Obsah

Seminář pachových prací

Seminář pachových prací

V sobotu 12.března 2022 se bude konat v naší ZKO stopařský seminář s lektorem panem Lubošem Jonášem

  • Počet účastníků je omezen na 15 
  • Sraz v 8:00 v klubovně, kde bude probíhat teorie
  • Seminář je určen jen pro vážné zájemce (pouze členy ZKO Lety)
  • Poté přesun do terénu na stopy
  • Sebou nášlapník, stopovačku, předměty (dle MZŘ a NZŘ) a pamlsky
  • Kontakt k přihlášení na tel. +420775267434 nebo na email: ivanadrobilkova@seznam.cz

Jak se povedl seminář - převzato z FB profilu ZKO Lety  a doplněno informacemi od účastníků
 

Seminář o stopách s panem Lubošem Jonášem se vydařil po všech stránkách👍 Povedlo se počasí, jídlo, účastníci i pan přednášející. Hodně jsme se dozvěděli, byla dobrá nálada i legrace. Díky všem, kdo se podíleli a brzy určitě spácháme něco podobného 💪🐕🐾

V sobotu ráno se sešlo 11 účastníků semináře v osm hodin v klubovně, kde přednášel lektor dvě hodiny teorii.

Poté se účastníci přesunuli na terény na Řevnice, v blízkosti skládky. Postupně si někteří psovodi položili tréninkovou stopu, kterou pak se svými psy vypracovali pod dohledem lektora. 

Po 13 hodině jsme se vrátili z terénů nazpět do klubovny, kde jsme se naobědvali. Zbyl ještě čas na otázky a odpovědi k probíranému tématu. 

Měli jsme krásné, slunečné počasí, ale bylo trochu větrno a docela chladno. 

 

 

 

Výroční členská schůze 29.1.2022

Výroční členská schůze 29.1.2022

V sobotu 29. ledna 2022 se konala v restauraci V ofsajdu na letovském fotbalovém hřišti od 14 hodin Výroční členská schůze. Tentokrát byla tato schůze volební. 

Schůze se zúčastnil rekordní počet členů, a to osobně 44 a 8 členů v zastoupení prostřednictvím zplnomocnění. 

Dalším rekordem této schůze bylo její trvání. Myslím, že byla nejdelší. Trvala od 14 do 17:20 hodin.

Výsledkem rušného jednání byli nově zvolení členové do výkonných orgánů naší ZKO. 

Přítomní členové rozhodli, že zůstane Výbor ZKO pětičlenný. Nebylo schváleno navýšení počtu členů Výboru na sedm. Do Výboru byli zvoleni Karel Ráž, Vladimír Kasl, René Janeba, Ivana Drobílková a Alena Vanžurová. Podrobnosti jsou uvedeny na záložce Výbor ZKO Lety.

Dále přítomní členové zvolili do tříčlenné Revizní komise Janu Vampolovou, Terezu Suchánkovou a Jiřího Hůlu.

Dále bylo schváleno zkrácené funkční období nově zvolených funkcionářů na dva roky, a to z důvodů nutnosti časového sladění funkčního období s nadřízeným spolkem (ČKS). 

Na schůzi byly dále předneseny výroční zprávy o činnosti, byly schváleny finanční záležitosti - účetní závěrka za rok 2021, zpráva o hospodaření za loňský rok a návrh rozpočtu na rok 2022. 

Nakonec byly vyhodnoceny výsledky psovodské ligy za rok 2021. Tři účastníci, kteří se do ligy přihlásili, byli odměněni diplomy a poháry.

1. místo - Aneta Kostíková
A
tom z Bílé zahrady - celkem 660 bodů
Zkoušky:                   
IGP2    160 bodů       
ZPU2   160 bodů       
ZVV2   160 bodů

Závody:
ZVV2              1. místo    160 bodů
Obran.závod  1.místo      40 bodů

------------------------------------------

2. místo - Ivana Drobílková
Luis z Avarku - celkem 340 bodů

Zkoušky:
IGP1            90 bodů
ZVV1           90 bodů
IGP 2         160 bodů

-------------------------------------------

3. místo - Ludmila Šebková
Argo z Bílé zahrady - celkem 225 bodů

Zkoušky:
ZPU2        160 bodů
BH              50 bodů
ZVV1          15 bodů
(pouze stopa) 

--------------------------------------------------

Gratulujeme všem, kteří se v průběhu loňského roku účastnili sportovních akcí a úspěšně je zvládli. 

Dále gratulujeme nově zvoleným členům výkonných orgánům k jejich zvolení a přejeme jim hodně elánu a úspěchů v další práci pro spolek.

Děkujeme všem, kteří se účastnili Volební členské schůze za projevený zájem o dění v našem spolku. 

 

 

Brigády - úklid klubovny

 

Datum Jméno a příjmení počet hodin
4.1.2022 Patricie Urbanová úklid klubovny - 2 hodiny
18.2.2022 Jiřina Janovská úklid klubovny - 3 hodiny
     
     

 

Ostatní brigády

 

Ostatní brigádnické hodiny
Datum Akce                Jméno a příjmení

počet

hodin

15.2.2022

instalování nové fošny na střední kladinu

výroba nové fošny na střední kladinu

Michal Bertl

2 hod

5 hod

20.2.2022 úklid listí na pozemku u klubovny Alena Vanžurová 1 hod