Obsah

Socializace štěňat ve věku od 10 týdnů do 6 měsíců

Kontaktní telefon na instruktorku, která vede kurzy:

Alena Vanžurová, tel. 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

Základní informace o kurzu socializace, cena, věk štěněte, atd.: 
 • kurzy jsou pořádány v areálu ZKO Lety na oploceném cvičišti
 • kurzu se mohou zúčastnit štěňata ve věku od 10 týdnů do 6 měsíců
 • před podáním přihlášky do kurzu je třeba kontaktovat instruktorku, která zájemce bude informovat, zda je v kurzu volné místo
 • podmínkou pro účast v kurzu je vyplnění přihlášky (ideálně on-line), výjimečně je možné ji vyplnit do papírového formuláře, který je k dispozici u instruktorky
 • při první návštěvě kurzu může být majitel štěněte vyzván k předložení očkovacího průkazu, ze kterého je zřejmé, že štěně absolvovalo alespoň první dvě očkování
 • kurz obsahuje celkem 12 cca hodinových lekcí
 • první dvě lekce jsou zdarma jako "zkušební"
 • kurz probíhá zpravidla pravidelně dvakrát týdně, a to v neděli od 14 hodin a ve středu v odpoledních hodinách, kdy je čas konání kurzu přizpůsobován ročnímu období, případně počasí (v letním období)
 • kurzy jsou pořádány v průběhu celého roku kromě vánočních prázdnin 
 • v době letních prázdnin jsou kurzy pořádány v omezeném režimu
 • informace o termínech a časech jsou vždy zveřejňovány na webové stránce v sekci Aktuality a dále jsou zasílány mailem do schránek uživatelů registrovaných v systému Smart info (registrace je možná prostřednictvím webové stránky)
 • ve výjimečných případech může být kurz zrušen (např. v případě indispozice instruktora nebo z jiných závažných důvodů, například velké nepřízně počasí)
 • cena kurzu je 1500 Kč
 • kurzovné je uhrazeno nejpozději na třetí lekci kurzu, a to buď v hotovosti nebo převodem na účet ZKO Lety vedeném u Poštovní spořitelny, č. účtu 211 410 181/0300. Následně obdrží účastník kurzu legitimaci, do které je zaznamenávána jeho docházka na jednotlivé lekce
 • účastníci kurzu by zpravidla měli absolvovat 12 lekcí socializace do doby, než dosáhne štěně věku 6 měsíců. Výjimečné případy, kdy účastník nestihne lekce vyčerpat podle stanovených podmínek jsou řešeny individuálně

ON - LINE PŘIHLÁŠKA DO KURZU PRO ŠTĚŇATA

Co sebou na kurz a další pravidla?
 • vodítko, obojek
 • pamlsky, které má pejsek rád, aby bylo možné ho motivovat a odměňovat při správném chování
 • před lekcí je třeba pejska vyvenčit mimo prostory cvičáku. V případě, že se štěně přesto vyvenčí „na place“, je povinností majitele po svém psovi exkrement uklidit. Na place jsou k dispozici k tomuto účelu lopaty, na hrázi u schodů je instalován plastový koš na exkrementy se zásobníkem sáčků. 
 • před lekcí pejska nekrmit 

Jak kurzy socializace probíhají?

 • kurz je veden instruktorkou výcviku
 • docházka účastníků kurzu je zaznamenávána v úvodu lekce do evidence (a do legitimací)
 • štěňata se pohybují v oploceném prostoru cvičiště na volno
 • po dobu lekce (cca 45-60 minut) mají možnost si společně hrát
 • instruktorka se věnuje v průběhu lekce různým tématům spojených s výchovou štěňat, případně zodpovídá dotazy přítomných majitelů štěňat
 • součástí výkladu mohou být ukázky práce se štěňaty, základních povelů, motivace štěňat
 • do kurzů jsou přijímána štěňata průběžně
 • v případě, že některé ze štěňat projevuje nepřiměřenou agresi vůči ostatním štěňatům, může instruktor výcviku, který kurz vede, zasáhnout a štěně z lekce vyloučit. V takovém případě je pak účast na lekcích řešena individuálně na základě další dohody
 • účastníci kurzu by měli respektovat pokyny instruktora

Poznámka:

Po absolvování kurzu socializace štěněte se v případě zájmu může majitel štěněte přihlásit do kurzu základní ovladatelnosti pro psy ve věku od 6 měsíců, kde se pod vedením instruktorů výcviku může naučit základní ovladatelnost.
V případě intenzivnějšího zájmu o výcvik může zájmce zažádat o členství v ZKO Lety. K přijetí zájemce o členství je potřeba souhlas Výboru ZKO Lety.

