Obsah

Logo

Svod chovných psů a fen STČ NO

Propozice

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE JIŽ VE STŘEDU 5. ŘÍJNA 2016

SVOD STČ NO

Svod chovných psů a fen plemene německého ovčáka středočeského kraje  je pořádán pod záštitou Středočeské pobočky Českého klubu německého ovčáka.

Svod STČ NO 2016 se bude konat 15.10.2016 v prostoru ZKO LETY u Dobřichovic.

Posuzuje: Ing. Jiří Novotný

Figuranti: Vojtěch Filip 

Zkouška povahy

bude pořádána dle bonitačního řádu - průchod skupinou osob a zkouška lhostejnosti ke střelbě nebude prováděna.

Na zkoušku povahy nastupuje pes pouze na hladkém řetízkovém stahovacím obojku.

Na pokyn rozhodčího jde psovod se psem na vodítku k úkrytu, 15 kroků před úkrytem u označeného místa psovod psa uvolní z vodítka a dále pokračuje se psem na volno u nohy (přidržování psa za obojek je povoleno). Když je psovod asi 5 kroků před úkrytem, vystoupí z něj pomocník – figurant a psovoda zepředu napadne. Zápas mezi figurantem a psovodem není povolen. Pes musí figuranta okamžitě napadnout a pevně uchopit ochranný rukáv. Přitom dostane pes od figuranta dvě rány měkkým obuškem. Povoleny jsou údery na stehna, boky a krajinu zátylku. Povzbuzování psa slovy je povoleno. Na pokyn rozhodčího ukončí figurant útok. Pes musí sám nebo na povel pustit. V případě selhání psa musí rozhodčí zkoušku povahy a bojovnosti ukončit. Po tomto přepadu drží psovod psa za obojek. Figurant utíká v přímém směru a hrozí. Po padesáti krocích za ním psovod vysílá psa a sám zůstává stát na místě. Rozhodčí dá pokyn figurantovi k obratu, když je pes vzdálen asi 30 kroků. Figurant běží proti psovi, nápadně mu hrozí a snaží se ho zahnat, ale neudeří ho. Když pes uchopí ochranný rukáv, musí pomocník, po krátkém pokusu vymanit se, odpor zastavit (dále jej neklást). Potom pes sám nebo na povel pustí. Jestliže pes pustí, zůstává psovod ještě asi půl minuty tiše stát, aniž by nějak působil na psa. Na pokyn rozhodčího se má pak psovod rychlým krokem přiblížit ke psu a figurantovi a psa odvést. Se svým psem odchází psovod z místa na vodítku.

 Pouští-li pes při přepadu a při pokusu o útěk sám (bez povelu psovoda nebo na rozkaz) dostává hodnocení „pouští“. Není-li tomu tak, třeba jen v jednom případě, poznamenává se „nepouští“. Poznámka nemá vliv na celkový výsledek.

Výsledek zkoušky povahy (odvahy a bojovnosti) se vyjádří slovy: výrazný, dobrý, dostatečný, nedostatečný.

Rozhodčí vyhodnotí nejlepší výkon 5-ti psů a 5-ti fen. 

Všeobecná ustanovení

Pořadatel akce neodpovídá za škody způsobené psem nebo jeho majitelem či držitelem (osobou uvedenou v katalogu), ani za úhyn nebo ztrátu psa. Každý účastník je zodpovědný za svého psa, své chování a své věci. Volné pobíhání psů je zakázáno. Pokud není v těchto propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČKNO. Podáním a uhrazením přihlášky se účastník stává "registrovaným" a zavazuje se dodržovat ustanovení propozic a pokynů pořadatele akce.

Jedná se o Svod chovných psů a fen německého ovčáka středočeského kraje - akce se tedy mohou účastnit jedině

 • psi a feny splňující všechna kriteria chovnosti dle Chovatelského řádu ČKNO

 • majitel psa (feny) má bydliště ve středočeském kraji

Veterinární podmínky

Při přejímce psa bude vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a leptospiróze v době ne kratší 30 dnů a ne starší než jeden rok.

