Obsah

Volební členská schůze

Typ: ostatní
Volební členská schůze 1termín konání: sobota 29.1.2022
čas konání: 14:00-16:00
místo konání: hospoda V ofsajdu na fotbalovém hřišti v
Letech

Vážení členové,

dovolujeme si vás pozvat na volební členskou schůzi našeho spolku, která se bude konat 

v sobotu 29. ledna 2022 od 14 hodin
v hospodě V ofsajdu na fotbalovém hřišti v Letech.

Dovolujeme si připomenout, že je vaše účast na této schůzi důležitá. Aby mohla bezproblémově proběhnout volba do Výboru našeho spolku a také do Revizní komise, musí být členská schůze usnášení schopná, a proto je potřeba přítomnost nadpoloviční většiny členské základny. Věříme, že i v této složité a náročné době poznamenané epidemií zvážíte svoji účast a projevíte zájem o činnost našeho spolku. Kromě voleb do výkonných orgánů spolku budete seznámeni s výročními zprávami spolku, hospodařením za rok 2021 a součástí programu schůze bude také vyhodnocení Psovodské ligy za výkony v loňském roce, předání trofejí a diplomů členům, kteří se v loňském roce úspěšně účastnili různých kynologických akcí.

Těšíme se na vaši účast.

POZVÁNKA
na volební členskou schůzi ZKO LETY
která se bude konat
v sobotu 29. ledna 2022 od 14.00 hodin

v hospodě V OFSAJDU na fotbalovém hřišti v Letech 

Program:                                                    

 1. Zahájení schůze, občerstvení
 2. Volby Výboru ZKO Lety a Revizní komise ZKO Lety
 3. Výroční zprávy o činnosti ZKO v roce 2021
 4. Aktuální informace k členské základně k 31.12.2021
 5. Zpráva o hospodaření ZKO Lety za rok 2021, schválení roční účetní závěrky za rok 2021
 6. Zpráva revizní komise za rok 2021
 7. Návrh akcí na rok 2022
 8. Vyhlášení výsledků psovodské ligy za rok 2021
 9. Různé - Návrh novely Vnitřních směrnic ZKO Lety
 10. Diskuse
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr schůze

Výbor ZKO Lety                        

 


Vytvořeno: 4. 1. 2022
Poslední aktualizace: 6. 1. 2022 21:13
Autor: Správce Vanžurová