Obsah

 

VÁNOČNÍ MOTIVAČNÍ ZÁVOD A BESÍDKA

Termín: sobota 17. prosince 2022

 

Ukázky pro děti z mateřských školek

Ve středu 19. října 2022 se konaly ukázky výcviku psů pro děti z mateřských školek z Letů.

Vyšlo nám počasí, ukázky se povedly. Děti nám slíbily, že pro nás namalují obrázky z ukázek.

Předvedli jsme, jak umějí naši psi poslouchat, jak překonávají překážky, jak chytají pachatele, jak umí zasahovat při obraně psovoda a spoustu dalších věcí.

Nakonec si všechny děti, které chtěly, mohly pohladit některé z našich chlupáčů, a to i těch hoooodně velkých.

Paní učitelky nám říkaly, že se všem ukázky cvičení s pejsky moc líbily. Slíbili jsme, že v příštím roce na jaře ukázky zopakujeme.

Všem psovodů a jejich pejskům, kteří se zúčastnili ukázek, mooooc děkujeme a těšíme se na další ukázky. 

Fotečky z akce nějaké budou, jen najít chvilku času na jejich úpravu ...

Seminář pachových prací

Seminář pachových prací

V sobotu 12.března 2022 se bude konat v naší ZKO stopařský seminář s lektorem panem Lubošem Jonášem

  • Počet účastníků je omezen na 15 
  • Sraz v 8:00 v klubovně, kde bude probíhat teorie
  • Seminář je určen jen pro vážné zájemce (pouze členy ZKO Lety)
  • Poté přesun do terénu na stopy
  • Sebou nášlapník, stopovačku, předměty (dle MZŘ a NZŘ) a pamlsky
  • Kontakt k přihlášení na tel. +420775267434 nebo na email: ivanadrobilkova@seznam.cz

Jak se povedl seminář - převzato z FB profilu ZKO Lety  a doplněno informacemi od účastníků
Seminář o stopách s panem Lubošem Jonášem se vydařil po všech stránkách👍 Povedlo se počasí, jídlo, účastníci i pan přednášející. Hodně jsme se dozvěděli, byla dobrá nálada i legrace. Díky všem, kdo se podíleli a brzy určitě spácháme něco podobného 💪🐕🐾

V sobotu ráno se sešlo 11 účastníků semináře v osm hodin v klubovně, kde přednášel lektor dvě hodiny teorii.

Poté se účastníci přesunuli na terény na Řevnice, v blízkosti skládky. Postupně si někteří psovodi položili tréninkovou stopu, kterou pak se svými psy vypracovali pod dohledem lektora. 

Po 13 hodině jsme se vrátili z terénů nazpět do klubovny, kde jsme se naobědvali. Zbyl ještě čas na otázky a odpovědi k probíranému tématu. 

Měli jsme krásné, slunečné počasí, ale bylo trochu větrno a docela chladno. 

Výroční členská schůze 29.1.2022

Výroční členská schůze 29.1.2022

V sobotu 29. ledna 2022 se konala v restauraci V ofsajdu na letovském fotbalovém hřišti od 14 hodin Výroční členská schůze. Tentokrát byla tato schůze volební. 

Schůze se zúčastnil rekordní počet členů, a to osobně 44 a 8 členů v zastoupení prostřednictvím zplnomocnění. 

Dalším rekordem této schůze bylo její trvání. Myslím, že byla nejdelší. Trvala od 14 do 17:20 hodin.

Výsledkem rušného jednání byli nově zvolení členové do výkonných orgánů naší ZKO. 

Přítomní členové rozhodli, že zůstane Výbor ZKO pětičlenný. Nebylo schváleno navýšení počtu členů Výboru na sedm. Do Výboru byli zvoleni Karel Ráž, Vladimír Kasl, René Janeba, Ivana Drobílková a Alena Vanžurová. Podrobnosti jsou uvedeny na záložce Výbor ZKO Lety.

Dále přítomní členové zvolili do tříčlenné Revizní komise Janu Vampolovou, Terezu Suchánkovou a Jiřího Hůlu.

Dále bylo schváleno zkrácené funkční období nově zvolených funkcionářů na dva roky, a to z důvodů nutnosti časového sladění funkčního období s nadřízeným spolkem (ČKS). 

Na schůzi byly dále předneseny výroční zprávy o činnosti, byly schváleny finanční záležitosti - účetní závěrka za rok 2021, zpráva o hospodaření za loňský rok a návrh rozpočtu na rok 2022. 

Nakonec byly vyhodnoceny výsledky psovodské ligy za rok 2021. Tři účastníci, kteří se do ligy přihlásili, byli odměněni diplomy a poháry.

