Obsah

Ostatní akce

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze

V neděli 8. února 2009 se konala výroční členská schůze naší ZKO. Z celkových 76 členů se nás sešlo 32, osm členů se omluvilo buď pro nemoc nebo z důvodů zaneprázdněnosti. Ostatním jsme nestáli ani za omluvu.
Bohužel to není nic nového. Účast na výroční členské schůzi není sice povinná, nicméně je zajímavé a trochu zarážející, že téměř polovinu členů nezajímají informace o činnosti klubu, kde jsou členy a kam platí členské příspěvky. Možná, že některým křivdíme, že třeba jen zapomněli. Přesto, že nás bylo "jen" 32, považujeme to za velký úspěch, protože většina občanských sdružení má s účastí na těchto schůzích velké problémy a občas na nich hrají "přesilovku" hosté proti "domácím", respektive členům.
Takže vlastně můžeme být rádi, že nás bylo tolik. Ono člověka tak trochu mrzí, když si s přípravou výročních zpráv dá práci, že si je nepřijdou členové ani poslechnout.
Naše organizace patří k mladším občanským sdružením v naší obci. Podle mého mínění však patříme k těm aktivnějším. Sezóna sportovních akcí je od jara do zimy, takže je stále o čem povídat, co připravovat a také čím se chlubit.
Kromě výročních zpráv, plánovaných akcí na letošní rok a volby delegátů na krajskou konferenci ČKS, bylo důležitým bodem výroční schůze hlavně vyhlášení psovodské ligy za loňský rok.

poháry

Zde máte tedy výsledky:

Vyhodnocení psovodské ligy za rok 2008 – chov 

Psovodské ligy v chovu se zúčastnili pouze 3 členové. Všichni obdrželi poháry, diplomy a věcné ceny.

 

1. místo Marcela Mejstříková-Havelková 3240 bodů
2. místo Jiřina Smejkalová 1380 bodů
3. místo Světlana Ungermanová 910 bodů

Vyhodnocení psovodské ligy za rok 2008 – výkon
 
Psovodské ligy ve výkonu se zúčastnilo celkem 16 členů. Všichni, kteří se dostavili, obdrží diplom a věcné ceny, první tři budou oceněni navíc poháry. 

 

1. místo Vladimír Kasl 1220 bodů
2. místo Majka Šubrtová 775 bodů
3. místo Jiří Hůla 495 bodů
4. místo Karel Ráž 280 bodů
5. místo Tomáš Suchánek 190 bodů
6. místo Marcela Mejstříková-Havelková 140 bodů
7. místo Eva Sedláková 120 bodů
8.-9. místo Alena Vanžurová 60 bodů
  Roman Mecka 60 bodů
10. místo Tereza Suchánková 40 bodů
11.-13. místo Hana Šeborová 20 bodů
  Lucie Stuchlíková 20 bodů
  Alena Prášková 20 bodů
14.-16. místo Julie Nádvorníková 10 bodů
  Jiřina Smejkalová 10 bodů
  Gábina Stará 10 bodů


Všem blahopřejeme k úspěchům a doufáme, že v roce 2009 budou ceny za získané body opět motivací k další účasti na zkouškách z výkonu a závodech.

Pokud někteří z vás nejsou v psovodské lize uvedeni, přestože se zúčastnili v průběhu loňského roku nějakých závodů či zkoušek z výkonu, měli by hledat chybu u sebe. Pravidla ligy jsou jednoznačná. Pokud výbor nedostane podklady do ligy včas, tedy do 31. prosince, nejsou zapsány do sešitu pro psovodskou ligu a ani započteny do výsledků psovodské ligy. Kopie dodaných podkladů, diplomů nebo výsledkových listin z akcí dává kronikářka do kroniky, a tak je jistě škoda, když se výsledky těch, kteří něco dokázali do kroniky nedostanou jen proto, že je nedonesou kronikářce.

Podklady pro vyhlášení výsledků psovodské ligy za rok 2008 připravila Majka Šubrtová.