Organizační informace

Poplatky

za 1. psa

250,- Kč

za každého dalšího psa

200,- Kč

 

Uzávěrka přihlášek pro SVOD STČ NO 2016  je 5.10.2016

Podmínkou pro uvedení psa v katalogu je nutné zaslání vyplněné přihlášky, kopie průkazu původu psa (oboustranně), potvrzení o zaplacení poplatku a fotografie psa v min. rozlišení 600x400 (300 dpi). To vše v elektronické podobě na email 

thorax-kennel@email.cz

Přihlášky je nutné zaslat v předepsané podobě včetně fotografie a vyžadovaných dalších dokladů. Ve vlastním zájmu věnujte vyplnění přihlášky náležitou pozornost, neboť slouží jako podklad katalogového listu vašeho psa či feny.

Poplatky uhraďte na účet číslo:

211410181/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte jména psů a chovnou stanici, za které je poplatek placen. Platbu musí být možné prokazatelně spojit s plátcem. Poplatky musí být připsány na výše uvedený účet k datu uzávěrky. Na pozdější platby nebude brán zřetel.

V případě neúčasti registrovaného účastníka svodu (tedy účastníka, který je řádně přihlášen, má uhrazen poplatek a jehož katalogový list bude v katalogu zveřejněn) na akci z jakýchkoliv důvodů se poplatky nevracejí. Stejně tak se poplatky nevracejí při nekonání akce z vyšší moci nebo veterinárního opatření. V těchto případech budou poplatky použity na náklady pořadatele na svod.

Účastníkům bude emailem potvrzeno doručení přihlášky.

Program

Sobota 15. 10. 2016

08:15 - 09:45

přejímka psů

09:45 - 10:00

slavnostní zahájení svodu

10:00 – 15:00

předvedení psů a fen – hodnocení exteriéru a zkouška povahy

15:00

slavnostní ukončení akce

 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu.

Organizační zajištění akce členové ZKO Lety

www.kklety.cz

www.stc-no.cz

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ

 

Přihlášení psi podle krevních linií:

I. - Horand von Grafrath

 • Ir Keraj

II. - Hettel Uckermark 

 • Brix ELZET
 • Ibon Jipo-Me

 • Jokas z Jirkova dvora

 • Kenn Jipo-Me

 • Moody z Jirkova dvora

III. - Klodo vom Boxberg

 • Aranka Anyuka
 • Edgar Mar Ive from Bohemia
 • Yerica z Kraje Karla IV.
 • Ytta z Kraje Karla IV.

IV. –  Utz vom Haus Schütting

 • Ajax Petra Chelčického
 • Darrgo Jipo-Me
 • Wessy z Kraje Karla IV.

V. – Rolf vom Osnabrücker Land 

 • Bruce od Zrzavé dračice
 • Cira ELZET
 • Dexter od Zrzavé dračice

 • Dix od Zrzavé dračice

 • Draco Malfoy Leryka

 • Essi z Petrova

 • Garibald Jitřní hvězda

 • Chita z Petrova

 • Jack Daniels z Neiberku

 • Qery z Daskonu

 • Wendy z Lipé Morávia

 • Xusirev Leryka

 

Reportáž ze svodu NO

medaile

ceny ...

poháry

Říjen, nabitý akcemi, pokračoval dnešním svodem chovných psů a fen německých ovčáků ze Středočeského kraje.

Akci posuzoval rozhodčí Ing. Jiří Novotný, figuroval svazový figurant Vojta Filip. Na svod bylo přihlášeno 16 psů a 9 fen, celkem tedy 25 německých ovčáků, kteří byli uvedeni v katalogu dnešního svodu.

V kantýně bylo připraveno jídlo na dnešní den a na výběr byla zabijačková polévka, pečená domácí sekaná s bramborovou kaší, španělské ptáčky s rýží nebo knedlíkem, kuře na paprice. A pak klasický výběr jako toasty a párky. V lednici bylo ukryto 10 palačinek pro VIP účastníky na ochutnání. Více jsem jich totiž tentokrát nestihla udělat. Tedy snad bude jídla dost, říkala jsem si ráno, když se začali všichni účastníci akce sjíždět.

Pomáhat s dnešní akcí přišel René Janeba, Miloš Forman a Láďa Kasl, kteří byli k ruce Tomášovi Suchánkovi, jako vedoucímu celé akce. Na akci nemohla chybět Gábina Stará, která se starala o prezenci účastníků akce, dále Aneta Kostíková, která natáčela výkony psů. Focení se ujali Kája Ráž, Tereza Suchánková a Alena Vanžurová. V kantýně dnes kralovala Jiřka Janovská, která upekla výborné buchtičky plněné tvarohem a kváskový chleba.  Akce mohla začít. Tomáš Suchánek tomu všemu trochu nervózně velel.

