Obsah

Přihlášení na zkoušky

PŘIHLÁŠENÍ NA ZKOUŠKU

PŘIHLÁŠKU na zkoušky můžete podat tak, že

  • stáhnete PŘIHLÁŠKU (15.23 kB) ve formátu doc (formát Wordu) do svého PC, přihlášku vyplníte, podepíšete, vytisknete, oskenujete a odešlete na mailovou adresu  ivanadrobilkova@seznam.cz případně předáte osobně Ivaně Drobílkové

NEBO

  • požadované údaje napíšete rovnou do e-mailové zprávy a odešlete na výše uvedenou mailovou adresu 

NEBO

Vaše PŘIHLÁŠKA na zkoušku je pro pořadatele závazná až po zaplacení startovného.

  • Startovné je pro členy ZKO Lety 200 Kč, pro nečleny ZKO Lety 400 Kč za jednoho psa.
  • Úhradu je možné provést hotově nebo na účet ZKO Lety č. 211 410 181/0300 vedený u ČSOB, prosím uveďte jako VS datum úhrady, do poznámky prosím uveďte vaše jméno a příjmení.
  • V případě, že startovné nebude uhrazeno po poslání přihlášky, bude přihlášený zájemce veden jako náhradník.
  • Po dobu konání zkoušek neručí pořadatel za škody  způsobené účastníky zkoušek nebo jejich psy, ani případné škody vůči účastníkům zkoušek. 
  • Neúčast na zkoušce z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k vrácení zaplaceného startovného. (Výjimkou může být pouze zrušení akce pořadatelem)

Zkoušky z výkonu 20.4.2024

Zkoušky podle ZŘ KJ ČR

sraz účastníků zkoušek v 7:30 v klubovně ZKO Lety

sebou členskou legitimaci, průkaz původu psa a výkonnostní knížku

Termín konání

sobota 20. dubna 2024

Místo konání ZKO Lety
Rozhodčí Vladimír Kasl
Figurant není dosud delegován
Kontakt, informace, přihlášky

Ivana Drobílková 

ivanadrobilkova@seznam.cz

tel. 775 267 434

Zkoušky z výkonu 22.6.2024

Zkoušky podle MZŘ/NZŘ

sraz účastníků zkoušek v 7:30 v klubovně ZKO Lety

sebou členskou legitimaci, průkaz původu psa,
výkonnostní knížku

Termín konání

sobota 22. června 2024

Místo konání ZKO Lety
Rozhodčí není dosud delegován
Figurant není dosud delegován
Kontakt, informace, přihlášky

Ivana Drobílková 

ivanadrobilkova@seznam.cz

tel. 775 267 434

Zkoušky z výkonu 25.5.2024

Zkoušky podle MZŘ/NZŘ

sraz účastníků zkoušek v 7:30 v klubovně ZKO Lety

sebou členskou legitimaci, průkaz původu psa,
výkonnostní knížku

Termín konání

sobota 25. května 2024

Místo konání ZKO Lety
Rozhodčí není dosud delegován
Figurant není dosud delegován
Kontakt, informace, přihlášky

Ivana Drobílková 

ivanadrobilkova@seznam.cz

tel. 775 267 434