Obsah

Socializace štěňat ve věku od 10 týdnů do 6 měsíců

Kontaktní telefon na instruktorku, která vede kurzy:

Alena Vanžurová, tel. 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

Základní informace o kurzu socializace, cena, věk štěněte, atd.: 
 • kurzy jsou pořádány v areálu ZKO Lety na oploceném cvičišti
 • kurzu se mohou zúčastnit štěňata ve věku od 10 týdnů do 6 měsíců
 • před podáním přihlášky do kurzu je třeba kontaktovat instruktorku, která zájemce bude informovat, zda je v kurzu volné místo
 • podmínkou pro účast v kurzu je vyplnění přihlášky (ideálně on-line), výjimečně je možné ji vyplnit do papírového formuláře, který je k dispozici u instruktorky
 • při první návštěvě kurzu může být majitel štěněte vyzván k předložení očkovacího průkazu, ze kterého je zřejmé, že štěně absolvovalo alespoň první dvě očkování
 • kurz obsahuje celkem 12 cca hodinových lekcí
 • první dvě lekce jsou zdarma jako "zkušební"
 • kurz probíhá zpravidla pravidelně dvakrát týdně, a to v neděli od 14 hodin a ve středu v odpoledních hodinách, kdy je čas konání kurzu přizpůsobován ročnímu období, případně počasí (v letním období)
 • kurzy jsou pořádány v průběhu celého roku kromě vánočních prázdnin 
 • v době letních prázdnin jsou kurzy pořádány v omezeném režimu
 • informace o termínech a časech jsou vždy zveřejňovány na webové stránce v sekci Aktuality a dále jsou zasílány mailem do schránek uživatelů registrovaných v systému Smart info (registrace je možná prostřednictvím webové stránky)
 • ve výjimečných případech může být kurz zrušen (např. v případě indispozice instruktora nebo z jiných závažných důvodů, například velké nepřízně počasí)
 • cena kurzu je 1500 Kč
 • kurzovné je uhrazeno nejpozději na třetí lekci kurzu, a to buď v hotovosti nebo převodem na účet ZKO Lety vedeném u Poštovní spořitelny, č. účtu 211 410 181/0300. Následně obdrží účastník kurzu legitimaci, do které je zaznamenávána jeho docházka na jednotlivé lekce
 • účastníci kurzu by zpravidla měli absolvovat 12 lekcí socializace do doby, než dosáhne štěně věku 6 měsíců. Výjimečné případy, kdy účastník nestihne lekce vyčerpat podle stanovených podmínek jsou řešeny individuálně

ON - LINE PŘIHLÁŠKA DO KURZU PRO ŠTĚŇATA

Co sebou na kurz a další pravidla?
 • vodítko, obojek
 • pamlsky, které má pejsek rád, aby bylo možné ho motivovat a odměňovat při správném chování
 • před lekcí je třeba pejska vyvenčit mimo prostory cvičáku. V případě, že se štěně přesto vyvenčí „na place“, je povinností majitele po svém psovi exkrement uklidit. Na place jsou k dispozici k tomuto účelu lopaty, na hrázi u schodů je instalován plastový koš na exkrementy se zásobníkem sáčků. 
 • před lekcí pejska nekrmit 

Jak kurzy socializace probíhají?

 • kurz je veden instruktorkou výcviku
 • docházka účastníků kurzu je zaznamenávána v úvodu lekce do evidence (a do legitimací)
 • štěňata se pohybují v oploceném prostoru cvičiště na volno
 • po dobu lekce (cca 45-60 minut) mají možnost si společně hrát
 • instruktorka se věnuje v průběhu lekce různým tématům spojených s výchovou štěňat, případně zodpovídá dotazy přítomných majitelů štěňat
 • součástí výkladu mohou být ukázky práce se štěňaty, základních povelů, motivace štěňat
 • do kurzů jsou přijímána štěňata průběžně
 • v případě, že některé ze štěňat projevuje nepřiměřenou agresi vůči ostatním štěňatům, může instruktor výcviku, který kurz vede, zasáhnout a štěně z lekce vyloučit. V takovém případě je pak účast na lekcích řešena individuálně na základě další dohody
 • účastníci kurzu by měli respektovat pokyny instruktora

Poznámka:

Po absolvování kurzu socializace štěněte se v případě zájmu může majitel štěněte přihlásit do kurzu základní ovladatelnosti pro psy ve věku od 6 měsíců, kde se pod vedením instruktorů výcviku může naučit základní ovladatelnost.
V případě intenzivnějšího zájmu o výcvik může zájmce zažádat o členství v ZKO Lety. K přijetí zájemce o členství je potřeba souhlas Výboru ZKO Lety.

