Obsah

PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKU

Nedílnou součástí elektronické přihlášky na zkoušku je níže uvedené prohlášení.

ODESLÁNÍM elektronické přihlášky je prohlášení pro účastníka zkoušky závazné.

  • Vyplněním níže uvedené přihlášky se přihlašuji na zkoušku z výkonu konanou u ZKO Lety.
  • Beru na vědomí, že po dobu zkoušek pořadatel neručí za žádné škody vůči mé osobě ani za případné škody způsobené mnou nebo mým psem.
  • Odesláním této přihlášky stvrzuji, že jsem byl pořadatelem seznámen s předpisy na ochranu zvířat (Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů).
  • Souhlasím s použitím a evidencí osobních údajů uvedených v přihlášce.
  • Přihláška je pro pořadatele závazná až po zaplacení zálohy ve výši min. 50% z ceny startovného na zkoušky. Platba by měla být provedena do 5 pracovních dnů po odeslání přihlášky. Pokud provedena nebude, není pro pořadatele závazná.
  • Jako přílohu k elektronické přihlášce na zkoušku je možné přiložit oskenovanou písemnou přihlášku
  • Cena za účast na zkoušce je u členů ZKO Lety 200,- za 1 psa, 300,- u nečlenů ZKO Lety za 1 psa.
  • Neúčast na zkoušce z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k vrácení zaplacené zálohy. (Výjimkou může být zrušení akce pořadatelem)
  • Při bezhotovostní platbě použitý variabilní symbol uvedu do přihlášky, aby mohla být platba správně identifikována a přiřazena k přihlášce.

Číslo bankovního účtu ZKO Lety, na který pošlete zálohu na platbu za zkoušku

211 410 181/0300

vedený u Poštovní spořitelny

POZNÁMKA:

Údaje vámi uvedené v přihlášce jsou použity s vaším souhlasem pouze pro účely uvedené v přihlášce. Po ukončení vašeho hostování budou z databáze vymazány (jméno, příjmení, adresa, e-mailová a adresa a telefonní číslo)

Administrátor Alena Vanžurová, telefon 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz

Přihláška na zkoušku podle NZŘ

(2 MB max.)
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období