 

Seminář - obrany

Seminář sportovní kynologie

Pořádal: Zbyšek Gorecki ve spolupráci s ZKO Lety
www: yucero.com
 
Místo konání: ZKO Lety, Sokolská 315, Lety, 25229 Dobřichovice
 
V sobotu 21.února 2009 se konal druhý seminář sportovní kynologie, který se tentokrát týkal obran.
Na seminář bylo přihlášeno 22 účastníků, dorazilo jich 17. Jedním z důvodů, proč pravděpodobně nedorazili všichni, bylo asi počasí, které se tedy moc nevyznamenalo. Celý týden zápasíme se sněhem. U nás ho sice nejsou taková kvanta, jako na horách, ale na problémy s jízdou a průjezdností silnic to naprosto stačí.
Meteorologové slibovali mrazy, ba dokonce silné mrazy na konec týdne, nějak se to však "nahoře" asi nevyvedlo, mrazy pravděpodobně momentálně "nejsou na skladě". Nicméně sníh se opět sypal téměř celý den, navíc foukal dost nepříjemný vítr, který se na našem cvičáku, který je na otevřené pláni na břehu řeky, vždycky prohání víc než je zdrávo a pocitově zimu ještě zvětšuje.
Ráno po osmé hodině, zhruba po akademické půlhodince, kdy se čekalo, zda ještě dorazí nějací opozdilci, začal lektor Zbyšek Gorecki povídáním o obranách a zároveň promítal ukázky nácviku obran. Probral práci se štěňaty, staršími psy a pak následoval podrobný výklad k nácviku techniky obran a dalších jednotlivých cviků.  Také odpovídal na různé dotazy účastníků v průběhu semináře k právě probíranému tématu. Dopoledne u DVD, chlebíčků, kávy a čaje uteklo rychle. 
Po přestávce na oběd se šlo na plac na praktické ukázky. Postupně byla předvedena práce se štěňaty různého věku a úrovně vycvičenosti. Pak byla možnost, aby si každý z účastníků, kdo měl zájem a samozřejmě měl sebou svého psa, vyzkoušel to, co potřeboval a nechal si případně poradit od lektora. Všechno se zároveň natáčelo na kameru a fotografovalo. Trénovalo se zhruba do 15 hodin. Pak jsme v klubovně promítali odpolední nácvik obran a lektor komentoval jednotlivé výkony psů, popřípadě zopakoval svoje připomínky, které většina účastníků (psovodů) už slyšela na place. Záznam z obran byl velmi zajímavý a podle mě i velmi přínosný. 
Z mého pohledu byl seminář velmi přínosný. Opět z něho vyplynulo, že když člověk dělá věci tak, jak mají být a přemýšlí o přirozenosti chování psa, je všechno najednou logické, jasné a do sebe zapadající, ba dá se říct jednoduché. Zní to moc hezky, jen bychom asi potřebovali mít toho lektora pořád "v kapse", aby nás stále strkal správným směrem, napomínal za blbosti, které čas od času vymýšlíme a radil nám, jak "nevyrábět" problémy u svých psů, ba dokonce nám dal někdy včas přes prsty.
Seminář byl ukončen kolem 16 hodiny. Ti, kteří mají do Letů blíž, měli možnost si zakousat a upevnit svoje nově získané vědomosti i v neděli 22. února dopoledne, které bylo ještě věnováno tréninku obran. I tyto obrany byly natáčeny, abychom se mohli stále učit ze svých chyb a pouštět si opakovaně jak by to mělo správně vypadat. Ne nadarmo se říká, že opakování je matka moudrosti. Člověk dost často na některé věci, které už věděl a uměl je používat, zapomíná.
Pro mě osobně byl seminář příjemným zjištěním, že i když dělám občas blbosti a chyby, v zásadě jsem měla po celou dobu pocit, že vím, o čem lektor hovoří, že pro mě jeho informace nejsou úplně neznámou a cizí mluvou. Také se mě potvrdilo to, že člověk by se měl stále učit a nebýt si jistý, že už všechno umí a všechno ví. Je dobré mít stále otevřené oči, dívat se a poslouchat zkušenosti druhých a zkusit se z nich poučit. Já to určitě svému psovi dlužím, a tak se budu snažit, abych se dál co nejvíc učila "psí" řeč, abychom si víc a víc s mými chlupáči rozuměli. Určitě nás všechny bude pak víc bavit práce a sportování.
Navíc se už těším na příští seminář, který bude o stopách, královské to disciplíně, jak hovoří kynologové. Mám stopy moc ráda, s mým starým pejskem, který je už v psím důchodu, jsme čuchali moc rádi, a tak jsem zvědavá, co se nového dozvím, abych mohla ty nové informace využít pro práci s mým mladým psem.

