Obsah

VÍTEJTE NA WEBOVÉ STRÁNCE ZKO LETY U DOBŘICHOVIC

Neváhejte a pojďte si prohlédnout naši obsáhlou stránku plnou informací, reportáží, fotografií a zajímavostí.

Věříme, že vás informace, které zde najdete, zaujmou a že se sem budete rádi vracet.

Naše stránka je zároveň tak trochu kronikou našeho spolku.

 

PRÁZDNINY NA CVIČÁKU

V době od 1. července do 31.srpna  2021 jsou na letovském cvičáku letní prázdniny.

V omezeném režimu probíhají pouze socializační kurzy pro štěňata ve věku od 10 týdnů do 6 měsíců.

Informace o termínech konání těchto kurzů najdete v aktualitách. 

Děkujeme za pochopení. 

 

UPOZORNĚNÍ

Vážení zájemci o výcvik, kurzisté a členové!

Od září 2021 dojde k reorganizaci veřejných kurzů, které pořádá náš spolek již mnoho let.  Z důvodů ukončení činnosti několika našich zkušených instruktorů jsme nuceni přistoupit ke změnám.

Prosím, přečtěte si pozorně následující informace.

 

Socializační kurzy pro štěňata ve věku od 10 týdnů do 6 měsíců

 • od června 2021 tyto kurzy již fungují. Novou podmínkou je, že účastník by měl absolvovat socializační kurz do věku 6 měsíců štěněte. Výjimka je možná pouze na základě rozhodnutí instruktora, který má kurzy na starost, a to pouze u malých plemen, pokud je daný jedinec nekonfliktní
 • socializační kurzy se konají v omezeném režimu (termíny jednotlivých lekcí zveřejňovány v sekci Aktuality) i v průběhu letních měsíců (tedy v průběhu prázdnin), takže výše uvedenou podmínku věkového omezení je možné splnit
 • socializační kurzy obsahují 12 cca hodinových lekcí, přičemž první dvě lekce jsou vedeny jako zkušební a jsou zdarma
 • cena za socializační kurz (v případě, že se majitel štěněte rozhodne po dvou zkušebních lekcích, že mu náš systém vyhovuje a chce absolvovat celý 12 hodinový kurz) je 1500 Kč. Úhrada by měla být provedena před účastí na třetí lekci, a to buď hotově nebo bezhotovostně na účet ZKO Lety, který je vedený u Poštovní spořitelny, č. účtu je 211 410 181/0300. Platba na účet je preferována
 • pokud se (výjimečně) z objektivních a nezaviněných příčin nepodaří uspořádat dostatek lekcí socializace tak, aby majitel mohl absolvovat kurz se štěnětem do věku 6 měsíců (například z důvodů zaviněných živlem nebo případně uzávěrami z důvodů pandemie) bude zvoleno náhradní řešení, jak uhrazené lekce absolvovat (například individuálně po dohodě)
 • informace o termínech konání letních kurzů socializace najdete v sekci Aktuality, informace jsou rozesílány prostřednictvím webové stránky na registrované e-maily pro zasílání "novinek"
 • podmínkou účasti na socializačním kurzu (včetně zkušebních hodin) je vyplnění a odeslání (odevzdání) přihlášky účastníka. Je možné využít přihlášku ON-LINE PŘIHLÁŠKA DO KURZU PRO ŠTĚŇATA

 

Veřejné kurzy pro psy ve věku od 7 měsíců  - od září 2021

 • účastníci původních kurzů pro starší štěňata a dospělé psy, kteří uhradili kurzy v době před námi avizovanou změnou a absolvovali jen část zaplacených lekcí výcviku, mohou kurz dokončit podle původně nastavených pravidel, a to od září 2021 do konce roku 2021
 • v průběhu sezóny (září - červen následujícho roku) budou vypsány postupně 4 kurzy v těchto termínech:

      1. kurz                                termín od 5. září 2021 do 7. listopadu 2021

      2. kurz                                termín od 14. listopadu 2021 do 30. ledna 2022

      3. kurz                                termín od 6. února 2022 do 10. dubna 2022

      4. kurz                                termín od 17. dubna 2022 do 19. června 2022

 • zájemce o kurz vyplní přihlášku do kurzu (ON-LINE PŘIHLÁŠKA)
 • kurz bude obsahovat 10 cca hodinových lekcí
 • kurzy se budou konat pravidelně každou neděli od 15 hodin (kromě vánočních prázdnin)
 • cena kurzu je 2000 Kč, úhrada je možná v hotovosti nebo na účet spolku vedený u Poštovní spořitelny, č. účtu 211 410 181/0300. Preferujeme bezhotovostní úhradu
 • do jednotlivých kurzů bude přijato vždy maximálně cca 20 účastníků 
 • účastníci budou rozděleni do skupin cca po 7
 • po celou dobu kurzu by se účastníkům kurzu měli věnovat stejní instruktoři, ke kterým budou na začátku kurzu přiděleni
 • psi nebudou před výcvikem pouštěni na volno, budou od začátku lekce cvičit pod vedením instruktorů na vodítku
 • obsahem lekcí je výcvik základní ovladatelnosti v rozsahu a čase dle uvážení jednotlivých instruktorů, případně je možné se věnovat dotazům účastníků týkajících se aktivit se psem
 • při případném úbytku účastníků kurzu nebude počet účastníků doplňován
 • po absolvování kurzu je možné na základě doporučení instruktora stát se členem ZKO Lety
 • v případě, že účastník kurzu přestane v průběhu kurzu docházet,  kurzovné nebude vraceno
 • možnost přihlášení do kurzů bude otevřena ve druhé polovině měsíce srpna 2021

 

Individuální výcvik

Individuální výcvik jednotlivců nebo skupin psovodů - členů ZKO Lety, se může konat v areálu ZKO Lety v době, která není určená organizovanému výcviku účastníků kurzů, popřípadě organizovanému tréninku obran.

V případě zájmu členů o uvedený výcvik je možné kontaktovat některého konkrétního instruktora a případný výcvik si s ním sjednat. 

Pro tréninky jsou k dispozici dvě cvičební plochy, které je možné využít.

Pokud se v areálu ZKO Lety setká více skupin členů nebo jednotlivců s úmyslem si zacvičit, je nutná jejich domluva o využití cvičišt, aby měly tréninky požadovaný efekt a vzájemně si svoji práci se psy nekazili.  

Děkujeme za pochopení

Výbor ZKO Lety
 

 

Pro majitele štěňat pořádáme pravidelné kurzy pro štěňata, podrobnosti najdete


TADY
Alena Vanžurová - webmaster

email:

kk.lety@seznam.cz

Aktuality

31.07.2021

Kurz socializace pro štěňata ve věku od 10 týdnů do 6 měsíců

další lekce se bude konat v neděli 1. srpna 2021 od 14 hodin

Detail

24.07.2021

Prázdniny na cvičáku

v době od 1.7. do 31.8.2021 budou na cvičáku prázdniny. Socializační kurzy - informace k termínům jednotlivých lekcí najdete v aktualitách

Detail

letovský cvičák