Obsah

PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKU

Nedílnou součástí elektronické přihlášky na zkoušku je níže uvedené prohlášení.

ODESLÁNÍM elektronické přihlášky je PROHLÁŠENÍ pro účastníka zkoušky závazné.

Po "odeslání" formuláře prosím zkontrolujte, zda byl formulář opravdu odeslán a nedošlo k chybě, aby následně nedocházelo k nedorozuměním.
Ideální kontrolou je zaškrtnutí tlačítka, aby vám kopie formuláře přišla do vaší e-mailové schránky.
Děkujeme.

  • vyplněním níže uvedené přihlášky se přihlašuji na zkoušku z výkonu konanou u ZKO Lety.
  • beru na vědomí, že po dobu zkoušek pořadatel neručí za žádné škody vůči mé osobě ani za případné škody způsobené mnou nebo mým psem. 
  • odesláním této přihlášky stvrzuji, že jsem byl pořadatelem seznámen s předpisy na ochranu zvířat (Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů).
  • souhlasím s použitím a evidencí osobních údajů uvedených v přihlášce.
  • přihláška je pro pořadatele závazná až po zaplacení zálohy ve výši min. 50% z ceny startovného na zkoušky. Platba by měla být provedena do 5 pracovních dnů po odeslání přihlášky na zkoušku. Pokud platba provedena nebude, není přihláška pro pořadatele závazná.
  • jako přílohu k elektronické přihlášce na zkoušku je možné přiložit oskenovanou písemnou přihlášku (není nutné)
  • startovné na zkoušku je stanoveno u členů ZKO Lety na 200,- Kč za 1 psa, u nečlenů ZKO Lety na 300,- Kč za 1 psa.
  • neúčast na zkoušce z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k vrácení zaplacené zálohy. (Výjimkou může být zrušení akce pořadatelem)
  • při bezhotovostní platbě použitý variabilní symbol je třeba uvést do přihlášky, aby mohla být platba správně identifikována a přiřazena k přihlášce.
  • číslo bankovního účtu ZKO Lety u Poštovní spořitelny, na který pošlete zálohu na platbu za zkoušku 211 410 181/0300

POZNÁMKA:

Údaje vámi uvedené v přihlášce jsou použity s vaším souhlasem pouze pro účely uvedené v přihlášce. Po ukončení vašeho hostování budou z databáze vymazány (jméno, příjmení, adresa, e-mailová a adresa a telefonní číslo)

Administrátor Alena Vanžurová, telefon 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

Přihláška na zkoušku podle MZŘ