Obsah

Důležité připomínky:
 • NENAVŠTĚVUJTE CVIČÁK S NEMOCNÝM PSEM
 • POKUD PŘESTO S NEMOCNÝM PSEM PŘIJDETE, INSTRUKTOR VÁS NA TO UPOZORNÍ A Z VÝCVIKU VÁS VYLOUČÍ
 • V ZÁSADĚ NENAVŠTĚVUJTE CVIČÁK S HÁRAVOU FENKOU BEZ KONZULTACE SE ČLENY VÝBORU. PŘEDEJDE SE TÍM PŘÍPADNÝM NEPŘÍJEMNOSTEM SPOJENÝM NAPŘÍKLAD S MOŽNÝM NECHTĚNÝM KRYTÍM
 • POKUD JE PŘIHLÁŠEN PSOVOD S HÁRAVOU FENOU NA AKCI POŘÁDANOU ZKO LETY, JE NUTNÁ PŘEDEM DOMLUVA OHLEDNĚ TRÉNINKU

díky za ohleduplnost

 

 • V průběhu celého roku probíhají individuální a organizované tréninky poslušnosti pro členy ZKO Lety
 • Tréninky jsou pořádány pod vedením jednotlivých výcvikářů (instruktorů) nebo společně ve skupinách
 • Pravidlné tréninky (mimo prázdniny) se konají v neděli, v úterý a ve čtvrtek, informace o časech tréninků jsou zveřejněny ve vývěsce, která je umístěna na vnějším plotu u klubovny u protipovodňové hráze, případně na webové stránce v aktualitách
 • Výcvik je veden jako příprava na zkoušky z výkonu
 • Nepravidelné individuální tréninky se konají průběžně na základě osobní domluvy s jednotlivými výcvikáři (instruktory)
 • Výcvik je veden většinou podle úrovně vycvičenosti psů
 • Odkaz na kontakty na instruktory výcviku

 

 

 • Výcvik obran je nadstandardní záležitostí, platí se za něj podle sjednaných konkrétních podmínek vždy figurantovi
 • Výcvik obran probíhá v předem stanovených termínech, které jsou vždy uvedeny v sekci aktualit
 • Pro účast na tréninku obran je většinou využíván Rezervační systém, kdy je možné se objednat na trénink na určitý čas
 • Tréninku obran se mohou účastnit i nečlenové ZKO Lety, v případě, že jsou volná místa. V tomto případě se jich týká navíc úhrada tzv. šlapného (jednorázový poplatek za využití cvičiště)
 • Výcvik obran je ve většině případů veden jako příprava na zkoušky z výkonu
 • Odkaz do rezervačního systému 

 

 

 • Výcvik pachových prací je ve většině případů veden individuálně po dohodě s instruktorem (jednotlivými instruktory)
 • Výcvik pachových prací je možné udělat skupinově, a to po dohodě, případně jako součást sjednané akce (např. semináře, letního výcvikového tábora, atd.)
 • Výcvik pachových prací je veden jako příprava na zkoušky z výkonu
 • V zásadě nejsou stanoveny pravidelné lekce pro výcvik pachových prací