Obsah

 

Statistika zkoušek

Na této záložce najdete statistiky zkoušek členěné podle jednotlivých roků.

Statistika zkoušek

 

Statistika účasti našich členů na zkouškách pořádaných ZKO Lety v roce  2017 

 

Naše organizace uspořádala v roce  2017 patery zkoušky z výkonu, a to 4 x smíšené zkoušky podle NZŘ a IPO a jedny zkoušky podle KJ Brno.

Celkem bylo posouzeno 40 psů členů ZKO Lety.   

Z počtu posouzených psů bylo úspěšných 30, což je 75 % procentní úspěšnost, neúspěšných 10 psů.

Dle mezinárodního zkušebního řádu IPO a národního zkušebního řádu (NZŘ) bylo posouzeno 31 psů, z toho  21 úspěšně, 10 psů zkoušku nesplnilo.

Z počtu úspěšně posouzených 21 psů byla jen jedna zkouška všestranná  (ZVV1) (stopa, poslušnost, obrana) a  20 z kategorie ostatních tzn. jednodisciplínových zkoušek, obsahujících části disciplín ze všestranných zkoušek.

Dle zkušebního řádu KJ Brno bylo posouzeno 9 psů, všichni byli úspěšní.

Mimo zkoušek pořádaných v ZKO Lety se někteří naši členové zúčastnili zkoušek pořádaných jinými organizacemi.

 

STATISTIKA ZKOUŠEK ZA ROK 2016

23. dubna 2016 - ZŘ Kynologické jednoty Brno

Účast - 10 psovodů s celkem 11 psy, z toho 6 podle ZOP, 2 podle ZPU1 a 3 podle ZPU2.

Zkoušky úspěšně složily všechny dvojice. Všechny ZOP měly známku výborně, obě ZPU1 byly ohodnoceny známku dobře, dvě ZPU2 známkou velmi dobře, jeden známkou dobře.

14. května 2016 - NZŘ A MZŘ IPO

Účast 9 psovodů s celkem 10 psy.

Zkoušky 1x ZZO, 1x ZZO1, 1x ZZO3, 2x ZVV1, 1x IPO1, 1x FPr1, 1x SPr1, 1x SPr2 a 1x ZVV3. 

Zkoušky úspěšně složilo 8 psovodů.

18. června 2016 - NZŘ A MZŘ IPO

Učast - 8 psovodů s 9 psy.

Skládány byly zkoušky 1 x ZZO1, 2x ZVV1, 1x FPr1, 1x FPr2, 1x FH1, 1x IPO2, 1x SPr2 a 1x SPr3.  Z 9 psovodů bylo úspěšných 6. 

8. října 2016 - ZŘ Kynologická jednota Brno

Účast 7 psovodů.

Byly skládány 4 zkoušky ZOP, 2 ZPU2 a 1 ZPU-S. Zkoušky byly stoprocentně úspěšné.

29. října 2016 - MZŘ IPO

Účast - 8 psovodů s 10 psy

Byly skládány zkoušky -  5 x na BH, 1x SPr2, 1x SPr3, 1x FPr2, 1x FPr3 a 1x FH2.  Úspěšně byly složeny zkoušky 5x podle BH, SPr2 a SPr3.  

Zhodnocení a statistika účasti členů  ZKO Lety na zkouškách v roce 2015

V roce 2015 bylo naší základní organizací uspořádány osmery zkoušky:

6 x podle NZŘ a IPO (od  roku 2015 mohou být  zkoušky IPO a NZŘ sloučeny)

2x zkoušky podle  KJ Brno.

Celkem bylo při těchto zkouškách posouzeno 86 psů.      

Z celkového počtu posouzených psů bylo 65 úspěšných 65, což je 76ti procentní úspěšnost, neúspěšných psů bylo 21.

Při zkouškách podle mezinárodního zkušebního řádu IPO a národního zkušebního řádu (NZŘ) bylo posouzeno 56 psů,

z toho bylo 38 úspěšných

18 psů zkoušku nesplnilo

Z počtu úspěšně posouzených 38 psů bylo

7 na všestranných nebo speciálních zkouškách

(3x ZVV 1, ZPS 1, ZPO 1, ZVV 2 a IPO 2 (stopa, poslušnost, obrana)

31 psů skládalo jednooddílové zkoušky (vždy z jedné disciplíny – stopa nebo poslušnost nebo obrana)

Ve dvojích zkouškách podle zkušebního řádu Kynologické jednoty Brno bylo posouzeno celkem 30 psů, z čehož 

27 úspěšně složilo zkoušku

3 zkoušku nesložili-

Z počtu 27 úspěšných byly 4 všestranné zkoušky 1 x ZPU S, 3x ZPU 2. Ostatní zkoušky byly podle ZOP nebo ZPU1.

