Obsah

Datum Jméno a příjmení počet hodin
1. pololetí 2021 Karel Ráž nespočítáno
1. pololetí 2021 Alena Vanžurová včetně umytí oken 1 x nespočítáno
25.6.2021 Romana Rychlá cca 3 hodiny
15.10.2021 Jiřina Janovská cca 3 hodiny
16.11.2021 Patricie Urbanová 2 hodiny
16.12.2021 Iveta Lochová 2 hodiny
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Brigády

Rok 2021

Karel Ráž:

 • od jara do podzimu - sekání trávy traktůrkem na obou cvičištích  - brigádnické hodiny nevyčísleny
 • zajišťování zásobování kantýny
 • zajišťování servisu traktoru - sekačky
 • běžné menší údržbové práce v klubovně
 • práce instruktora na veřejných kurzech ve 2. pololetí 2021 - hodiny nevyčísleny

Miloš Forman:

Obsekávání cvičišť křovinořezem - brigádnické hodiny nevyčísleny

Alena Vanžurová:

 • práce spojené s účetnictvím ZKO Lety - hodiny nevyčísleny
 • práce spojené s vedením členské základny včetně evidence plateb členských příspěvků a vedení evidence brigád - nevyčísleno
 • práce s vedením agendy veřejných kurzů, evidence přihlášek kurzistů, evidence plateb kurzovného - nevyčísleno
 • vedení kurzů socializace - nevyčísleno
 • v případě potřeby práce instruktora na kurzech ovladatelnosti - nevyčísleno
 • administrace webové stránky - nevyčísleno
 • organizování tréninků obran - nevyčísleno
 • zajišťování zásobování kantýny - nevyčísleno

René Janeba:

 • práce spojené s přeinstalací vývěsky - nevyčísleno
 • úklid listí ze střechy pergoly - nevyčísleno
 • drobné údržbářské práce - nevyčísleno
 • práce instruktora na veřejných kurzech v 1. pololetí 2021 - hodiny nevyčísleny
 • práce instruktora členů ZKO Lety při přípravě na zkoušky ve 2. pololetí - hodiny nevyčísleny

Vladimír Kasl:

 • administrativní práce spojené s organizováním zkoušek z výkonu - nevyčísleno
 • v případě potřeby provádění drobných údržbářských prací - nevyčísleno

Ivana Drobílková:

 • práce instruktora na veřejných kurzech v 1. pololetí 2021 - hodiny nevyčísleny
 • práce instruktora členů ZKO Lety při přípravě na zkoušky ve 2. pololetí - hodiny nevyčísleny

Aneta Kostíková:

 • práce instruktora na veřejných kurzech v 1. pololetí 2021 - hodiny nevyčísleny
 • práce instruktora členů ZKO Lety při přípravě na zkoušky ve 2. pololetí - hodiny nevyčísleny

Gabriela Stará:

 • práce instruktora na veřejných kurzech v 1. pololetí 2021 - hodiny nevyčísleny
 • práce instruktora členů ZKO Lety při přípravě na zkoušky ve 2. pololetí - hodiny nevyčísleny

Jan Maršík:

 • práce instruktora na veřejných kurzech - hodiny nevyčísleny

Alice Kubaníková:

 • práce instruktora na veřejných kurzech - hodiny nevyčísleny

Petr Beran:

 • práce instruktora na veřejných kurzech - hodiny nevyčísleny

Marie Šubrtová:

 • práce instruktora na veřejných kurzech - hodiny nevyčísleny

Josef Šott:

 • práce instruktora na veřejných kurzech - hodiny nevyčísleny

Markéta Tvrdá:

 • práce instruktora na veřejných kurzech - 2. pololetí 2021 - hodiny nevyčísleny

Michal Liška:

 • práce instruktora na veřejných kurzech - hodiny nevyčísleny

3. srpna 2021

rozřezání stromu, který vyvrátila bouřka, připravení větví a rozřezaného dřeva na odvoz

účastníci:

Michal Bertl                        2 hodiny

Karel Ráž                            2 hodiny

Alena Vanžurová                 2 hodiny

10. srpna 2021

naložení připraveného dřeva a větví do připraveného kontejneru, vyhrabání větví z trávy

účastníci: 

Miloš Forman                      1 hodina
Karel Ráž                             1 hodina
Alena Vanžurová                  1 hodina
Romana Rychlá,                    1 hodina
Iveta Lochová                       1 hodina
Lída Šebková                        1 hodina

28.8.2021 - hrabání větví na place po vichřici

Alena Vanžurová                  1 hodina

24.10.2021 - úklid větví na malém place po vichřici

Pavla Novotná - 1 hodina
Jana Vampolová - 1 hodina
Marta Krňávková - 1 hodina
Dominik Kohout - 1 hodina (kurzista)
Lucie Zemanová - 1 hodina (kurzista)
Ivana Drobílková - 1 hodina
Aneta Kostíková - 1 hodina
René Janeba - 1 hodina

10. listopadu 2021 - hrabání listí u klubovny

Alena Vanžurová - 1 hodina

11. listopadu 2021 - hrabání listí u klubovny

Jana Vampolová - 1 hodina

21. listopadu 2021 - úklid listí u klubovny

Libuše Jiskrová - 1 hodina

Lucie Karvánková - 2 hodiny

23. listopadu 2021 - úklid listí u klubovny, úprava placu (krtiny)

Alena Vanžurová - 1 hodina

Karel Ráž - 1 hodina

 

 

Příměstský výcvikový tábor

V týdnu od 12. července do 16. července 2021 se konal příměstský výcvikový tábor pod vedením instruktorů výcviku.

Účastníci se věnovali intenzivně zejména pachovým pracem a tréninku poslušností, došlo ale i na trénink disciplíny obran.

Tábor byl zakončen poslední den posezením účastníků.

 

 

Výroční členská schůze 2021

 

V neděli 20. června 2021 se konala Výroční členská schůze ve venkovním prostoru u klubovně ZKO Lety.

Schůze se účastnilo 24 členů z celkových 72. 

Přítomní byli seznámeni se zprávami o činnosti za loňský rok (2020), s výsledkem hospodaření spolku a s plány akcí na letošní rok.

Byly vyhlášeny výsledky Psovodské ligy za rok 2020, rozdány poháry a diplomy.