Ráno v osm jsme se začali scházet, Tomáš se svými pomocníky postavili na place stan a nanosili tam všechny ceny, které čekaly na dnešní účastníky. Pro nejlepších pět psů bez pořadí a pět fen, též  bez pořadí, byly na stole připraveny obrovské zlaté poháry. Pro ostatní účastníky bez pořadí byly připraveny figurky německých ovčáků a úplně pro všechny účastníky byly připraveny také zlaté medaile. Tedy všechno bylo dnes laděno do zlatavé barvy. Nejlepších deset plemeníků mělo také obdržet poukázky v hodnotě po 500 Kč na produkty Fotolab od firmy CeweColor a.s.

Po půl desáté to vypadalo, že se snad již skoro všichni dostavili, dorazil i pan rozhodčí, a tak se vše blížilo k oficiálnímu zahájení dnešní akce. Po desáté hodině byl slavnostní nástup, bez pejsků. Přítomné přivítal vedoucí akce Tomáš Suchánek, pak předal slovo rozhodčímu a ten přítomné seznámil s programem dnešního svodu.

Z přihlášených 25 účastníků se 5 omluvilo, takže na prezentaci bylo připraveno celkem dvacet německých ovčáků, z toho 6 fen a 14 psů.

Kolem půl jedenácté vše začalo. Postupně podle startovních čísel nastupovali jednotliví psovodi se svými psy nebo fenami na výchozí bod, odkud se šlo na přepad z makety, následoval kontrolák. Po ukončení cviku kontrolák zhodnotil rozhodčí předvedený výkon a pohovořil o krevní linii, ze které ten daný jedinec pochází. Po deseti psech byla krátká desetiminutová přestávka, aby si figurant oddechl. Pak se pokračovalo. Ve tři čtvrti na dvanáct byly všechny výkony posouzeny.

Vyhodnocení pěti nejlepších fen a pěti nejlepších psů vybírala hodnotitelská komise ve složení Tomáš Suchánek, Vojtěch Filip, Tereza Suchánková a Alena Vanžurová. Kromě tohoto vyhodnocení měli možnost ohodnotit a vybrat dvě nejsympatičtější dvojice, a to nejsympatičtějšího psovoda se psem a nejsympatičtějšího psovoda s fenou. Hlasy dávali diváci i účastníci svodu. Byl to takový bonus navíc, který oživil hodnocení rozhodčího a hodnotitelské komise.

 

A jak to vlastně dopadlo?

 

Nejlepších pět psů bez pořadí:                     Nejlepších pět fen bez pořadí:

 

Ibon.Jipo-Me                                                            Aranka Anyuka

Moody z Jirkova dvora                                              Yerica z Kraje Karla IV.            

Ajax Petra Chelčického                                            Wessy z Kraje Karla IV.

Dix od Zrzavé dračice                                              Qery z Daskonu

Garibald Jitřní hvězda                                              Wendy z Lipé Moravia

 

Těchto 10 nejlepších jedinců si odneslo krásné zlaté poháry a zlaté medaile.

 

Nejsympatičtější dvojicí – psovod se psem, získali Jaroslav Hrabal s celočerným psem Dix od Zrzavé dračice, nejsympatičtější dvojicí – psovod – fena, získala Ilona Kraibichová s Arankou Anyuka. Jako ocenění získali figurku německého ovčáka.

Všem gratulujeme k úspěchům. Ostatní, jak již bylo psáno, získali také figurky německého ovčáka za účast na dnešní akci, a všichni pejskové dostali zlaté medaile. Všichni si také odnesli malé věcné dárky jako památku na dnešní akci.

A jaké bylo dnes počasí? Ráno bylo chladné, mlhavé, trochu nám také sprchlo, ale pak vykouklo sluníčko a dokonce i trochu hřálo. Slavnostní ukončení akce a vyhlášení těch nejlepších bylo od půl jedné, akce tedy měla spád a nebyly žádné prostoje. Bylo také velké focení s poháry.

Po ukončení akce jsme si dali kávu a oběd, trochu vyjedli kantýnu. Popovídali jsme, vypili kávu, byl to prima den, myslím, že zdařilá akce, ze které bude spousta fotek.

Zbývá poděkovat sponzorům dnešní akce a všem, kteří se na akci podíleli. Díky moc za super týmovou práci :-)

Alena Vanžurová