do uvedených 12 hodin před zahájením tréninku

V době, kdy je možné se do rezervačním systému dostat, jsou zobrazeny blokované i volné časy tréninku, nejsou zveřejněny údaje, kým jsou rezervovány,

O jmenném seznamu rezervací má přehled administrátor, který před tréninkem vytiskne seznam rezervací a vyvěsí jej na nástěnku u klubovny, aby všichni mohli sledovat, ve kterém čase přijdou na řadu.

Každý, kdo si rezervuje čas na trénink a správně vyplní požadované údaje, zejména email, dostává následně do svojí emailové schránky informaci o času svého tréninku, který si rezervoval, takže je vhodné si tuto informaci nesmazat

VŠEOBECNĚ ...

 • rezervační systém zkvalitnil a zjednodušil průběh tréninků, odpadlo dlouhé čekání
 • čas tréninku si můžeme naplánovat a následně se můžeme věnovat jiným aktivitám, trénink obran není pro nás již celodenní únavnou záležitostí
 • samozřejmě je třeba brát v úvahu případné několika minutové rezervy, a to jak před námi vybraným časem, tak po něm. Může to být z důvodů krátkého zdržení, případně přestávky, kterou si figurant udělá na krátký odpočinek, eventuelně posun začátku tréninku z důvodů opožděného dojezdu figuranta. Musíme brát v úvahu, že figuranti dojíždí z poměrně velké dálky a nemohou ovlivnit případné problémy v dopravě po cestě
 • buďte dochvilní a pokud možno přijeďte na rezervovaný čas s menším časovým přestihem. Trénink se někdy trochu urychlí, takže dojde k mírnému časovému posunu. Buďte tedy na cvičáku včas, ať figurant nemusí na vás čekat
 • možnost zatrénovat si mimo stanovené časy je omezená a vždy je potřeba konzultovat s administrátorem
 • aby vše fungovalo, jak má, a systém nebyl zneužívaný, je potřeba stanovit "sankce" pro ty, kteří se bez omluvy a zrušení rezervace nedostaví, a to ve výši poloviny sazby za uskutečněný trénink, tedy vesměs 100,- Kč

 • zdá se vám náš systém příliš složitý? To nás moc mrzí, ale věřte, že je to jen zdání, jde o to, zkusit to. Pokud se vám to přesto nedaří, zavolejte, poradíme vám a pomůžeme vám s rezervací pro čas vašeho tréninku

POZNÁMKA:

Údaje vámi uvedené při zadávání rezervace času na trénink jsou použity s vaším souhlasem pouze pro účely tréninků a jsou po proběhnutí akce mazány. (jméno, příjmení, e-mailová a adresa a telefonní číslo)

administrátor webové stránky a rezervačního systému: 

Alena Vanžurová, tel. 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

 

Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi a věříme,

že se vám u nás bude líbit !

V tomto kroku zvolte službu, na kterou chcete učinit rezervaci. V následujících krocích zvolíte termín rezervace a zadáte kontaktní údaje. O stavu rezervace budete informováni e-mailem.

Vaší rezervaci můžete vyhledat přes vyhledávací formulář. Zadejte PIN (obdržíte jej e-mailem) a klikněte na tlačítko vyhledat. V zobrazeném detailu můžete rezervaci také zrušit.