Obsah

Přehled odpracovaných brigádnických hodin v roce 2023

14.1.2023 Jana Vampolová 0,5+0,5+1+5   14.1.2023 Ivana Drobílková 0,5+3
14.1.2023 Aneta Kostíková 1+3+1    25.1.2023 Alžběta Chrpová 0,5+6
25.1.2023 Karel Ráž 1 hod   25.1.2023 Alena Vanžurová 1 hod
25.1.2023 Monika Tilschová 1 hod   5.4.2023 Miloš Forman
sekání křovinořezem
4 hod
12.4.2023

Iveta Lochová
úklid klubovny

2 hod   7.4.2023

Miloš Forman
sekání traktorem m.plac

2 hod
16.4.2023 Marta Krňávková 4 hod   16.4.2023 Šebková Lída 4 hod
16.4.2023 Miloš Forman 4 +1+5hod   16.4.2023 Tereza Přecechtělová 3 hod
16.4.2023 Gabriela Stará 3+5+3 hod   16.4.2023 Ladislava Lávičková 3+5 hod
16.4.2023 Hana Šeborová 3 hod   16.4.2023 Alena Nádraská 3 hod
16.4.2023 Lenka Jandová 3 hod   16.4.2023 René Janeba 3+5 hod
16.4.2023 Alena Vanžurová 2 hod   16.4.2023 Věra Mašková 5+6+4
21.4.2023 Miloš Forman.-sekání 3 hod   5.5.2023 Miloš Forman sekání 4 hod
17.5.2023 Miloš Forman, sekání kř 2 hod   18.5.2023 Miloš forman, sekání kř.. 2 hod
19.5.2023 Miloš forman, sekání pl 3 hod   22.5.2023 Miloš Forman, sekání pl 3 hod
1.7.2023 Miloš Forman obsekáv 2 hod   3.7.2023 Miloš Forman, sekání pl 5 hod
5.7.2023 Hana Bártová 3 hod   12.8.2023 Helena Černá,úklid větví 0,5 hod
12.8.2023 Pepa Šott úklid větví 0,5 hod   12.8.2023 Majka Šubrtová úklid větví 0,5 hod
12.8.2023 Líba Jiskrová úklid větví 0,5 hod   12.8.2023 Lucie Karvánková úkl.vět 0,5 hod
12.8.2023 Jiřina Smejkalová,úkl.v 0,5 hod   12.8.2023 Alena Vanžurová úkl.větví 0,5 hod
9.9.2023 Miloš Forman,sekání 5 hod   16.9.2023 Miloš Forman-závod 7 hod
16.9.2023 Vašek Mejstřík za M.M. 7 hod   16.9.2023 Pepa Šott -závod kantýna 7 hod
16.9.2023 Líba Jiskrová-závod-kan 7 hod   16.9.2023 Hana Šeborová-závod-kan 7 hod
18.9.2023 Alena Vanžurová-ELZED 1 hod   20.9.2023 Alena Vanžurová-ELZED 2 hod
září 2023 Alena Vanžurová-závod 8 hod   6.8.2023 Markéta Blatská 1 hod
30.9.2023 Lída Šebková-kantýna 6 hod   30.9.2023 Marta Krňávková-kantýna 6 hod
20.10.+21.10. Lída Šebková 10 hod   20.10.+21.10. Marta Krňávková 10 hod
21.10.23 Jana Vampolová 0,5 hod   25.11.2023 René Janeba 4 hod
25.11.2023 Aneta Kostíková 4 hod   25.11.2023 Lída Šebková 4 hod
25.11.2023 Markéta Blatská 4 hod   25.11.2023 Markéta Smáhová 4 hod
25.11.2023 Miloš Forman 4hod   25.11.2023 Jana Vampolová 4 hod
10.11.2023 Miloš Forman     4 hod                                                           
             
             

Poznámka: uvedené odpracované hodiny jsou zaznamenané na základě evidence poskytnuté Reném Janebou, která je k dispozici na nástěnce v klubovně. U některých členů nejsou hodiny podrobně specifikovány.

Pokud někdo z členů odpracoval brigádnické hodiny, které nejsou uvedené v přehledu, prosím o sdělení této skutečnosti, po dohodě budou hodiny případně do přehledu doplněny.

Další přehled - nevyčíslené počty brigádnických hodin:

Alena Vanžurová - nespecifikovaný počet brigádnických hodin spojených s administrativní činnosti pro klub, (vedení účetnictví, vedení evidence účastníků veřejných kurzů, správa webové stránky, vedení evidence členské základny, ostatní administrativní záležitosti spojené s chodem klubu)

Ivana Drobílková - nespecikovaný počet brigádnických hodin spojených s administrativou přípravy zkoušek z výkonu 

René Janeba - nespecifikovaný počet brigádnických hodin spojených s administrativou přípravy zkoušek z výkonu 

Gabriela Stará - nespecifikovaný počet brigádnických hodin spojených s organizací zkoušek z výkonu

Ludmila Šebková - nespecifikovaný počet brigádnických hodin spojených s vedením kantýny

 

Zpracovala Alena Vanžurová, tel. 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

 

 

 

 

 

PŘEHLED ODPRACOVANÝCH A NEODPRACOVANÝCH
HODIN (ÚHRAD A NEDOPLATKŮ) k 31.3.2023

Případné informace na doplnění nebo opravy prosím na e-mail:
kk.lety@seznam.cz
Děkuji 

účetní -:)

příjmení jméno

od
pra
co

no

ne
od
pra
co

no

pře
vod
na 
rok 23

do
pla
tit
ne
od
pra
co
va

uh
ra

ze
no na 
23

Blatská Markéta 6 4 900 600 0
Drtinová  Barbora 0 10 0 1500 1500
Fürstová Petra 0 10 0 1500 1500
Graman Lukáš 0 10 0 1500 0
Hofmann Vladimír 0 0 0 1500 0
Chrpová Alžběta 17 0 0 0 0
Jandová Aneta 0 10 0 1500 0
Jiskrová Libuše 0 10 0 1500 1500
Karvánková Lucie 2 8 300 1200 0
Konývka  Štěpán 0 10 0 1500 0
Krisová Marcela 0 10 0 1500 0
Lávičková Ladislava 2 8 300 1200 0
Lochová Iveta 2 8 300 1200 0
Mašková Věra 10 0,5 1425 75 0
Mejstříková Marcela 0 10 0 1500 0
Nádraská  Alena 5 5 750 750 750
Nevřalová Hana 0 10 0 1500 0
Novotná Pavla 6 4 900 600 0
Přecechtělová Tereza 3 7 450 1050 0

Šeborová
uhrazeno 9-

Hana
12/2022

0 4 500 1500
na 23
odpracuje
Šimáčková Jana 0 10 0 1500 0
Urbanová Patricie 2 8 300 1200 0