1. místo - Aneta Kostíková
A
tom z Bílé zahrady - celkem 660 bodů
Zkoušky:                   
IGP2    160 bodů       
ZPU2   160 bodů       
ZVV2   160 bodů

Závody:
ZVV2              1. místo    160 bodů
Obran.závod  1.místo      40 bodů

------------------------------------------

2. místo - Ivana Drobílková
Luis z Avarku - celkem 340 bodů

Zkoušky:
IGP1            90 bodů
ZVV1           90 bodů
IGP 2         160 bodů

-------------------------------------------

3. místo - Ludmila Šebková
Argo z Bílé zahrady - celkem 225 bodů

Zkoušky:
ZPU2        160 bodů
BH              50 bodů
ZVV1          15 bodů
(pouze stopa) 

--------------------------------------------------

Gratulujeme všem, kteří se v průběhu loňského roku účastnili sportovních akcí a úspěšně je zvládli. 

Dále gratulujeme nově zvoleným členům výkonných orgánům k jejich zvolení a přejeme jim hodně elánu a úspěchů v další práci pro spolek.

Děkujeme všem, kteří se účastnili Volební členské schůze za projevený zájem o dění v našem spolku. 

 

 

Brigády - úklid klubovny

 

Datum Jméno a příjmení počet hodin
4.1.2022 Patricie Urbanová úklid klubovny - 2 hodiny
18.2.2022 Jiřina Janovská úklid klubovny - 3 hodiny
     
     

 

Ostatní brigády

 

OSTATNÍ BRIGÁDNICKÉ HODINY

15.2. Michal Bertl výroba a inst. fošny na střední kladinu 7
20.2. A.Vanžurová úklid listí 1
6..3. Petr Chrpa hrabání placu 0,5
27.3. B. Chrpová nespecifikováno 1
29.3. B. Chrpová nespecifikováno

1

3.4. B. Chrpová nespecifikováno 1
10.4. B. Chrpová nespecifikováno 1
23.4. B. Chrpová nespecifikováno 1
7.5. B. Chrpová úklid a další práce 7
7.5. P. Chrpa úklid a další práce 7
7.5. I. Lochová úklid a další práce 2
7.5. P. Novotná úklid a další práce 6
7.5. l. Lávičková úklid a další práce 2
7.5. J. Smejkalová úklid a další práce 2.5
7.5. J.Vampolová úklid a další práce 6
7.5. A. Nádraská úklid a další práce 5
7.5. J. Bartošová úklid a další práce 4
7.5. G. Stará úklid a další práce 6
7.5. A. Vanžurová úklid a další práce 2
3.7. M. Forman betonování 2
5.7. M. Forman sekání cvičáků 4
6.7. M. Forman sekání krořinořezem 4
10.6. L. Kasl sekání cvičáků 3
17.7. M. Forman sekání cvičáků 4
7/2022 R. Janeba srovnání terénu  2
29.8. M. Forman obsekávání křovinoř. 4
2.9. M. Forman sekání cvičáku 4
3.9. M. Forman sekání cvičáku 3
7.9. K. Ráž sekání cvičáku 2
7,9. A.Vanžurová sekání cvičáku 2 

Brigáda 7.5.2022 - úklid klubovny, úklid odkládacích kotců,
pletí plevelu na pozemku u klubovny, vyčištění schodů přes 
protipovodňovou hráz, úklid verandy, úklid velkého kotce,
úklid kuchyně, další drobné práce

9.9. sekání cvičáku Karel Ráž 2
9.9. sekání cvičáku Alena Vanžurová
16.9. sekání cvičáku Miloš Forman 2
17.9. sekání cvičáku Miloš Forman
18.9. ter.úpravy I.Drobílková 2
18.9. ter.úpravy M.Forman 2
18.9. ter. úpravy R. Janeba 2
18.9. ter. úpravy M. Blatská 2
1.11. sekání A.Vanžurová 1
1.11. sekání K. Ráž 1
2.11. sekání K. Ráž 4
3.11. sekání K. Ráž 1
3.11. sekání A. Vanžurová 1
2022   Přecechtělová T. 3
2022   Mašková V. 9,5
2022   Jirátová M. 5
2022   Vampolová J. 11
2022   Drobílková I. 15
2022   Blatská M. 4

Alena Vanžurová - nespecifikovaný počet brigádnických hodin
spojených s administrativní činnosti pro klub, (vedení
účetnictví, vedení evidence účastníků veřejných kurzů,
správa webové stránky, vedení evidence členské základny,
ostatní administrativní záležitosti spojené s chodem klubu)

Vladimír Kasl - nespecifikovaný počet brigádnických hodin
spojených s administrativou přípravy zkoušek z výkonu
(1. pololetí 2022)

Ivana Drobílková - nespecikovaný počet brigádnických
hodin spojených s administrativou přípravy zkoušek z výkonu
(2. pololetí 2022).

René Janeba - nespecifikovaný počet brigádnických hodin
spojených s administrativou přípravy zkoušek z výkonu
(2. pololetí)

Gabriela Stará - nespecifikovaný počet brigádnických hodin
spojených s organizací zkoušek z výkonu

Ludmila Šebková - nespecifikovaný počet brigádnických
hodin spojených s vedením kantýny

Marta Krňávková - nespecifikovaný počet brigádnických
hodin spojených s pomocí v kantýně

Jana Vampolová - pomoc v kantýně