Účast na zkouškách pořádaných jinou základní organizací nahlásila a doložila Petra Fürstová, a to 3x zkouška BH, 2 x IPO 1, 2 x AD, 1 x IPO 2 a  ZVV1 , které skládala převážně v Německu.

V loňském roce získala první výkonostní třídu výcvikáře (zlatý odznak) za složení 30 všestranných  zkoušek Petra Fürstová a je tak teprve druhým členem našeho  klubu, který toto ocenění získal.

První zkoušku jako členové naší základní organizace skládali René Janeba, Jan Tomšů a Jiřina Janovská.

Počet skládaných zkoušek našimi členy v roce 2015 byl vyšší oproti roku 2014, úspěšnost  se ale nepatrně zhoršila.  

Statistika zkoušek ZKO Lety v roce 2014

V roce 2014 byly u naší ZO skládány zkoušky podle zkušebních řádů:

3 x IPO, 2 x NZŘ, 2 x KJ Brno.         Celkem 74 zkoušek.

Z tohoto počtu bylo úspěšně složeno 61 zkoušek (82%), nesloženo 13 zkoušek (18%).

IPO -  22 zkoušek

18 zkoušek  splněno, 4 zkoušky nesplněny (1 zkouška splněna na velmi dobře, 4 zkoušky na dobře a 6 zkoušek na uspokojivě, 2 zkoušky BH  byly hodnoceno - obstál (zde se hodnotící známka nezadává).

NZŘ - 17 zkoušek

8 zkoušek splněno, 9 zkoušek nesplněno (1 zkouška splněna na výbornou, 1 zkouška prospěl výborně, 2 zkoušky na velmi dobře, žádná zk.ouška na dobře  a 4 zkoušky s hodnocením prospěl.

KJ Brno

35 zkoušek -  100%  splněno,  (20 zkoušek splněno na výbornou, 8 zkoušek splněno na velmi dobře, 6 zkoušek na dobře a 1 zkouška uspokojivě.

U jiných ZKO splnily:

4 zkoušky - Petra Fürstová, 2 zkoušky Gabriela Stará

Bylo splněno jen 5 všestranných zkoušek 

Vladimír Kasl  ZVV 1, Petr Beran ZVV 1, Fürstová Petra IPO1, IPO2 a IPO3

Nejlepší zkoušky (psi):

NZŘ - Xanto z Gargamellu ZVV1 291 bodů

KJ Brno - Ambra Carlos Bohemia ZOP 100 bodů

            Xenon Ja-He ZOP 100 bodů

            Chakira z Gargamellu ZOP 100 bodů

            Xanto z Gargamellu ZOP 100 bodů

            Xanto z Gargamellu ZPU1 147 bodů

IPO - Chakira z Gargamellu IPO VO 276 bodů                               

Svoji první zkoušku v naší organizaci splnili psovodi:

Kraibichová Ilona, Anna Marie Cylková, Šonka Jaroslav

Počet zkoušek byl větší než v roce 2013. Úspěšnost splnění zkoušek se oproti roku 2013, kdy byla  75%, zvedla na 82%. Zlepšení však výrazně podpořily zkoušky podle KJ Brno, kde byla úspěšnost 100% a dokonce i zkoušky IPO s úspěšností 81%. Výrazný propad je u zkoušek podle NZŘ kde byla  úspěšnost jen 47%.

Statistika zkoušek ZKO Lety v roce 2013

Zpracoval Vláďa Kasl

V roce 2013 byly u naší ZO skládány zkoušky podle  zkušebních  řádů :

2 x IPO, 2 x NZŘ, 2 x KJ Brno. Celkem 54 zkoušek.

Z tohoto počtu bylo úspěšně složeno 40 zkoušek (74%), neúspěšných bylo 14 zkoušek (26%).

