Obsah

Socializace štěňat ve věku od 10 týdnů do 6 měsíců

Kontaktní telefon na instruktorku, která vede kurzy:

Alena Vanžurová, tel. 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

Základní informace o kurzu socializace, cena, věk štěněte, atd.: 
 • kurzy jsou pořádány v areálu ZKO Lety na oploceném cvičišti
 • kurzu se mohou zúčastnit štěňata ve věku od 10 týdnů do 6 měsíců
 • štěňata jsou přijímána do kurzů průběžně, avšak před podáním přihlášky do kurzu je třeba kontaktovat instruktorku, která zájemce bude informovat, zda je v kurzu volné místo
 • podmínkou pro účast v kurzu je vyplnění přihlášky (ideálně on-line), výjimečně je možné ji vyplnit do papírového formuláře, který je k dispozici u instruktorky
 • při první návštěvě kurzu může být majitel štěněte vyzván k předložení očkovacího průkazu, ze kterého je zřejmé, že štěně absolvovalo alespoň první dvě očkování
 • kurz obsahuje celkem 12 cca hodinových lekcí, první dvě lekce jsou zdarma jako "zkušební"
 • kurz probíhá pravidelně v neděli od 14  hodin (v období od března do listopadu může být dvakrát týdně, a to v neděli od 14 hodin a ve středu v odpoledních hodinách, kdy je čas konání kurzu přizpůsobován ročnímu období, případně počasí. V zimním období se koná kurz pouze v neděli z důvodů brzkého stmívání.)
 • kurzy jsou pořádány v průběhu celého roku kromě vánočních prázdnin 
 • v době letních prázdnin mohou být kurzy pořádány v omezeném režimu
 • informace o termínech a časech jsou vždy zveřejňovány na webové stránce v sekci Aktuality a dále jsou zasílány mailem do schránek uživatelů registrovaných v systému Smart info (registrace je možná prostřednictvím webové stránky)
 • ve výjimečných případech může být kurz zrušen (např. v případě indispozice instruktora nebo z jiných závažných důvodů, například velké nepřízně počasí)
 • cena kurzu je 1500 Kč
 • kurzovné je uhrazeno nejpozději na třetí lekci kurzu, a to buď v hotovosti nebo převodem na účet ZKO Lety vedeném u Poštovní spořitelny, č. účtu 211 410 181/0300. Následně obdrží účastník kurzu legitimaci, do které je zaznamenávána jeho docházka na jednotlivé lekce
 • účastníci kurzu by zpravidla měli absolvovat 12 lekcí socializace do doby, než dosáhne štěně věku 6 měsíců. Výjimečné případy, kdy účastník nestihne lekce vyčerpat podle stanovených podmínek jsou řešeny individuálně

 

Co sebou na kurz a další pravidla?
 • vodítko, obojek
 • pamlsky, které má pejsek rád, aby bylo možné ho motivovat a odměňovat při správném chování
 • před lekcí je třeba pejska vyvenčit mimo prostory cvičáku. V případě, že se štěně přesto vyvenčí „na place“, je povinností majitele po svém psovi exkrement uklidit. Na place jsou k dispozici k tomuto účelu lopaty, na hrázi u schodů je instalován plastový koš na exkrementy se zásobníkem sáčků. 
 • před lekcí pejska nekrmit 

 

Jak kurzy socializace probíhají?

 • kurz je veden instruktorkou výcviku
 • docházka účastníků kurzu je zaznamenávána v úvodu lekce do evidence (a do legitimací)
 • štěňata se pohybují v oploceném prostoru cvičiště na volno
 • po dobu lekce (cca 45-60 minut) mají možnost si společně hrát
 • instruktorka se věnuje v průběhu lekce různým tématům spojených s výchovou štěňat, případně zodpovídá dotazy přítomných majitelů štěňat
 • součástí výkladu mohou být ukázky práce se štěňaty, základních povelů, motivace štěňat
 • do kurzů jsou přijímána štěňata průběžně
 • v případě, že některé ze štěňat projevuje nepřiměřenou agresi vůči ostatním štěňatům, může instruktor výcviku, který kurz vede, zasáhnout a štěně z lekce vyloučit. V takovém případě je pak účast na lekcích řešena individuálně na základě další dohody
 • účastníci kurzu by měli respektovat pokyny instruktora

Poznámka:

Po absolvování kurzu socializace štěněte se v případě zájmu může majitel štěněte přihlásit do kurzu základní ovladatelnosti pro psy ve věku od 6 měsíců, kde se pod vedením instruktorů výcviku může naučit základní ovladatelnost.
V případě intenzivnějšího zájmu o výcvik může zájmce zažádat o členství v ZKO Lety. K přijetí zájemce o členství je potřeba souhlas Výboru ZKO Lety.

 

DŮLEŽITÉ ...
 • majitel štěněte zodpovídá i za členy rodiny, kteří ho na kurz socializace doprovázejí, zejména za malé děti
 • kurzy jsou určené pro socializaci štěňat, proto prosíme účastníky, kteří jsou doprovázeny dětmi, aby je měli pod kontrolou, aby nedošlo k úrazu. V případě, že by přesto k úrazu došlo, nese za to plnou zodpovědnost zákonný zástupce dítěte 
 • na cvičišti jsou umístěné překážky, které jsou využívány pro výcvik psů starších 6 měsíců a dospělých psů. Účastníci kurzů by neměli zkoušet překonávání překážek s malými štěňaty bez vědomí instruktora
 • překážky na cvičišti jsou určené pro výcvik psů, proto nejsou vhodné pro případné hry dětí
 • NENAVŠTĚVUJTE KURZY S NEMOCNÝM PSEM

 • POKUD PŘESTO S NEMOCNÝM PSEM PŘIJDETE, JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE VÁS INSTRUKTOR Z LEKCE VYLOUČÍ

DĚKUJEME ZA OHLEDUPLNOST