Sepsala Alena Vanžurová, fotografie nafotila Jana Suchánková

 

Seminář sportovní kynologie

Lektor: Zbyšek Gorecki
www: yucero.com
28. března 2009
Dnes se konal třetí seminář ke sportovní kynologii. Dnešním tématem byly pachové práce, čili stopy.
Ráno jsme se v klubovně sešli v hojném počtu, bylo nás dvacet dva. Okolo půl deváté začala přednáška a na nás se začala hrnout spousta nových informací. Tužky běhaly po papírech, jak jsme se snažili stíhat zapisovat poznámky z přednášky.
Povídání se odvíjelo opět od práce se štěnětem, pokračovalo se jednotlivými fázemi výcviku. Metoda, kterou lektor vysvětloval, je metodou tzv. přesného stopování, které je preferováno hlavně na soutěžích a zkouškách podle mezinárodního zkušebního řádu IPO.
Postupně jsme se všichni osmělovali a zahrnovali jsme lektora různými dotazy. Než jsme se otočili, bylo téměř celé dopoledne pryč. Naobědvali jsme se a vyrazili jsme do terénu, abychom si předvedli jednak to, co jsme se dozvěděli právě na dnešním semináři, a jednak abychom také předvedli se svými pejsky, "jak nám to čuchá" a pak vyslechli případné rady "do života" jak dál.
Na kopci nad Řevnicemi nás přivítalo jarní počasí, sluníčko svítilo a příjemně hřálo, takže jsme za chvíli odhodili naše teplé zimní bundy. Postupně jsme pokládali stopy a vypracovávali je se svými psy za dohledu lektora, který zhodnotil následně naše úsilí, popřípadě přidal nějakou tu radu.
Když všichni vypracovali stopy, předvedl nám Zbyšek se svojí fenkou ještě nácvik zalehávání předmětu a vysvětlil metodiku nácviku v praxi s jedním štěnětem.
I odpoledne uteklo rychle, nastal čas se vrátit do klubovny. S chutí jsme si dali kávu a taky něco na utišení hladu, protože nám venku na stopách vytrávilo.
Seminář je za námi. Teď si musíme všechno srovnat v hlavě, popřemýšlet a pak se pustit do práce se svým psem a zúročit získané vědomosti.
Jo, jo, to se to kouká a povídá, když to někdo už umí. Potřebovali bychom mít každý svého lektora za zády, aby nás opravoval a opakoval nám svoje rady, eventuelně nám vynadal, když bychom nepostupovali správně a dělali blbosti.
To je však pouze utopie a zbožné přání, že by s námi na stopy chodil někdo, kdo nás bude plácat přes prsty, takže většině z nás nezbývá, než si stále číst svoje poznámky a pustit se prostě do praktického stopování. Pachové práce jsou o mnoha a mnoha stopách v různém počasí, na různých terénech, o mnoha a mnoha nachozených kilometrech po polích a loukách, o trpělivosti a houževnatosti psovoda. Odměnou za všechno nám snad budou naše výsledky na stopách a radost, kterou to přinese nejen našemu psovi, ale i nám. A jaké že to budou výsledky? No to přece záleží jen a jen na nás...
Fotky najdete ve fotogaleerii v roce 2009

Ukázky pro MŠ

26. dubna 2009

Dnes dopoledne jsme připravili ukázku výcviku poslušnosti a obran pro děti z letovské mateřské školkyUkázky se moc líbily, natočili jsme je na video a sestříhali z nich záznam, aby si děti mohli ukázky pouštět.

Honey

LVT 2009

Městec Králové 2009

sluníčko

V letošním roce plánujeme opět letní dovolenou v příjemném prostředí cvičáku v Městci Králové. Doufáme, že budeme mít v letošním létě příjemnější počasí než vloni, kdy nám skoro celá dovolená propršela a bylo citelné chladno ...

Letní tábor je v podstatě už několik let jen klubovou záležitostí. Existují sice výjimky, kdy s námi trávil dovolenou i někdo jiný, než členové naší ZKO a jejich rodinní příslušníci, ale je to opravdu výjimka.

Na táboře budeme trávit dovolenou v době od 25. července do 8. srpna 2009. Jaký budeme mít program je ještě ve hvězdách... Rozhodně to bude hlavně odpočinek, volná zábava, koupání (pokud bude teplo), výlety, posezení u ohýnku. Samozřejmě si najdeme čas i na cvičení a pokud bude v době, kdy budeme v Městci, na čem čuchat, rádi si uděláme i pár stop.

Už se moc těšíme, ale je to ještě móooooc daleko...

smajlík

A už je to jen krok - už je to realita... 24. července 2009

A už je to minulost, máme po dovolené...10. srpna 2009

A jaké to tedy letos bylo na táboře?

 to je bájo

Čtrnáct dnů dovolené uteklo rychle jako voda. Než jsme se ohlédli, nastal čas na návrat. Zní to poeticky, ale je to k naštvání, jak rychle utíkají příjemné dny. To ty otravné, ty se vlečou a nemají konce...

