Obsah

Výroční členská schůze

V sobotu 6. února 2016 odpoledne jsme se sešli zase po roce na další výroční členské schůzi. Tentokrát jsme naše setkání uspořádali v příjemném prostředí vinárny řevnického hotelu Liďák, kde bylo útulně a příjemně.

Účast tentokrát nebyla valná, sešlo se nás 27 z celkového počtu 69. Několik členů svoji neúčast řádně omluvilo, ale většině těch, kteří nepřišli jsme ani za omluvu nestáli...

Nu což, vystačili jsme si i tak -:)

Oficiální část schůze, kdy byly přečteny výroční zprávy o činnosti výboru, celé ZKO, o sportovních akcích, statistika zkoušek za loňský rok, hospodaření klubu v loňském roce, atd. trvalo něco přes půl hodiny. Myslím, že všichni se už těšili na předávání pohárů a diplomů.

Ceny předával Luděk Hrudka, pomáhala Aneta Kostíková. Diplomy pro účastníky ligy vytvořila Alice Kubaníková, za což jí děkuji -:)

Za pomoc při fotografování děkuju Anetce.

Výsledky psovodské ligy za rok 2015

Liga - výkon - 14 přihlášených

1. Kasl Vladimír 1445 bodů
2. Fürstová Petra 790 bodů
3. Ráž Karel 555 bodů
4. Kraibichová Ilona  455 bodů
5. Drobílková Ivana  340 bodů
6. Janeba René  320 bodů
7. Tomšů Jan 310 bodů
8. Janovská Jiřina  230 bodů
8. Vanžurová Alena 230 bodů
9. Maršík Jan 145 bodů
10. Beran Petr 80 bodů
11. Smejkalová Jiřina 40 bodů
12. Šebková Ludmila 30 bodů
13. Kostíková Aneta 20 bodů

 

Liga - chov - 9 přihlášených

1.   Rychlá Romana          2340 bodů
2. Fürstová Petra 760 bodů
3. Smejkalová Jiřina 610 bodů
4. Suchánek Tomáš 250 bodů
5. Kubaníková Alice 110 bodů
6. Maršík Jan   70 bodů
7. Kraibichová Ilona 40 bodů
7. Janeba René 40 bodů
8. Beran Petr 30 bodů

 

Svoji první zkoušku složili v roce 2015 v naší ZKO

René Janeba

Jan Tomšů

Jiřina Janovská

 

Všem blahopřejeme k úspěchům.

..................................................................................................................................................

Po vyhlášení výsledků Psovodské ligy za rok 2015 pokračovala schůze diskusí. Jedním z bodů diskuse byl návrh na úpravu pravidel Psovodské ligy od letošního roku v tom, že bude možné se přihlásit s výsledky jen jednoho psa (v případě, že jich psovod má více), a to v obou částech ligy. Mělo by to motivovat všechny naše členy k aktivitám a následně k přihlášení svých výsledků do ligy. Dále byly do ligy přidány nové zkoušky podle NZŘ, které je možné od loňského července skládat.

ODKAZ NA FOTOGALERII

ODKAZ NA FOTOGALERII Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

---------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Vážení členové ZKO Lety,

zveme vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat

v sobotu 6. února 2016 od 14 hodin

v Lidovém domě v Řevnicích.

Program:

 1. Zahájení schůze, občerstvení
 2. Výroční zprávy o činnosti ZKO v roce 2015
 3. Aktuální informace o členské základně
 4. Zpráva o hospodaření ZKO Lety za rok 2015
 5. Zpráva revizní komise
 6. Návrh akcí na rok 2016
 7. Slavnostní vyhlášení výsledků psovodské ligy za rok 2015        
 8. Diskuse, projednání připomínek a podnětů
 9. Schválení usnesení
 10. Závěr schůze

Děkujeme za vaši účast.

Výbor ZKO Lety

pozvánka ke stažení

 

Bonitace německých ovčáků

26. března 2016

Dá se říci, že máme první letošní akci úspěšně za sebou. Byla to akce, která se u nás v Letech ještě nekonala.

Někdy vloni na podzim přišel Tomáš Suchánek s nápadem uspořádat bonitaci německých ovčáků. S takovou akcí jsme doteď neměli zkušenosti, ale po prodiskutování jsme nakonec na akci kývli. Řekli jsme si, proč neuspořádat něco nového.

Trochu jsme opět laborovali s termínem, protože původně byla zamýšleno, že bude bonitace až v dubnu. Nakonec se věci vyvinuly tak, jak se vyvinuly, datum bylo stanoveno na sobotu 26. března 2016, což, shodou náhod, byly zrovna velikonoční svátky.

Tolik tedy pár slov na úvod a teď už k realitě. Počet přihlášených lidí na bonitaci hodně ovlivnily návrhy, které byly schváleny na schůzi Českého klubu německých ovčáků. Z nich zkrátka vyplynulo, že někteří již bonitaci potřebovat nebudou, a tak se zase z naší akce odhlásili. Do podrobností se pouštět nebudu, pro nás bylo podstatné, že ve finále bylo přihlášeno šest zvířat, a to jeden pes a pět fen.

