Obsah

 

Letní výcvikový tábor

Místo konání: ZKO Přeštice (Plzeňský kraj)

Termín konání: neděle 20. srpna 2023 - neděle 27. srpna 2023

Ubytování: ubytovna 3-4 lůžkové pokoje, možnost ve vlastním stanu či karavanu

Ustájení psů: v místě je dostatek odkládacích kotců

Strava:  vlastní, vybavená kuchyň, gril/ohniště, možnost dovozu obědů

Program:  - tréninky stop a poslušnosti pod vedením instruktorů

                  - v jednání je přítomnost figuranta

                  - v případě zájmu lze zajistit zkoušky podle MZŘ/NZŘ

Cena: 3 000 Kč

Přihlášky se jménem psovoda a údaji psa posílejte na email: zbilezahrady@seznam.cz

(v případě zájmu o zkoušku z výkonu prosím připsat do přihlášky)

Bližší informace na FB, Whatsapp nebo tel : 605307752 - René Janeba

 

 

Příměstský letní tábor 2023

Letní soustředění se bude konat v prostorách ZKO Lety (pro členy ZKO Lety)

Předpokládaný termín:                     pondělí 24. července až pátek 28. července 2023

Pořadatelé a instruktoři výcviku:      Alena Vanžurová, Karel Ráž

Kdo se může účastnit:                       členové ZKO Lety (počet účastníků je omezen)

Kontaktní telefon:                              728 748 384

Kontaktní e-mail:                               kk.lety@seznam.cz

Cena za soustředění:                        zdarma

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA SOUSTŘEDĚNÍ

Předpokládaný program tábora:

(konkrétní podrobnosti budou doplněny před samotným táborem)

  • výcvik poslušnosti - metodika, teorie, praktické ukázky
  • výcvik pachových prací - teorie, metodika, praktické ukázky
  • základy obran - teorie, metodika (praktické ukázky záleží na případné účasti figuranta)
  • povídání o libovolných tématech podle zájmu účastníků
  • možný je výlet do okolí
  • možnost uspořádání "mini" závodu ve cvicích poslušnosti
  • plánujeme posezení na závěr tábora

Program je částečně variabilní a může být přizpůsoben na míru podle požadavků účastníků a samozřejmě také případně podle počasí.

Každopádně plánujeme tábor, který bude laděný spíše do přátelského setkávání se zaměřením na výcvik, nikoliv ale na dril a na výkon.

Alena Vanřurová a Winner z GargamelluAlena Vanřurová a Winner z GargamelluKarel Ráž a Heather Halit PašaHeather Halit PašaWinny a Heather

 

PRVNÍ OFICIÁLNÍ BRIGÁDA JE VYHLÁŠENA !

Termín brigády:  neděle 16. dubna 2023 dopoledne

Co budeme dělat?

Úklid placu, klubovny, oprava překážek.

Těšíme se na všechny členy, kteří přijdou pomoci s jarním úklidem.

Za Výbor ZKO Lety René Janeba

 

Výroční členská schůze

V sobotu 4. února 2023 se konala v restauraci V ofsajdu na fotbalovém hřišti v Letech Výroční členská schůze našeho spolku.

Potěšující byla hojná účast členů, z celkových šedesáti členů se osobně schůze účastnilo třicet sedm a čtyři byli zastoupeni prostřednictvím úředně ověřených plných mocí. 

Na programu schůze byly výroční zprávy. Předseda informoval o činnosti Výboru za uplynulý rok,. Zprávu o sportovní činnosti připravila výcvikářka Ivana Drobílková, zprávu o ostatních činnostech (například brigádách) přednesl člen Výboru René Janeba. O finančních záležitostech informovala členka Výboru a zároveň účetní a pokladní Alena Vanžurová. Na programu byla zpráva o hospodaření spolku za loňský rok, návrh na schválení roční závěrky za rok 2022 a také návrh rozpočtu na rok 2023. 

Další zprávy se týkaly informací o veřejných kurzech socializace a základní ovladatelnosti, práce instruktorů výcviku a dalších aktivit našeho spolku v loňském roce.

Členská schůze také schvalovala ukončení členství některých stávajících členů, a to na jejich vlastní žádost. Části členů bylo ukončeno členství z důvodů nezaplacení členských příspěvků. Celkem se snížila členská základna spolku o 22 členů. 

Další Výroční zprávu přednesla předsedkyně Revizní komise Ing. Jana Vampolová.

Předmětem delší diskuse byl návrh nové vnitřní směrnice spolku. Nejvíce se diskutovalo k návrhu na zrušení tzv. udržovacího členského příspěvku pro členy, kteří se neúčastňovali pravidelných aktivit, tréninků. Po živé diskusi byl aktualizovaný návrh vnitřní směrnice schválen v doplněném znění. 

Členská schůze také schvalovala další dokumenty, a to Jednací řád členských schůzí ZKO Lety a Volební řád výkonných orgánů ZKO Lety. Ostatní dokumenty - Požární poplachová směrnice ZKO Lety, aktualizovaná Pravidla psovodské ligy ZKO Lety, Provozní řád ZKO Lety a další zprávy byly Členskou schůzí vzaty na vědomí. Všechny dokumenty, které byly předmětem projednávání na Výroční členské schůzi jsou zveřejněny na webu.

Na závěr schůze proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků Psovodské ligy za rok 2022, předání trofejí, pohárů a diplomů.

Všem psovodům, kteří byli ohodnoceni, gratulujeme k úspěchům. 

Fotografie ze schůze najdete ve fotogalerii.