Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLKU 

NÁZEV POBOČNÉHO SPOLKU

ČKS - ZKO LETY

ČÍSLO REGISTRACE

0573

SÍDLO ORGANIZACE

SOKOLSKÁ 315,  

252 29 LETY

IČO ORGANIZACE 65992156
ID datové schránky    tvpkps3 
e-mail:

kk.lety@seznam.cz

webová stránka:

www.kklety.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ:                                              ČSOB a.s.

      číslo účtu                                        211 410 181/0300