IPO - 16 zkoušek

 • 13 splněno
 • 3 nesplněny (1 zkouška splněna na velmi dobře, 4 zkoušky na dobře, 6 zkoušek na uspokojivě, 2 zkoušky  BH  byly hodnoceny - obstál (zde se hodnotící známka nezadává)

NZŘ - 12 zkoušek

 • 5 splněno
 • 7 nesplněno (1 zkouška splněna na výbornou, žádná zkouška na velmi dobře, 3 zkoušky na dobře a 1 zkouška s hodnocením prospěl.

KJ Brno - 26 zkoušek

 • 22 splněno
 • 4 nesplněny (15 zkoušek splněno na výbornou, 5 zkoušek splněno na velmi dobře, 2 zkoušky na dobře.

U jiných ZKO splnili naši členové

15 zkoušek. Z toho 11 zkoušek splnila Petra Fürstová, 2 zkoušky Rudolf Pesl a 2 zkoušky Alice Kubaníková.

Bylo splněno jen 5 všestranných nebo speciálních zkoušek. Všichni dále jmenovaní tyto zkoušky splnili u jiných ZKO:

 • Petra Fürstová ZPS1 a IPO2
 • Alice Kubaniková ZPO1 a IPO2
 • Rudolf  Pesl  ZVV1

Svoji první zkoušku splnili psovodi:

 • Petr Beran
 • Ivana Drobílková
 • Patricie Urbanová

V roce 2013 bylo skládáno téměř o polovinu méně zkoušek než v předešlých letech.

Úspěšnost splnění zkoušek se oproti poklesu v roce 2012 opět vrátila na stabilní úroveň okolo 75%.

Byly však skládány pouze nižší zkoušky, zejména IPO a KJ Brno.

Výrazný propad je zejména u zkoušek podle NZŘ.

Statistika zkoušek ZKO Lety v roce 2012

V roce 2012 byly v naší ZO skládány zkoušky podle zkušebních řádů:

4 x IPO,  3 x NZŘ, 2 x KJ Brno.     

Celkem bylo skládáno 100 zkoušek.

Z tohoto počtu bylo úspěšně složeno  64 zkoušek (64%)

neúspěšných bylo 36 zkoušek (36%).

IPO - 45 zkoušek

z toho 25 splněno, 20 nesplněno (3 x splněno velmi dobře, 5 x dobře a 9 uspokojivě. 8 zkoušek BH bylo hodnoceno - obstál (zde se bodové ohodnocení nezadává).

NZŘ - 23 zkoušek

z toho 12 splněno, 11 nesplněno (2 x splněno výborně, 3 x velmi dobře, 4 x dobře a 3 zkoušky s hodnocením prospěl.

KJ Brno - 32 zkoušek

z toho 27 splněno, 5 nesplněno (13 x splněno výborně, 7 x splněno velmi dobře, 3 x dobře a 4 x uspokojivě).

Celkem bylo splněno 8 všestranných zkoušek, z toho

2x IPO1, 1x IPO2, 1x FH1, 2x ZVV1, 2x ZPO1. Ostatní byly buď zkoušky nižší (základní) nebo zkoušky podle KJ Brno, které se jako všestranné neuznávají.

Z celkového počtu sta zkoušek skládali členové ZKO Lety 84 zkoušek, úspěšně bylo složeno 53 zkoušek (63%), nesplněno 31 zkoušek (37%).

Pokles úspěšnosti složených zkoušek byl oproti roku 2011 o 12%.

13 zkoušek složili členové ZKO Lety u jiných ZKO :

3x M.Šubrtová, Alf Larben - ZVV 1, FPr1, FPr2              

2x J.Šott, Gwen z Hromadného - SPr1, SPr2  

7x P.Fürstová – Chakira z Gargamellu - SPr 2, IPO 3, Kirké Vepeden – BH,SPr 1, Dusty u údolí Úpy – BH,SPr1, Xarra Slezin Lovan – SPr 1 

1x V.Kasl –Icco z Gargamellu - SPr 1/

Členové ZKO Lety složili v roce 2012 celkem 66 zkoušek.       