Tábor byl letos opravdu super. Co se týká účasti členů, bylo nás tam chvíli osm, pak sedm a nakonec šest s celkem deseti psy. Naprosto ideální počet! Ticho a klid, žádné hádky, žádné rýpání, prostě pohodička, pohoda.

chachacha

Užili jsme si do sytosti opečených buřtíků, grilovaných kuřecích stehýnek a grilovaných steaků, mňam, mňam. A taky jsme se neflákali. Celých čtrnáct dnů jsme pěkně stopičkovali a trénovali poslušnost. Terénů na stopy jsme měli letos habaděj a náležitě jsme toho využili.

Taky jsme měli na táboře dvě milé návštěvy. V neděli se na nás přijeli podívat Luděk s Alenou a Garym. V úterý odpoledne dorazil Vojta s Eliškou, zůstali do středy do odpoledne...

čichám čichám...

Počasí nám vyšlo bez "kazů a závad", vcelku by se dalo říct, že nám mohou všichni závidět. Během těch čtrnácti dnů spadlo sice sem tam pár kapek a měli jsme asi tři bouřky s větším lijákem, ale to je v létě běžné. Bylo to bez větších problémů, žádné vichřice, žádné kroupy. Ani velké vedro, ani chladno jako vloni. Prostě báječné počasí téměř na výbornou. Nechybělo samozřejmě ani báječné koupání v místním krásně čistém bazénu s trochu "chladnější" vodou, do které "mazánkové" raději nelezli. Ale my otužilí otrlci jsme se koupali skoro denně.

výletníci

Taky jsme vyrazili na výlet, tak jako každoročně, tentokrát do Adršpašských skal. Bylo to tam moc hezké, jen bychom si přáli méně turistů, abychom se do skal taky vešli. Nojo, holt mělo stejný nápad víc lidí. I tak to bylo bezva.

turista

Když tak přemýšlím, jestli najdu vůbec nějakou chybu na letošním táboře, tak mě nic nenapadá. A to je dobře. Ani se nám nechtělo domů. Nicméně každá legrace jednou končí, a tak jsme se v sobotu 8. srpna sbalili se všemi "potřebnými" i méně potřebnými věcmi a šupajdili jsme zase domů, připravit se na další pracovní proces... jo jo, teď už můžeme jen vzpomínat, jaká byla dovolená a těšit se zase na příští rok...

 

 smajlík

Seminář o poslušnosti

SEMINÁŘ O POSLUŠNOSTI

V sobotu 15. listopadu 2008 se konal v klubovně ZKO Lety seminář o poslušnosti. Lektorem byl Zbygniew Gorecki.

V klubovně se sešlo celkem 24 zájemců o informace a vědomosti, které chtějí uplatnit ve výcviku svých pejsků. Někteří chtěli nabrat vědomosti nejen pro sebe a své pejsky, ale i pro ty, kterým se věnují jako výcvikáři. Není nikdy na škodu poslouchat, co se kde děje nového, abychom měli přehled, a pak případně mohli nové věci aplikovat i na svého psa.

Dopolední přednáška obnášela promítání ukázek na videu, výklad postupu práce se psem od malého štěněte až po dospělého psa. Povídání bylo proloženo dotazy přítomných, odpověďmi a radami lektora, diskusí o případných chybách při výcviku a jejich odstraňování. 

Následovala přestávka na oběd a po obědě praktické úkázky na cvičišti. Procvičování "očního kontaktu" bylo prezentováno na malém dvouměsíčním štěněti, které bylo pak vystřídáno čtyřměsíčním pejskem a pak i dospělými psy. K vidění byly i ukázky nácviku aportu a ostatních cviků.

Seminář byl určitě přínosný. Doufáme, že se všem v naší útulné klubovně líbilo, že seminář splnil jejich představy, a že přijedou znovu na jaře, kdy bychom chtěli uspořádat další dva semináře, které by měly být věnovány postupně zbývajícím disciplínám, tedy pachovým pracem a obranám.

A.Vanžurová

Vánoční posezení

Vánoční posezení 27. prosince 2009

Letošní vánoční posezení vyšlo na neděli 27. prosince. Byla to neděle, kdy jsme měli vánoční prázdniny a nekonaly se kurzy pro štěňátka.

Po druhé hodině odpoledne se začali postupně scházet ti, kteří trávili vánoce doma a nejeli ani na hory nebo někam na návštěvu. Sešlo se nás u stolu celkem 19, což bylo akorát. Stůl byl plný dobrot, chlebíčků, jednohubek a cukroví.

Poseděli jsme, dali si pár skleniček vína nebo piva, kafčo k cukroví a příjmně se pobavili. Všechno jsme sbaštili, zasmáli jsme se společně a popřáli jsme si hodně štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2010.

Bylo to fajn. A pár foteček... ve fotogalerii v roce 2009