Obsah

PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKU

Podat přihlášku na zkoušky je možné dvěma způsoby:

 • stáhněte PŘIHLÁŠKU (15.23 kB) ve formátu doc (formát Wordu) do svého PC, přihlášku vyplňte, podepište, oskenujte a odešlete na mailovou adresu ivanadrobilkova@seznam.cz

NEBO

 • vyplňte a odešlete níže uvedenou on-line přihlášku 

​​​​​​Nedílnou součástí elektronické přihlášky na zkoušku je níže uvedené prohlášení. 
ODESLÁNÍM elektronické přihlášky je PROHLÁŠENÍ pro účastníka zkoušky závazné.
Po "odeslání" formuláře prosím zkontrolujte, zda byl formulář opravdu odeslán a nedošlo k chybě, aby následně nedocházelo k nedorozuměním. V elektronické přihlášce je zaškrtnuto políčko nabídky, aby vám kopie vyplněné přihlášky byla doručena do vaší e-mailové schránky.

Elektronická přihláška bude doručena na e-mailovou adresu pořadatele: ivanadrobilkova@seznam.cz

Děkujeme smajlík

PROHLÁŠENÍ

 • vyplněním níže uvedené přihlášky se přihlašuji na zkoušku z výkonu konanou u ZKO Lety.
 • beru na vědomí, že po dobu zkoušek pořadatel neručí za žádné škody vůči mé osobě ani za případné škody způsobené mnou nebo mým psem. 
 • odesláním této přihlášky stvrzuji, že jsem byl pořadatelem seznámen s předpisy na ochranu zvířat (Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů).
 • souhlasím s použitím a evidencí osobních údajů uvedených v přihlášce.
 • přihláška je pro pořadatele závazná až po zaplacení zálohy ve výši min. 50% z ceny startovného na zkoušky. Platba by měla být provedena do 5 pracovních dnů po odeslání přihlášky na zkoušku. Pokud platba provedena nebude, není přihláška pro pořadatele závazná.
 • startovné na zkoušku je stanoveno u členů ZKO Lety na 200,- Kč za 1 psa, u nečlenů ZKO Lety na 400,- Kč za 1 psa.
 • neúčast na zkoušce z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k vrácení zaplacené zálohy. (Výjimkou může být zrušení akce pořadatelem)
 • při bezhotovostní platbě použitý variabilní symbol je třeba uvést do přihlášky, aby mohla být platba správně identifikována a přiřazena k přihlášce.
 • číslo bankovního účtu ZKO Lety u ČSOB, na který pošlete zálohu na platbu za zkoušku 211 410 181/0300

POZNÁMKA:

Údaje vámi uvedené v přihlášce jsou použity s vaším souhlasem pouze pro účely uvedené v přihlášce. Po ukončení vašeho hostování budou z databáze vymazány (jméno, příjmení, adresa, e-mailová a adresa a telefonní číslo)

Administrátor Alena Vanžurová, telefon 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

Přihláška na zkoušku podle MZŘ