DŮLEŽITÉ ...
 • majitel štěněte zodpovídá i za členy rodiny, kteří ho na kurz socializace doprovázejí, zejména za malé děti
 • kurzy jsou určené pro socializaci štěňat, proto prosíme účastníky, kteří jsou doprovázeny dětmi, aby je měli pod kontrolou, aby nedošlo k úrazu. V případě, že by přesto k úrazu došlo, nese za to plnou zodpovědnost zákonný zástupce dítěte 
 • na cvičišti jsou umístěné překážky, které jsou využívány pro výcvik psů starších 6 měsíců a dospělých psů. Účastníci kurzů by neměli zkoušet překonávání překážek s malými štěňaty bez vědomí instruktora
 • překážky na cvičišti jsou určené pro výcvik psů, proto nejsou vhodné pro případné hry dětí

Kurzy základní ovladatelnosti pro psy ve věku od 6 měsíců

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Termíny kurzů na sezónu 9/2022-6/2023

 • Kurzy základní ovladatelnosti budou od září 2022 fungovat ve dvou variantách
 • Zájemci o kurz vyplní on-line přihlášku pro vybraný kurz a termín
 • Kurzy se konají vždy v neděli od 15 hodin (kromě letních a vánočních prázdnin)
 • Psi nebudou před výcvikem pouštěni na volno
 • Účastníci kurzů budou cvičit se psy na vodítkách pod vedením instruktorů v cca šestičlenných skupinách 
 • Obsahem lekcí je výcvik základní ovladatelnosti v rozsahu a čase dle uvážení jednotlivých instruktorů (případně je možné se věnovat dotazům účastníků týkajících se aktivit se psem
 • Nevyčerpané lekce účastníkovi kurzu propadají a kurzovné se nevrací. (Pouze pokud je absence ve výjimečných případech ze závažných důvodů, může být řešeno individuálně
 • Po absolvování kurzu je možné se v případě zájmu na základě doporučení instruktora stát členem ZKO Lety
 • Přihlášení do kurzů je možné pouze do naplnění jejich kapacity

 

1. varianta - kurz v délce 5 lekcí 
 • 5 cca hodinových lekcí v dále uvedených termínech
 • cena za tento kurz 1000 Kč
 • platba je možná hotově nebo bezhotovostně na účet u Poštovní spořitelny, č. účtu 211 410 181/0300

 

TERMÍNY KURZŮ (5 lekcí)
4. září 2022 - 2. října 2022      9. října 2022 - 6. listopadu 2022
13. listopadu 2022 - 11. prosince 2022 8. ledna 2023 - 5. února 2023
12. února 2023 - 12. března 2023 19. března 2023 - 16. dubna2023 
23. dubna 2023 - 21. května 2023 28. května 2023- 25. června 2023

 

2. varianta - kurz v délce 10 lekcí
 • 10 cca hodinových lekcí v dále uvedených termínech
 • cena za tento kurz 2000 Kč
 • platba je možná hotově nebo bezhotovostně na účet u Poštovní spořitelny, č. účtu 211 410 181/0300

 

TERMÍNY KURZŮ (10 lekcí)
4. září 2022 - 6. listopadu 2022

13. listopadu 2022 - 5. února 2023

(18.12.2022-6.1.2023 prázdniny)

12. února 2023 - 16. dubna 2023
23. dubna 2023 - 25. června 2023

 

 

Důležité připomínky:

 

 • NENAVŠTĚVUJTE KURZY S NEMOCNÝM PSEM

 • POKUD PŘESTO S NEMOCNÝM PSEM PŘIJDETE, JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE VÁS INSTRUKTOR Z LEKCE VYLOUČÍ

 • NENAVŠTĚVUJTE CVIČÁK S VAŠÍ FENKOU V DOBĚ JEJÍHO HÁRÁNÍ. PŘEDEJDETE TÍM PŘÍPADNÝM NEPŘÍJEMNOSTEM SPOJENÝM S MOŽNÝM NECHTĚNÝM KRYTÍM

DĚKUJEME ZA OHLEDUPLNOST

5 lekcí - termín 12.2.-12.3.2023

přihlášení účastníci kurzu

                                        
    
   
   
   
   

5 lekcí - termín 19.3.-16.4.2023

přihlášení účastníci kurzu

                                                            
    
   
   
   
   

10 lekcí - termín 12.2.-16.4.2023

přihlášení účastníci kurzu

Hornych Jan  bernský sal.pes
Bernard
    
   
   
   
   

KURZY ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI

10 lekcí - termín 13.11.2022- 5.2.2023

přihlášení účastníci kurzu

Chára Cyril               sib. husky Kaya
Bártová Hana NBOX Brienne
Magdaléha Mutlová border ter.Riki
Štěpán Laichter BOC Marley 
Pavla Plevová-
zrušeno
Aria beagle
Groš Karel NBOX Quido

5 lekcí - termín 8.1.-5.2.2023

přihlášení účastníci kurzu

Štock Martin Debbie SBT
Liscová Bára   Gina VO
Diabová Linda

č.fousek

Nanuk

Potůčková D. Zortie,briard