Nejvíce zkoušek splnili tito psi:

Alf Larben (M.Šubrtová) 8 zkoušek 

ZVV1,FPr 1,FPr 2, FPr 3, ZM, IPO VO,ZPU 1, BH

Icco z Gargamellu (V.Kasl)  7 zkoušek

ZPU S, ZPO 1, IPO 1, IPO 2, SPr 1, SPr 2, ZM,

Dusty z údolí Úpy (P.Fürstová) 6 zkoušek

ZVV1, SPr1, SPr2, ZM, ZZO, BH

Nejvíce zkoušek splnili tito sovodi:

P. Furstová - 16 zkoušek

IPO 3,ZPU 1, IPO 1,ZVV 2, 2x BH,4 x SPr1, 3 x SPr2, ZM, ZZO  

V.Kasl - 9 zkoušek

ZPU S, ZPO 1, IPO 1, IPO 2,2 x SPr 1, SPr 2, 2 x ZM,

M.Šubrtová - 8 zkoušek 

ZVV1,FPr 1,FPr 2, FPr 3, ZM, IPO VO,ZPU 1, BH

Nejlepší zkouška - KJ Brno            

J.Maršík/Goewin                  ZOP    100/100

Svoji první zkoušku splnili tito psovodi:

Jan Maršík/Goewin

Martina Grolbertová/Bára

Markéta Jirátová/Dafy

Karel Hnát/Zessi

Aneta Kostíková/Dusty

Petra Suchomelová/Hestie 

V roce 2012 se zvýšil opět počet skládaných zkoušek oproti minulým letům. Procentní úspěšnost splněných zkoušek se proti roku 2011 zhoršila o 12%. Neúspěch při zkouškách nebyl vždy zapříčiněn jen horší přípravou psovodů, ale mnohdy i různým výkladem nového zkušebního řádu.

Zpracoval Vladimír Kasl

 

Statistika zkoušek ZKO Lety v roce 2011

zpracoval Vladimír Kasl
 
V roce 2011 uspořádala naše ZO zkoušky z výkonu podle zkušebních řádů:

IPO/VPG

3x

NZŘ

3x

KJ Brno

2x

Celkem

88 zkoušek

 
Z tohoto celkového počtu zkoušek bylo úspěšně splněno 66 zkoušek. (75%), nesplněno 22 zkoušek (25%).
 
IPO/VPG - 31 zkoušek, z toho 20 splněno, 11 nesplněno
(5 zkoušek splněno na známku velmi dobře, 6 zkoušek na známku dobře a 4 zkoušky na známku uspokojivě.
5 zkoušek BH bylo hodnoceno - obstál (zde se hodnotící známka bohužel nezadává).
 
NZŘ - 27 zkoušek, z toho 19 splněno, 8 nesplněno
(1 zkouška splněna na známku výborně, 6 zkoušek na známku velmi dobře, 10 zkoušek na známku dobře a 2 zkoušky na známku uspokojivě.
 
KJ Brno - 30 zkoušek, z toho 27 splněno, 3 nesplněny
(18 zkoušek splněno na známku výborně, 5 zkoušek splněno na známku velmi dobře, 2 zkoušky na známku dobře a 2 zkoušky splněny na známku uspokojivě.
 
Celkem bylo splněno 21 všestranných zkoušek
1x IPO3
3x IPO2
1x IPO1
3x VPG1
2x ZVV3
2x ZVV2
6x ZVV1
2x ZPO2
1x ZPS1. 
Ostatní zkoušky byly nižší (základní) nebo zkoušky speciální, které se jako všestranné neuznávají.
 
7 zkoušek bylo splněno u jiných ZKO (2x M.Šubrtová-Bren z Hromadného IPO-V a Alf Larben ZZO, 3x P.Fürstová – Chakira z Gargamellu - FPr 1 a IPO 1, Isolda z Gargamellu ZVV1, 2x V.Kasl – Iro - Cafú Půlnoční Měsíc VPG 1 a Icco z Gargamellu FPr1).        
 
