Obsah

OSTATNÍ AKCE

Ostatní brigády

 

Po celý rok je spousta práce s běžnou údržbou klubovny a přilehlého pozemku a také s oběma cvičišti.

Někteří naši členové se podílejí na pravidelných pracech, ale jejich brigádnické hodiny nejsou nijak prezentovány. Nezištně odvedené práce pro klub je za celý rok hodně, je to v podstatě další domácnost, další dům, další zahrada. Všichni, co bydlíme nebo jsme někdy bydleli v rodinném domě, víme, co taková práce obnáší a jak je nekonečná ...

Výčet prací a pomocníků je náročný a určitě na někoho zase zapomenu. Není v tom však žádný úmysl, to mi věřte. Chtěla bych však alespoň některým členům adresně za práci pro cvičák poděkovat.

Díky tedy patří Karlu Rážovi za sekání trávy na obou cvičištích v sezóně a Miloši Formanovi za práci s obsekáváním křovinořezem na obou cvičištích a přilehlé protipovodňové hrázi. 

Velký dík patří Michalu Bertlovi za práci v letošním roce - za opravu většiny překážek, které ohlodal zub času. Můžeme se tedy nyní těšit opět krásnými a zejména bezpečnými překážkami, které jsou k dispozici na obou cvičištích. Obnášelo to mnoho brigádnických hodin.

Naše vývěsní skřiňka, která byla umístěna leta letoucí na budově naší klubovny, ztratila časem tak trochu na významu, protože téměř všichni máme chytré telefony a můžeme potřebné informace sledovat na webech či sociálních sítích. Přesto není k zahození, když máte možnost mít informace i písemně přímo u zdroje. A tak původní vývěsní skříňka doznala opravy a úpravy a následně byla přemístěna na vnější stranu plotu u klubovny. Práce s tím spojené si vzal na starost René Janeba, za což mu patří díky. (Jen ještě ty písemné informace zatím nedorazily ..., takže je skříňka zatím prázdná -:), ale i k tomu určitě dojde.)

Poděkovat se sluší také všem, kteří se zúčastňují akcí, které pořádáme, a pomáhají s jejich organizací. V letošním roce to byly díky protiepidemickým opatřením pouze zkoušky z výkonu, oba tradiční závody musely být zrušeny. Poděkování tedy patří Vladimíru Kaslovi za administrativní přípravu všech zkoušek z výkonu.
Důležitou pomocí na těchto akcích jsou také další osoby,  a to vedoucí zkoušek, který je k dispozici rozhodčímu. V této roli byl v letošním roce fungoval zejména Vladimír Kasl, na táborových zkouškách Ilona Kraibichová. Nejčastěji bývá vedoucím zkoušek Gabriela Stará.
Další důležitou osobou při akcích je obsazení kantýny. Tady je třeba poděkovat hlavně Romaně Rychlé, která při akcích obsluhuje. Nákupy, zajištění a přípravu jídla má na starost Alena Vanžurová s Karlem Rážem.
S přípravou zkoušek je zkrátka spojeno spousta práce, která stojí dost času. Takže díky všem, kteří zajišťují zázemí a organizaci akcí. Určitě jich je více, než jen ti, kteří byli jmenováni. 

Další pravidelnou činností našeho spolku je pořádání veřejných kurzů. Každoročně patří tak velký dík všem instruktorům výcviku, kteří pravidelně podle "rozpisu služeb" docházejí na nedělní kurzy pro veřejnost a věnují se majitelům štěňat. V letošním roce byly i kurzy poznamenány pandemií koronaviru, a tak jak na jaře, tak i na podzim byly několik týdnů omezeny.
To jsou bohužel záležitosti, které nemůžeme ovlivnit a moc nás to mrzí. Přesto velké díky všem instruktorům za to, jak se věnují všem kurzistům a členům, které připravují případně na zkoušky z výkonu, a to někdy i na úkor času, který by rádi věnovali svým psům. Ani instruktory nebudu jmenovat, však oni ví ...

Velká část mého volného času patří už přes 25 let cvičáku a pracem spojeným se všemi organizačními záležitostmi. Vedu téměř všechnu administraci spojenou s naším spolkem, s naší členskou základnu, s účetnictvím. Spravuji webové stránky, vyřizuji veškerou korespondenci a ... zkrátka, je toho hodně a strávím s tím spousty hodin. Občas jsou chvíle, kdy mě práce přerůstá tak trochu přes hlavu, ale zatím to stále zvládám a baví mě to. 