DŮLEŽITÉ ...
 • majitel štěněte zodpovídá i za členy rodiny, kteří ho na kurz socializace doprovázejí, zejména za malé děti
 • kurzy jsou určené pro socializaci štěňat, proto prosíme účastníky, kteří jsou doprovázeny dětmi, aby je měli pod kontrolou, aby nedošlo k úrazu. V případě, že by přesto k úrazu došlo, nese za to plnou zodpovědnost zákonný zástupce dítěte 
 • na cvičišti jsou umístěné překážky, které jsou využívány pro výcvik psů starších 6 měsíců a dospělých psů. Účastníci kurzů by neměli zkoušet překonávání překážek s malými štěňaty bez vědomí instruktora
 • překážky na cvičišti jsou určené pro výcvik psů, proto nejsou vhodné pro případné hry dětí

Kurzy základní ovladatelnosti pro psy ve věku od 6 měsíců

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Termíny kurzů na sezónu 9/2022-6/2023

 • Kurzy základní ovladatelnosti budou od září 2022 fungovat ve dvou variantách
 • Zájemci o kurz vyplní on-line přihlášku pro vybraný kurz a termín
 • Kurzy se konají vždy v neděli od 15 hodin (kromě letních a vánočních prázdnin)
 • Psi nebudou před výcvikem pouštěni na volno
 • Účastníci kurzů budou cvičit se psy na vodítkách pod vedením instruktorů v cca šestičlenných skupinách 
 • Obsahem lekcí je výcvik základní ovladatelnosti v rozsahu a čase dle uvážení jednotlivých instruktorů (případně je možné se věnovat dotazům účastníků týkajících se aktivit se psem
 • Nevyčerpané lekce účastníkovi kurzu propadají a kurzovné se nevrací. (Pouze pokud je absence ve výjimečných případech ze závažných důvodů, může být řešeno individuálně
 • Po absolvování kurzu je možné se v případě zájmu na základě doporučení instruktora stát členem ZKO Lety
 • Přihlášení do kurzů je možné pouze do naplnění jejich kapacity

 

1. varianta - kurz v délce 5 lekcí 
 • 5 cca hodinových lekcí v dále uvedených termínech
 • cena za tento kurz 1000 Kč
 • platba je možná hotově nebo bezhotovostně na účet u Poštovní spořitelny, č. účtu 211 410 181/0300

 

TERMÍNY KURZŮ (5 lekcí)
4. září 2022 - 2. října 2022      9. října 2022 - 6. listopadu 2022
13. listopadu 2022 - 11. prosince 2022 8. ledna 2023 - 5. února 2023
12. února 2023 - 12. března 2023 19. března 2023 - 16. dubna2023 
23. dubna 2023 - 21. května 2023 28. května 2023- 25. června 2023

 

2. varianta - kurz v délce 10 lekcí
 • 10 cca hodinových lekcí v dále uvedených termínech
 • cena za tento kurz 2000 Kč
 • platba je možná hotově nebo bezhotovostně na účet u Poštovní spořitelny, č. účtu 211 410 181/0300

 

TERMÍNY KURZŮ (10 lekcí)
4. září 2022 - 6. listopadu 2022

13. listopadu 2022 - 5. února 2023

(18.12.2022-6.1.2023 prázdniny)

12. února 2023 - 16. dubna 2023
23. dubna 2023 - 25. června 2023

 

 

Důležité připomínky:

 

 • NENAVŠTĚVUJTE KURZY S NEMOCNÝM PSEM

 • POKUD PŘESTO S NEMOCNÝM PSEM PŘIJDETE, JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE VÁS INSTRUKTOR Z LEKCE VYLOUČÍ

 • NENAVŠTĚVUJTE CVIČÁK S VAŠÍ FENKOU V DOBĚ JEJÍHO HÁRÁNÍ. PŘEDEJDETE TÍM PŘÍPADNÝM NEPŘÍJEMNOSTEM SPOJENÝM S MOŽNÝM NECHTĚNÝM KRYTÍM

DĚKUJEME ZA OHLEDUPLNOST

KURZY ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI

5 lekcí-termín-4.9.-2.10.2022

kurz je obsazen a neni již možné se přihlásit

přihlášení účastníci kurzu

Lednická Eva

změněn termín

kříženec Alois

Jará Marie

zrušeno

Pico del Somni Catala
Porkertová Tereza  nedochází ZŘ Emily

Hušák Robin

nedochází

husky Dejmon
Poc Marián kříženec Vořech
Pokorná Jitka

BOC Marry

Fajtová Jitka

nedochází

BOC Banasi   

         

Smáhová Markéta chodský pes Han    
Pavlovová Jana staffbull Aloy
Shymonová Sabina sheltie Jack
Horský Josef KS Falco
Václavková Jaromíra

NBOX Monty             

   
   

 

5 lekcí - termín 9.10.-6.11.2022

přihlášení účastníci kurzu

Hraba Václav BŠO Arnie
Hnidáková Lenka bullteriér Lolli
Vopatová Veronika švýc.sal.pes Ebby
Lednická Eva kříženec Lojza
Trejbal Zdenek kříženec Angelik
Boušková Olga kříženec Kory

 

10 lekcí-termín 4.9.-6.11.2022

kurz je již obsazen, není možné se již přihlásit

přihlášení účastníci kurzu

Groš Karel     NBox Quido        
Lehningová Michaela BOC Molly
Hrubá Lenka NBOX Orange
Němečková Pavlína RTW Darth
Chomátová Táňa briard Bert
Malinská Blanka BOC Joel
Drboutová Kateřina    austr.labr. Shaggy
Maříková Kateřina HW Elendil

Bártová Hana

změna termínu

NBOX Brienne
Liscová Barbora VO Gina

Říhová Kateřina 

nedochází

staffbull Ellí

 

5 lekcí - termín 13.11.-11.12.2022

přihlášení účastníci kurzu

         
   
   
   
   
   

5 lekcí - termín 8.1.-5.2.2023

přihlášení účastníci kurzu

                                                            
    
   
   
   
   

10 lekcí - termín 13.11.2022- 5.2.2023

přihlášení účastníci kurzu

Chára Cyril               sib. husky Kaya   
Bártová Hana NBOX Brienne