Nejvíce zkoušek splnili (psi)
Iro/ V.Kasl                 6 zk.    ZPO2, ZVV3, ZPS1, VPG1, VPG1, FH1,
Icco/V.Kasl                6 zk.    ZVV1, ZVV2, ZPU2, FPr1, FPr2, VPG1
Chakira/P.Fürstová    5 zk.    IPO1, IPO2, FPr1, SchH A, ZM
Gwen/J.Šott               5 zk.    ZVV1, ZM, BH, IPO V, FPr 1
 
Nejvíce zkoušek splnili psovodi
V.Kasl - 13 zkoušek - ZM, ZVV3, ZVV1, ZPS1, ZVV2, ZPO2, ZPU2, 3xVPG1, FH1, FPr1, FPr2,
P. Fürstová - 10 zkoušek - 2x ZM, 2x ZVV1, ZOP, VPG A, 2x FPr1, IPO 1, IPO 2
M.Šubrtová - 5 zkoušek - ZVV3, ZPO2, IPO V, ZZO, ZOP
J.Šott - 5 zkoušek - ZVV1, ZM, BH, IPO V, FPr1
 
Nejlepší zkoušky KJ Brno              
P.Fürstová/Xarra             ZOP    100/100
V.Kasl/Icco                      ZPU2   294/300
M.Mejstříková/Waxa       ZOP    96/100
 
Nejlepší zkoušky NZŘ
P.Fürstová/Xarra             ZM     144/150
M.Mejstříková/Waxa       ZZO    54/60
V.Kasl/Icco                     ZVV1   275/300
V.Kasl/Iro                       ZPS1   190/200
 
Nejlepší zkoušky IPO
P.Fürstová/Xarra           FPr1     95/100
V.Kasl/Icco                    FPr 2   93/100
V.Kasl/Iro                      FH1     90/100
 
V roce 2011 bylo skládáno nejvíce zkoušek od vzniku klubu. Procentní úspěšnost splnění zkoušek zůstala na stejné úrovni jako v roce 2010, přestože letos byly skládány ve větším počtu zkoušky obtížnější.  

Statistika zkoušek ZKO Lety v roce 2010

 
V roce 2010 byly u naší ZO skládány zkoušky podle zkušebních řádů:
 
3 x IPO,  2 x NZŘ, 2 x KJ Brno. Celkem bylo skládáno 75 zkoušek.
 
Z tohoto počtu bylo úspěšně splněno 56 zkoušek (75%), nesplněno 19 zkoušek (25%).
 
IPO:
25 zkoušek - 16 splněno, 9 nesplněno
3 zkoušky splněny velmi dobře
7 zkoušek dobře
3 zkoušky uspokojivě
3 zkoušky BH byly hodnoceny - obstál (zde se hodnotící známka bohužel nezadává, bodové hodnocení těchto zkoušek bylo převážně velmi vysoké).
 
NZŘ
17 zkoušek - 12 splněno, 5 nesplněno
4 zkoušky splněny výborně
5 zkoušek dobře
3 zkoušky uspokojivě
 
KJ Brno - 33 zkoušek - 28 splněno, 5 nesplněno
8 zkoušek splněno výborně
14 zkouške splněno velmi dobře
3 zkoušky dobře
3 zkoušky splněny uspokojivě
2 x splněna nová nejvyšší zkouška - ZPU S
 
Celkem splněno 12 všestranných zkoušek:

2x IPO1, 2x IPO3, 1 x ZM, 3 x ZVV1, 1 x ZPS1, 1 x ZVV2, 1x VPG 1, 1x VPG 2.  
 
Ostatní zkoušky byly buď nižší (základní) nebo zkoušky speciální, které se jako všestranné neuznávají.

3 zkoušky byly splněny u jiných ZKO (M.Šubrtová – Bren 2x, P. Fürstová - Xarra 1x))
 
Nejvíce zkoušek splnili psi: 
Bren - M.Šubrtová -   5 zkoušek - IPO 3, VPG 1, VPG 2,FPr 2, FPr 1
Iro   - V. Kasl -           4 zkoušky - IPO 3, FPr 3, ZPU S, FPr 2
Hank - A. Vanžurová - 4 zkoušky - ZPU 2, ZVV 1, IPO 1, ZM
 
Nejvíce zkoušek splnili psovodi
V. Kasl - 7 zkoušek - IPO 3, FPr 3, ZPU S, FPr 2, BH,ZZO,ZPU 1
M. Šubrtová - 5 zkoušek - IPO 3, VPG 1, VPG 2,FPr 2, FPr 1
P. Fürstová - 5 zk.    IPO 1, ZVV 1, 2x ZZO, BH 
A. Vanžurová - 4 zkoušky - ZPU 2, ZVV 1, IPO 1, ZM
 
Nejlépe hodnocené zkoušky podle KJ Brno:
V.Kasl/Iro -           ZPU S   272/300
A.Vanžurová/Hank -   ZPU 2   241/300
L.Holíková -           ZPU 1   134/150         
V.Kasl/Icco -          ZPU 1  134/150
R.Simerská/Oxy -     ZOP    100/100
 
