Obsah

Zkoušky z výkonu podle NZŘ 14. 5.2006

Bary z Cimrmanu - ZVV3V neděli 14. května 2006 pořádala naše ZKO zkoušky z výkonu podle Národního zkušebního řádu. Posuzovala je rozhodčí paní Hana Golhová. Přihlášeno bylo 10 psovodů, z toho 4 na ZZO, 2 na ZVV1, jeden na ZVV2, jeden na ZVV3, jeden na ZPO1 a jeden na ZPS 2. Tedy velký a zároveň náročný výčet zkoušek. S paní rozhodčí jsme se sešli již ráno v půl sedmé, aby šlapači mohli položit brzy ráno stopy pro stopařskou speciálku ZPS 2 a pro ZVV3. Stopy se pokládaly na Mořině, na jarním obilí. Terény byly těžké, ale v této době jsou již ozimy vysoké, takže nás do nich v žádném případě majitelé nepustí, navíc byly v okolí ozimy chemicky ošetřené. Další z výběru terénů jsou osety slunečnicí nebo řepkou, což je také nereálné, protože by se rostliny už poničily.

Čekaly nás tedy náročné zkoušky jak po stránce výkonu, tak i po stránce pořadatelské. Zkloubit časově všechny zkoušky tak, aby bylo co nejméně zbytečného a únavného čekání, je velmi těžké. Navíc téměř čtrnáctidenní sucho udělalo na polích své. Terény byly poměrně vyschlé a ani sobotní déšť toho moc nezalil. I v neděli ráno pršelo. Měli jsme z deště, na rozdíl od paní rozhodčí, docela radost. Alespoň ti, kteří věděli, že je čeká náročná stopa.

Oficiální nástup byl v půl deváté, proběhla kontrola tetovacích čísel a pak obě ZVV1 a jedna ZVV2 pěkně šupajdili na pole na Mořinu. Ohledně terénů a vypracování stop panovala ze strany některých psovodů značná skepse. Bohužel se jejich špatné předpovědi vyplnily, a tak ze stop odcházeli všichni tři psovodi zklamaní. Stopy se zkrátka nevydařily. I to se stává.

Po návratu z pole se honem pokračovalo poslušností ZVV3 a ještě honem ZPS 2, kde jeBren z Hromadného též trojková poslušnost. Honem honem, stopy na poli stárly. Hned po náročné poslušnosti jsme se vrátili na pole vypracovat stopu ZVV3. Tato stopa je 1000 kroků dlouhá, minimálně tři hodiny stará. Na nášlapu jsme byli po půl jedenácté. Na poli bylo dusno, sice pod mrakem, ale sluníčko se prodíralo a to nevěštilo nic dobrého. Přestože byl pes unavený po poslušnosti, zvládl stopu vypracovat za 72 bodů, protože nedostal body za poslední předmět, který díky docela velkému větru minul pod stopou. Nicméně jinak tuto náročnou stopu na nelehkém, vyprahlém terénu zvládl za body, které na limit zkoušky stačí, a tak byla radost na místě. Ještě ale nebyl konec, protože zbývaly dvě "vysílačky", které se dělají právě po stopě a právě na poli. Jsou do dvou směrů na 50 kroků a na ně navazuje 2x přivolání. I to však unavený pes zvládl, sice se ztrátou 4 bodů, ale bylo jasné, že má hotovou i poslušnost, a to za celkových 81 bodů. Sláva, sláva. Pokračují do další - poslední - disciplíny, budou dělat obranu.

Po této stopě se čekalo asi dvacet minut na čas, kdy mohla jít na stopu ZPS 2, která je čtyřhodinová s přechodem přes cestu. Pes vyšel, měl trochu problémy na prvním úseku, na poli bylo zřejmé, že se tu pohybovala zvěř z blízkého lesa . Vypracoval lom a na druhém úseku sešel ze stopy, opět pravděpodobně za pachem zvěře. Po ukončení posuzování však stopu tréninkově bezchybně došel. Jo, to je prostě život, jsou to jenom zvířata.

Fait z Adarova dvoraVrátili jsme se na cvičák, kde se pokračovalo poslušnostmi ZZO. Všichni byli úspěšní. Poté následovala obrana ZVV3, která byla také úspěšná, psovod se psem si vybojovali 80 bodů. Byla to veliká radost. Trojková zkouška je opravdový vrchol, a ne každému psovodovi a psovi se na ni podaří dosáhnout.

Po obraně nastoupila na cvičiště háravá fena na zkoušku psa obranáře prvního stupně. Poslušnost by odcvičila velmi pěkně, nebýt nervozity feny, která si myslela, že jde na obranu, a místo splnění povelu "volno" začala obíhat makety. S nulou za přivolání dosáhli 84 bodů.

Zbývala obrana v lese s háravou fenkou. Obranu nemohu posoudit, protože v lese nebylo Bary z Cimrmanutéměř nic vidět. U výkonu psa je pouze rozhodčí a figurant, aby ostatní psa nerušili. Bodové ohodnocení však říká, že obrana nebyla špatná, obdrželi od paní rozhodčí 80 bodů.

Tak a máme další zkoušky za sebou. Šest psovodů obdrželo oficiálně s hodnocením vedoucího zkoušek a paní rozhodčí potvrzení o vykonané zkoušce, čtyři psovodi musí ještě pracovat na výkonech svých psů a zkusit štěstí znovu.

A tak lze na závěr úspěšným psovodům pogratulovat ke složené zkoušce a těm zklamaným popřát štěstí na příště. 

                                                                                                                            A.V.