Obsah

Rezervační systém pro trénink obran

Trénink je rozdělen na desetiminutové časové úseky. Při rezervaci jednotlivých časů zvažte, kolik času necháte svému psovi na odpočinek mezi jednotlivými desetiminutovými tréninky.

Pravidla pro rezervaci tréninkových časů:

 • jakmile je na webu vypsán trénink, je rozeslán email s informací o tréninku všem, kteří si zaregistrovali svůj email v systému rozesílání novinek

 • prostřednictvím rezervačního systému, který je umístěném v pravém sloupci titulní stránky webu, je možné si zarezervovat vyhovující čas tréninků

 • rezervace časů probíhá vždy ve třech krocích.

1. krok - vybereme v nabídce vyhovující datum z vypsaných tréninků (pokud jich je více)

2. krok - klikneme na nabízené datum tréninku v kalendáři

3. krok - vybereme vyhovující čas pro trénink, vyplníme požadované údaje (jméno, příjmení, email, telefonní číslo a nezbytný vygenerovaný kód

 • webová stránka (rezervační systém) blokuje vámi vybraný čas od té doby, co na něj ve výběru kliknete. Po dokončení rezervace vašeho tréninkového času schvaluje tuto rezervaci administrátor. Informace o schválení rezervace současně s PIN kódem obdržíte do vaší emailové schránky, pokud jste při rezervaci vyplnili svůj email správně.

 • kromě schválení rezervace, kterou dělá fyzicky administrátor, probíhají všechny operace automaticky a provádí je rezervační systém webové stránky

 • vaše rezervace může být však také v případě závažných důvodů zamítnuta, o čemž budete také informáni automatickou zprávou do vaší emailové schránky (napřiklad v případě zrušení tréninku atd.)

Rezervaci je možné provádět pouze do 12 hodin před zahájením tréninku.

 • poté je již znemožněn přístup do rezervačního systému. V případě, že jsou zarezervovány všechny volné časy pro daný tréninkový den, není možné se do rezervačního systému přihlásit.
 • rezervaci je také možné zrušit, i toto rezervační systém povolí pouze do 12 hodin před zahájením tréninku. Pro zrušení rezervace použijete přidělený PIN kód, který vám bylo zaslán emailovou zprávou po schválení vaší rezervace.
 • v případě, že někdo rezervaci včas zruší, mohou se volné časy znovu nabízet k obsazení, avšak pouze do uvedených 12 hodin před zahájením tréninku

O jmenném seznamu rezervací má přehled administrátor, který před tréninkem vytiskne seznam rezervací a vyvěsí jej na nástěnku u klubovny, aby všichni mohli sledovat, ve kterém čase přijdou na řadu.

VŠEOBECNĚ ...

 • je třeba brát v úvahu případné několika minutové rezervy, a to jak před námi vybraným časem, tak po něm. Může to být z důvodů krátkého zdržení, případně přestávky, kterou si figurant udělá na krátký odpočinek, eventuelně posun začátku tréninku z důvodů opožděného dojezdu figuranta. Musíme brát v úvahu, že figuranti dojíždí z poměrně velké dálky a nemohou ovlivnit případné problémy v dopravě po cestě
 • buďte dochvilní a pokud možno přijeďte na rezervovaný čas s menším časovým přestihem. Trénink se někdy trochu urychlí, takže dojde k mírnému časovému posunu.
 • možnost zatrénovat si mimo stanovené časy je omezená a vždy je potřeba konzultovat s administrátorem
 • aby vše fungovalo, jak má, a systém nebyl zneužívaný, je potřeba stanovit "sankce" pro ty, kteří se bez omluvy a zrušení rezervace nedostaví, a to ve výši poloviny sazby za uskutečněný trénink, tedy vesměs 100,- Kč

POZNÁMKA:

Údaje vámi uvedené při zadávání rezervace času na trénink jsou použity s vaším souhlasem pouze pro účely tréninků a jsou po proběhnutí akce mazány. (jméno, příjmení, e-mailová a adresa a telefonní číslo)

administrátor webové stránky a rezervačního systému: 

Alena Vanžurová, tel. 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi a věříme, že se vám u nás bude líbit !

V rezervačním systému "Rezervace tréninků" nejsou žádné služby ani akce, na které by se bylo možné rezervovat.