Nejlépe hodnocené zkoušky podle NZŘ - P.Furstová/Chakira - ZZO   59/60
 
Nejlépe hodnocené zkoušky podle IPO
P.Furstová/Chakira               BH       59/60
R.Simerská/Jerry                FPr 1   94/100
V.Kasl/Iro                        FPr 2   93/100
V.Kasl/Iro                        FPr 3   94/100
 

V roce 2010 došlo k mírnému poklesu jak počtu skládaných zkoušek, tak i  jejich úspěšnost. Pokles je však nepatrný a vzhledem k velmi dobrým výsledkům v předešlých letech i očekávaný.

Statistiku zkoušek zpracoval Vladimír Kasl

Statistika zkoušek ZKO Lety v roce 2009

V roce 2009 byly v naší ZO skládány zkoušky podle zkušebních řádů :
2 x IPO, 2 x NZŘ, 2 x KJ Brno.

Celkem 80 zkoušek.
 
Z tohoto počtu bylo úspěšně splněno 69 zkoušek, což je 86,3 %, nesplněno 11 zkoušek, což je 13,7 %.
 
IPO - skládáno 23 zkoušek, z toho 19 splněno, 4 nesplněny 
2 zkoušky splněny na velmi dobře, 6 zkoušek na dobře a 4 zkoušky na uspokojivě, 7 zkoušek BH bylo hodnoceno - obstál (zde se hodnotící známka bohužel nezadává, bodové hodnocení těchto zkoušek bylo převážně velmi vysoké.
 
NZŘ – skládáno 19 zkoušek, z toho 14 splněno, 5 nesplněno (6 zkoušek splněno na výbornou, 2 zkoušky na velmi dobře,  5 zkoušek na dobře a 1 zkouška na uspokojivě.
 
KJ Brno - skládáno 38 zkoušek, z toho 36 splněno, 2 nesplněny (23 zkoušek splněno na výbornou, 8 zkoušek splněno na velmi dobře, 4 zkoušky na dobře a 1 zkouška splněna na uspokojivě.
 
Dále bylo 7 zkoušek splněno našimi členy u jiných ZKO .
 
Celkem splněno 15 všestranných zkoušek  3x IPO1, 2x VPG1, 1x VPG2, 3x IPO2, 2 x ZVV1, 2 x ZPS1, 2 x ZVV2. Ostatní byly buď zkoušky nižší (základní) nebo zkoušky speciální, které se jako všestranné neuznávají.
 
Nejvíce zkoušek splnili (psi)
Sany z Javů Gábina Stará 6zkoušek       ZZO, ZM, IPO V, BH, ZOP, ZPU1
Gilli Polodr Jirka Hůla 5 zkoušek ZVV1,VPG1,ZPU2,IPO2,FPr3
Hank ze Srnčího dolu Alena Vanžurová 4 zkoušky IPOV,BH,ZPU1,FPR1
Iro (Cafů Půlnoční měsíc Vláďa Kasl 4 zkoušky IPO1,VPG1,ZVV2,IPO2
 
Nejvíce zkoušek splnili psovodi :
 
Vladimír Kasl 7 zkoušek ZOP,IPO1,VPG1,VPG2,ZPS1,ZVV2,IPO2
Gábina Stará 6 zkoušek ZZO,ZM,IPO V,BZ,ZOP,ZPU1
Jirka Hůla 5 zkoušek ZVV1,VPG1,ZPU2,IPO2,FPr3
 
Nejlepší zkoušky KJ Brno
 
J.Hůla Gilli Polodr ZPU2 281/300
T.Suchánek Axel Bzenecká Lipka ZPU1 143/150
B.Doležalová Dissy ZOP 100/100
 
Nejlepší zkoušky   NZŘ
 
T.Suchánek Axel Bzenecká Lipka ZZO 59/60
G.Stará Sany z Javů ZM 142/150
V.Kasl Iro (Cafů Půlnoční měsíc) ZVV2 272/300
 
Nejlepší zkoušky IPO
 
P.Fürstová Xarra Slezin Slovan BH 60/60
G.Stará Sany z Javů IPO V 281/300
J.Vančura Zenzi Holubí dům Fpr1 93/100
 
V loňském roce došlo více jak k 20% zlepšení při plnění zkoušek, a tak se pro rok 2009 dal očekávat spíše mírný pokles. Přesto se podařilo udržet naprosto stejnou úroveň jak v roce 2008 i přesto, že letos bylo splněno výrazně více vyšších, a tím i náročnějších zkoušek.  

