Obsah

Ostatní akce v roce 2019

Výroční členská schůze konaná 23. února 2019 v sále obecního úřadu v čp. 36 v ulici V Chaloupkách

 

V sobotu 23. února 2019 jsme se po roce sešli na Výroční členské schůzi naší ZKO.

Nevím, čím to je, ale schází se nás čím dál, tím méně. Trochu mě to mrzí, protože toto je vlastně příležitost vyslechnout si výroční zprávy o činnosti spolku, tedy vlastně dozvědět se komplexně to, co se celý rok na cvičáku děje. A co mě mrzí ještě víc je to, že valné většině těch, kteří na schůzi nedorazili, ať už k tomu měli jakékoliv důvody, jsme nestáli ani za omluvu.

Budu tedy doufat, že všichni všechno ví, protože pravidelně čtou náš web, kde se všechno dozví ... a proto neměli pocit, že musí na schůzi jít, neboť všechno už vědí ...

No nic, tak tedy k samotnému průběhu schůze.

Sešlo se nás tedy 26 z celkového počtu 69 členů. To je přsně 38 % členské základny. Členská schůze je nejvyšší orgán našeho spolku, takže na takové schůzi je potřeba schválit důležité záležitosti, jako jsou například zprávu o hospodaření za loňský rok, výsledek hospodaření a také účetní závěrku. Kromě toho schvaluje členská schůze také ukončení členství některých členů a ještě by se našlo více věcí, které je nutné projednat a schválit. Naštěstí je možné jednat a schvalovat záležitosti, které jsou předem uvedené v pozvánce, kterou všichni členové včas obdrželi...

Průběh schůze byl rychlý, přítomní byli seznámeni s výročními zprávami, s výsledkem hospodaření za rok 2018, k dispozici byla káva, čaj, zákusky a chlebíčky.

Nejzajímavější částí členské schůze bylo vyhlášení výsledků Psovodské ligy za rok 2018. Ti, kteří prezentovali svoje výsledky, byli ohodnoceni bodovým ziskem a pak podle pořadí odměněni krásnými poháry a diplomy.

Ocenění získali psovodi jednak ve výkonu, ale naposledy také v chovu. Pro rok 2019 byla již část chovu Psovodské ligy zrušena. Ocenění získali také ti, kteří složili v loňském roce svoji první zkoušku z výkonu v naší ZKO jako naši aktivní členové.

A zvláštní ocenění získali ještě navíc tři psovodi za složení vrcholových zkoušek.

Schůzi máme za sebou a můžeme se vrhnout zase do běžného dění, připravovat se na další sportovní sezónu a pilně trénovat.

 

Za pomoc s fotodokumentací děkuji Janě a Tereze Suchánkovým.

 

ODKAZ NA VÝSLEDKY PSOVODSKÉ LIGY

 

ODKAZ NA FOTOGALERII ZE SCHŮZE

ODKAZ NA FOTKY ZE SCHŮZE