Obsah

Informace k přihlašování

Vážení členové ZKO Lety,

i v letošním roce budete mít možnost přihlásit se on-line na zkoušky z výkonu, které budeme pořádat.

V případě vašeho zájmu, prosím, vyplňte a odešlete on-line přihlášku na vámi vybrané zkoušky z výkonu. Odkazy na on-line přihlášky naleznete níže v této sekci.

Po splnění všech podmínek pro účast na vámi vybrané akci vám bude přihláška potvrzena pověřeným administrátorem a rezervované místo na zkouškách z výkonu.

 

Obecné informace

Zkoušky z výkonu pořádáme zejména pro členy naší organizace.

Pouze v případě, že nebude kapacita zkoušek naplněna našimi členy, budou volná místa na zkouškách nabídnuta v dostatečném časovém předstihu členům jiných kynologických organizací.

Pokud budete chtít vědět nějaké podrobnosti, pište na e-maily

kk.lety@seznam.cz nebo na elektro.kasl@seznam.cz,

kde vám rádi podáme veškeré informace a vše vám vysvětlíme.

Pokud se vám přihlášení nebude z jakéhokoliv důvodu dařit, zavolejte, pomůžeme vám tento problém vyřešit. 

Pokud se stane, že něco na našem webu nebude fungovat tak, jak má, dejte nám vědět, hned to napravíme.

 

 

Nedílnou součástí elektronické přihlášky na zkoušku je níže uvedené prohlášení.

ODESLÁNÍM elektronické přihlášky je

PROHLÁŠENÍ pro účastníka zkoušky závazné.

 

  • vyplněním níže uvedené přihlášky se přihlašuji na zkoušku z výkonu konanou u ZKO Lety.

 

  • beru na vědomí, že po dobu zkoušek pořadatel neručí za žádné škody vůči mé osobě ani za případné škody způsobené mnou nebo mým psem.  

 

  • odesláním této přihlášky stvrzuji, že jsem byl pořadatelem seznámen s předpisy na ochranu zvířat (Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů)

 

  • souhlasím s použitím a evidencí osobních údajů uvedených v přihlášce

 

  • přihláška je pro pořadatele závazná po zaplacení zálohy ve výši min. 50% z ceny startovného na zkoušky do 5 pracovních dnů po odeslání přihlášky na zkoušku

 

  • jako přílohu k elektronické přihlášce na zkoušku je možné přiložit oskenovanou písemnou přihlášku (není nutné)

 

  • startovné na zkoušku je stanoveno u členů ZKO Lety na 200,- Kč za 1 psa, u nečlenů ZKO Lety na 300,- Kč za 1 psa

 

  • neúčast na zkoušce z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k vrácení zaplacené zálohy. (Výjimkou může být zrušení akce pořadatelem)

 

  • při bezhotovostní platbě použitý variabilní symbol je třeba uvést do přihlášky, aby mohla být platba správně identifikována a přiřazena k přihlášce

 

  • pro nečleny ZKO Lety je pro akceptaci přihlášky na zkoušku nutné vyplnit elektronický formulář souhlasu se zpracováním a nakládáním s osobními údaji dle platných předpisů (GDPR), který naleznete na tomto ODKAZU

 

 

 

 

 

Číslo bankovního účtu ZKO Lety, na který pošlete zálohu na platbu za zkoušku

211 410 181/0300

vedený u Poštovní spořitelny

 

Administrátor Alena Vanžurová, telefon 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz