Obsah

Důležité připomínky:
 • NENAVŠTĚVUJTE CVIČÁK S NEMOCNÝM PSEM

 • POKUD PŘESTO S NEMOCNÝM PSEM PŘIJDETE, JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE VÁS INSTRUKTOR VÝCVIKU POŠLE DOMŮ

 • V ZÁSADĚ NENAVŠTĚVUJTE CVIČÁK S HÁRAVOU FENKOU. PŘEDEJDETE TÍM PŘÍPADNÝM NEPŘÍJEMNOSTEM SPOJENÝM NAPŘÍKLAD S MOŽNÝM NECHTĚNÝM KRYTÍM

 • POKUD SE PŘIHLÁSÍ PSOVOD S HÁRAVOU FENOU NA AKCI POŘÁDANOU ZKO LETY, JE PŘEDEM NUTNÁ DOMLUVA OHLEDNĚ TRÉNINKU

DĚKUJEME ZA OHLEDUPLNOST A POCHOPENÍ

 

 • V průběhu celého roku probíhají individuální a organizované tréninky poslušnosti pro členy ZKO Lety
 • Tréninky jsou pořádány pod vedením jednotlivých výcvikářů (instruktorů) společně ve skupinách nebo individuálně
 • Pravidelné organizované tréninky (mimo prázdniny) se konají v neděli, v úterý a ve čtvrtek.
 • Informace o časech tréninků jsou zveřejněny ve vývěsce, která je umístěna na vnějším plotu u klubovny u protipovodňové hráze, případně na webové stránce v aktualitách
 • Výcvik je veden jako příprava na zkoušky z výkonu
 • Nepravidelné individuální tréninky se konají průběžně na základě osobní domluvy s jednotlivými výcvikáři (instruktory)
 • Výcvik je veden ve většině případů podle úrovně vycvičenosti psů
 • Odkaz na kontakty na instruktory výcviku

 

 

 • Výcvik obran je pořádán v nepravidelných termínech, podle sjednaných podmínek s jednotlivými figuranty (pomocníky)
 • Za tréninky obran se platí přímo figurantům 
 • Tréninky obran v předem stanovených termínech jsou avizovány v sekci aktualit na webové stránce, případně na oficiálním profilu na FB
 • Pro účast na tréninku obran může být využíván Rezervační systém, který umožňuje rezervování tréninku na konkrétní čas
 • Tréninku obran se mohou účastnit i nečlenové ZKO Lety, a to po domluvě s pořadatelem tréninku, případně po domluvě s figurantem, avšak zejména v případě volných nevyužitých tréninkových časů.
 • U nečlenů, kteří se hodlají účastňovat tréninku pravidelně je vhodné domluvit úhradu hostovacího poplatku
 • Výcvik obran je ve většině případů veden jako příprava na zkoušky z výkonu
 • Odkaz do rezervačního systému 

 

 

 • Výcvik pachových prací je ve většině případů veden individuálně po dohodě s instruktorem (jednotlivými instruktory)
 • Výcvik pachových prací je možné udělat skupinově, a to po dohodě, případně jako součást sjednané akce (např. semináře, letního výcvikového tábora, atd.)
 • Výcvik pachových prací je veden jako příprava na zkoušky z výkonu
 • V zásadě nejsou stanoveny pravidelné lekce pro výcvik pachových prací