Většina našich členů volí finanční vyrovnání brigádnických hodin a svůj volný čas věnují jiným aktivitám. I to je řešení, protože získáváme finanční prostředky, které můžeme použít na nákup služeb, když naše síly na všechno nestačí. 

Práce je stále dost, chce to jen koukat správnýma očima a vidět ji. Za jakoukoliv pomoc jsme rádi.

AV

 

 

 

 

V sobotu 19. září se konala plánovaná brigáda na cvičáku.

Brigádníky měl na starost Tomáš Suchánek společně s Gábinou Starou.

Pár slov o brigádě nám poskytl Tomáš. ..... bude dopracováno :-)

Tak to nějak s písemným povídáním o brigádě nevyšlo ... ale řečeno bylo, že se to povedlo, že to bylo super a všichni byli spokojeni. Tak to je fajn.

Z doslechu tedy víme, že brigáda byla zhruba od deseti hodin dopoledne do dvou odpoledne. Pracovalo se na úpravě a úklidu na pozemku u klubovny a na dalších záležitostech. 

Prací se zúčastnili: Romana Rychlá, Ivana Drobílková, Aneta Jandová, Vojtěch Malina, Tereza Suchánková, Gábina Stará, Jindřich Hříbal, Vašek Mejstřík, Štěpán Konývka, Miloš Forman, Luděk Hrudka a Tomáš Suchánek. 

Všichni jmenovaní mají odpracováno po 4 brigádnických hodinách. Děkujeme za odvedenou práci.

Zároveň máme k dispozici malou fotogalerii z brigády.

https://www.zonerama.com/ZKOLETY/Album/6597145

 

 

 

Výroční členská schůze

 

Výroční členská schůze

 

V sobotu 29. února 2020 jsme se sešli na Výroční členské schůzi naší ZKO.

Příjemným překvapením bylo, že se nás sešlo celkem 31 z celkových 70, což je více než vloni. Jsem ráda, že mají členové zájem o informace, co všechno se v našem klubu v průběhu roku děje. Jako host přišla na naši schůzi starostka obce Lety, paní ing. Barbora Tesařová.

Průběh schůze byl poměrně rychlý. Byly přečteny výroční zprávy o činnosti výboru a celého klubu, informace o kurzech pro štěňata a dospělé psy. Dále byli přítomní seznámeni s výsledkem hospodaření za rok 2019.

Během schůze byla k dispozici káva, čaj, zákusky a chlebíčky. 

Nejzajímavější částí členské schůze bylo opět jako každý rok vyhlášení výsledků Psovodské ligy za loňský rok 2019. Ti, kteří výsledky svého celoročního snažení přihlásili do Psovodské ligy, byli ohodnoceni bodovým ziskem podle pravidel ligy a podle pořadí pak oceněni krásnými diplomy, které pro tuto příležitost vytvořila Tereza Suchánková, a také poháry.

Odměnu si zasloužili i ti, kteří v loňském roce složili svoji první zkoušku z výkonu v naší organizaci. A nakonec byla oceněna i jedna vrcholová zkouška z výkonu. Všichni ocenění získali také krásné diplomy a sošky německého ovčáka.

Za rok 2019 již nebyli oceňovány úspěchy v chovu, protože na loňské výroční členské schůzi byla tato část pravidel psovodské ligy zrušena. 

V závěru schůze proběhla živá diskuse s různými připomínkami a návrhy, které jsou k zamyšlení a případnému návrhu na řešení. Jednat o návrzích by měl Výbor naší organizace. Uvidíme, co nás čeká nového, zda návrhy, nápady a podněty najdou uplatnění. Uvidíme. 

Diskuse se zúčastnila i paní starostka, která nás pochválila za naši činnost a popřála nám úspěchy v dalších akcích.

Schůzi máme za sebou a můžeme se vrhnout zase do běžného dění, připravovat se na další sportovní sezónu a pilně trénovat. 

Oficiální část schůze byla ukončena v 16:30. Někteří členové pak ještě skoro hodinu poseděli a popovídali si. 

 

ODKAZ NA VÝSLEDKY PSOVODSKÉ LIGY ZA ROK 2019

ODKAZ NA FOTOGALERII ZE SCHŮZE

https://www.zonerama.com/ZKOLETY/Album/6033175