Obsah

Přihlášení na zkoušky

PŘIHLÁŠENÍ NA ZKOUŠKU

PŘIHLÁŠKU na zkoušky můžete podat tak, že

  • stáhnete PŘIHLÁŠKU (15.23 kB) ve formátu doc (formát Wordu) do svého PC, přihlášku vyplníte, podepíšete, vytisknete, oskenujete a odešlete na mailovou adresu  ivanadrobilkova@seznam.cz případně předáte osobně Ivaně Drobílkové

NEBO

  • požadované údaje napíšete rovnou do e-mailové zprávy a odešlete na výše uvedenou mailovou adresu 

NEBO

Vaše PŘIHLÁŠKA na zkoušku je pro pořadatele závazná až po zaplacení startovného.

  • Startovné je pro členy ZKO Lety 200 Kč, pro nečleny ZKO Lety 400 Kč za jednoho psa.
  • Úhradu je možné provést hotově nebo na účet ZKO Lety č. 211 410 181/0300 vedený u ČSOB, prosím uveďte jako VS datum úhrady, do poznámky prosím uveďte vaše jméno a příjmení.
  • V případě, že startovné nebude uhrazeno po poslání přihlášky, bude přihlášený zájemce veden jako náhradník.
  • Po dobu konání zkoušek neručí pořadatel za škody  způsobené účastníky zkoušek nebo jejich psy, ani případné škody vůči účastníkům zkoušek. 
  • Neúčast na zkoušce z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k vrácení zaplaceného startovného. (Výjimkou může být pouze zrušení akce pořadatelem)

Zkoušky z výkonu 22.6.2024

Zkoušky podle MZŘ/NZŘ

sraz účastníků zkoušek v 7:30 v klubovně ZKO Lety

sebou členskou legitimaci, průkaz původu psa,
výkonnostní knížku

 

Termín konání

sobota 22. června 2024

Místo konání ZKO Lety
Rozhodčí David Rohlena
Figurant Roman Šonský
Kontakt, informace, přihlášky

Ivana Drobílková 

ivanadrobilkova@seznam.cz

tel. 775 267 434

Zkoušky z výkonu 8.6.2024

Zkoušky podle ZŘ KJ ČR - POZOR - ZMĚNA TERMÍNU ZKOUŠEK

sraz účastníků zkoušek v 8:00 v klubovně ZKO Lety

sebou členskou legitimaci, průkaz původu psa a výkonnostní knížku

Termín konání

sobota 20. dubna 2024

SOBOTA 8. ČERVNA 2024

Místo konání ZKO Lety
Rozhodčí Vladimír Kasl
Figurant není delegován
Kontakt, informace, přihlášky

Ivana Drobílková 

ivanadrobilkova@seznam.cz

tel. 775 267 434

Zkoušky z výkonu 26. října 2024

Zkoušky podle MZŘ/NZŘ

sraz účastníků zkoušek v 7:30 v klubovně ZKO Lety

sebou členskou legitimaci, průkaz původu psa,
výkonnostní knížku

Termín konání

sobota 26. října 2024

Místo konání ZKO Lety
Rozhodčí není dosud stanoven
Figurant není dosud stanoven
Kontakt, informace, přihlášky

Ivana Drobílková 

ivanadrobilkova@seznam.cz

tel. 775 267 434

Zkoušky z výkonu 26.5.2024

Zkoušky podle MZŘ/NZŘ - POZOR - ZKOUŠKY ZRUŠENY

PRO NEDOSTATEK ZÁJEMCŮ JSME BYLI NUCENI ZKOUŠKY ZRUŠIT

sraz účastníků zkoušek v 8:30 v klubovně ZKO Lety

sebou členskou legitimaci, průkaz původu psa,
výkonnostní knížku

Termín konání

sobota 25. května 2024

NEDĚLE 26. KVĚTNA 2024

Místo konání ZKO Lety
Rozhodčí Renata Machová Angelovová
Figurant Daniel Suchopár
Kontakt, informace, přihlášky

Ivana Drobílková 

ivanadrobilkova@seznam.cz

tel. 775 267 434

Reportáže ze zkoušek

 

Zkoušky z výkonu podle ZŘ KJ Brno

Původně plánovaný termín zkoušek byl na sobotu 20. dubna. Bohužel bylo přihlášeno málo zájemců, a tak jsme zkoušky přeložili na sobotu 8. června 2024.

Zkoušky přijel posuzovat rozhodčí Vladimír Kasl. Figurant nebyl potřeba, protože byli přihlášeni zájemci o čtyři zkoušky ZOP a tři zkoušky ZPU1.

Administraci zkoušek připravila Ivana Drobílková.

O víkendu 7.6.-9.6. konal CACTový závod v Přešticích. Tohoto závodu se zúčastnily společně Ivana Drobílková s Gabrielou Starou, obě v kategorii IGP3. Většina zkušených instruktorů, kteří mívají na starost organizaci zkoušek, se vydala podpořit naše závodnice, a tak se v roli vedoucí zkoušek a administrativní pomocnice objevily nové tváře.

Vedoucí zkoušek byla nová členka ZKO, která se přihlásila v lednu letošního roku, a to Veronika Kutheilová. S organizací akce jí pomáhala Hana Nevřalová.

A aby toho nebylo málo, tak v pátek a v sobotu se konaly volby do Evropského parlamentu a já jsem byla členskou okrskové volební komise, tudíž jsem tentokrát nemohla být na zkouškách. Sice mě to mrzelo, protože jsem nemohla podpořit „moje“ zkouškaře, které jsem pomáhala připravovat na zkoušky, ale nedalo se nic dělat.

Podle vyprávění účastníků proběhly zkoušky dobře, pan rozhodčí chválil sportovní vystupování všech psovodů i samotnou organizaci zkoušek. Počasí bylo trochu teplejší, než bychom si na práci přáli, takže se psovodi i psi ohřáli. Ale tak to je, počasí prostě neovlivníme.

Terény na stopy byly vybrány u obce Kuchař, byla to travnatá louka. Po stopách posoudil rozhodčí individuální poslušnost ZOP. Bohužel se jednomu týmu nedařilo, došlo k diskvalifikaci z důvodů nepřivolání psa. Smůla pro začátečníka, kdy se pes při cviku „volno“ šel podívat na druhého psa, který byl se svým psovodem připravený na místě dlouhodobého odložení. Psovodovi se nepodařilo psa přivolat. I to se někdy může stát, naši chlupatí miláčci nezklamou a ve stresové situaci vždycky vymyslí něco, co vůbec nečekáme. Ostatní týmy individuální poslušnosti podle ZOP zvládly. Pokračovalo se individuálními poslušnostmi podle ZPU1. Tyto týmy také zvládly disciplínu úspěšně. Potom následovaly skupinové poslušnosti a kolem jedenácté hodiny byly posouzeny výkony všech účastníků zkoušek.

Zbývala nezbytná administrativa, vyplnění soupisky a potvrzení o vykonané zkoušce. Nakonec vyhodnocení a oficiální závěr akce.

Letošní první zkoušky jsou za námi. Všem šesti úspěšným týmům gratulujeme a týmu, kterému se dnes nedařilo, přejeme, aby se to příště povedlo.

(AV)