Inu do začátku, na první akci tohoto typu, to stačilo. Věděli jsme, že bude vše brzy hotovo, a tak jsme zahájení bonitace stanovili až na desátou dopoledne. Alespoň měli všichni možnost se dobře vyspat a přijet včas -:)

Počasí se zatím moc příjemně netvářilo, bylo chladno a zamračeno, začalo poprchávat.

Přijeli i pomocníci, kteří postavili stan na prostředek malého placu a okolo stanu byl vytyčen vymezovací páskou kruh. Na velkém place bylo vše připraveno na kousání, které je součástí bonitace německých ovčáků.

Bonitaci přijel posuzovat rozhodčí Ing. Jiří Novotný, figurovat přijel Vojta Filip a dále se bonitace účastnila poradkyně chovu Renata Machová Angelovová.

Administrativu měla na starost Tereza Suchánková, všemu velel Tomáš Suchánek. Všechno bylo připravené, mohlo se začít nástupem na place. Po nástupu se přešlo na malý plac, kde proběhla první část bonitace, zkouška povahy (procházení psovoda se psem skupinkou, chování psa a jeho reakce na cizí lidi. Další je zkouška reakce na střelbu. Všichni přihlášení těmito zkouškami úspěšně prošli.

Následně jsme se přesunuli na velký plac na kousání (zkouška odvahy a bojovnosti). Začínal jediný přihlášený pes Xusirev Leryka, majitelka BC. Markéta Benešová Štochlová. Předvedl pěkné kousání. Pak už šly všechny feny jedna za druhou. Všem se podařilo úspěšně projít i touto částí bonitace.

Zbývala poslední část bonitace, která probíhala opět na malém placu. Lehce zapršelo, ale nebylo to tak strašné, zato foukal studený vítr. Psovodi předváděli psy v postoji a v pohybu, v postojích, proběhla kontrola chrupu a měření. Všechno šlo jako na drátku, ve dvanáct hodin jsme byli se vším hotovi.

Počasí se pak umoudřilo, a tak se někteří pustili do tréninku obran s Vojtou Filipem. Na plac naběhli pomocníci a uklidili stan a ostatní věci. Všichni ostatní šli do klubovny, kde se kantýnská otáčela a expedovala jídlo. K obědu byla polévka – vývar s masem a nudličkami a také guláš s chlebem. Romana upekla výborný perník, který podávala s polevou.

Pak přišlo oficiální ukončení akce, závěrečné slovo rozhodčího a poradkyně chovu, předání papírů a gratulace, protože všichni bonitaci splnili. Rozhodčí pochválil psovody za dobrou přípravu psů,

No a tím skončila letošní první akce… Můžeme se těšit na další… Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli a pomáhali.

A ještě výsledky, ty jsou v dále uvedené příloze ke stažení.

SOUPISKA VÝSLEDKŮ

1. ČÁST FOTOGALERIE NA RAJČETI

1. část fotek z bonitace

2. ČÁST FOTOGALERIE NA RAJČETI

2. část fotek z bonitace

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

logo

ZKO Lety - 0573

pořádá dne 26. 3. 2016

BONITACI

německých ovčáků

Místo konání

areál ZKO Lety

Lety, Sokolská 315

252 29 Dobřichovice

Přejímka psů 8:30-9:30
Zahájení 9:45
Začátek posuzování psů a fen 10:00
   
Rozhodčí Ing. Jiří Novotný
Figurant Vojtěch Filip

(termín tréninku bude uveden na stránkách ZKO Lety: www.kklety.cz )

 

POPLATEK

1. uzávěrka 1.3.2016 350 ,- Kč za 1 psa
2. uzávěrka 21.3.2016 400,- Kč za 1 psa

 

Poplatek uhraďte na účet ZKO Lety

č. účtu 211410181/0300

do zprávy pro příjemce uveďte:

jméno psa a Vaše telefonní číslo

 

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • základní podmínkou je členství majitele v ČKNO – nutno doložit
 • u jedinců předvedených na doživotní bonitaci majitel předloží „Potvrzení o výběrovém chovu“
 • výstavní ocenění nejméně „DOBRÝ“ ve třídě mladých, dospívajících nebo dospělých (neplatí ocenění z národní a mezinárodní výstavy)
 • složená zkouška z výkonu všestranného výcviku alespoň I. stupně, ZVV, IPO
 • RTG-DKK a DLK maximálně II. stupně-výsledek musí být vyznačen v průkazu původu psa
 • přihlášení do data uzávěrky, jedinci neuvedení v katalogu nesmí být posouzeni
 • záznam o archivaci DNA (SV nebo Genservis)
 • importovaní jedinci musí být zapsáni v české plemenné knize
 • bonitace se bude konat dle platného bonitačního řádu ČKNO

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:

 • platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě v době ne kratší jeden měsíc a ne starší 1 rok

 

DOKLADY PRO ÚČAST:

 • originál průkazu původu
 • výkonnostní knížka
 • očkovací průkaz s platným očkováním psa
 • průkaz členství v ČKNO
 • zapsaný RTG DKK a DLK v průkazu původu
 • zapsaný záznam vyhodnocení DNA v průkazu původu

 

Případné dotazy zasílejte na email : mailto:thorax-kennel@email.cz

!!! Záznam výsledku RTG DKK, DLK a DNA musí být proveden v originálu PP!!!

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (JAKO DOKUMENT)