Zpracoval Vláďa Kasl

Statistika zkoušek v roce 2008

 
V roce 2008 byly u naší ZO skládány zkoušky podle zkušebních řádů:
2 x IPO, 2 x NZŘ, 2 x KJ Brno.
 
Celkem bylo přihlášeno 73 zájemců o zkoušky.
 
Z tohoto počtu bylo
 •  úspěšně splněno 63zkoušek                    (86,3 %)
 •  nesplněno 10 zkoušek                             (13,7 %)
IPO - 21 zkoušek
 • 14 splněno
 • 7 nesplněno
  (1 zkouška splněna na V, 2 VD, 3 D)
NZŘ – 15 zkoušek
 • 14 splněno
 • 1 nesplněno

    (2 zkoušky splněny na V, 3 D)

KJ Brno - 37 zkoušek
 •  35 splněno
 • 2 nesplněny

    (17 zkoušek splněno na V, 9 VD, 9 D)

Dále čtyři psovodi složili 4 zkoušky u jiných ZKO.
 
Celkem bylo splněno
8 zkoušek uznatelných při plnění výk.tříd
 • 2 x IPO 1
 • 1 x ZVV1
 • 4 x ZPO1
 • 1 x ZVV 3
Nejvíce zkoušek splnili (psi)                   Nejvíce zkoušek splnili (psovodi)
Gilli Polodr                 6x
Iro Půlnoční měsíc     5x                       Kasl Vladimír         8 zkoušek
Bren z Hromadného   5x                       Hůla J.                    6 zkoušek
Bron z Gargamellu     3x                       Šubrtová Marie      5 zkoušek
Zet Gasko Prim          3x
 
Nejlépe splněné zkoušky 
                                                               
KJ Brno                               IPO                                  NZŘ
 
Gilli    ZOP 96/100             Bron    FPr2 97/100        Gilli    ZZO 57/60
Gilli    ZPU1 140/150         Iro       SchA 185/200
Iro     ZPU2 289/300                                   
Bren    ZPU2 282/300           
Berri    ZOP 96/100
Axel    ZOP 95/100
 

Oproti roku 2007,kdy bylo splněno 65,8% zkoušek,stoupla úspěšnost o 20,5%, a to i přes vyšší náročnost zkoušek v letošním roce. Celkově je rok 2008 výrazně lepší.

Zpracoval Vladimír Kasl

Statistika zkoušek v roce 2007 

V roce 2007 byly u naší ZO skládány zkoušky:

2x podle ZŘ IPO-SchH/VPG
2x podle NZŘ
3x podle ZŘ KJ Brno

Z celkových 79 zkoušek bylo úspěšně splněno 52 zkoušek – 65,8 %, nesplněno 27 zkoušek – 34,2 %.
Z celkových 79 zkoušek bylo našimi členy skládáno 54 zkoušek, z toho bylo splněno 34 zkoušek (63 %), nesplněno 20 zkoušek (37 %).
Ostatní psovodi z cizích ZO z 25 zkoušek splnili 18 zkoušek (72 %), nesplnili 7 zkoušek (28 %).

#

Podle ZŘ IPO-SchH/VPG bylo skládáno celkem 18 zkoušek, z toho 8 zkoušek bylo splněno (44,4 %), 10 zkoušek nesplněno (55,6 %).
Z toho naši členové skládali 14 zkoušek. 7 zkoušek splněno (50 %), 7 zkoušek nesplněno (50 %).
Z jiných ZO – celkem 4 zkoušky, z toho 1x splněo (25 %), 3x nesplněno (75 %).

Podle NZŘ bylo skládáno celkem 20 zkoušek – 14 zkoušek splněno (70 %), 6 zkoušek nesplněno (30 %).
Z toho naši členové skládali 15 zkoušek, z toho 10 zkoušek splněno (66 %), 5 zkoušek nesplněno (34 %).
Z jiných ZO – celkem 5 zkoušek, z toho 4 zkoušky splněny (80 %), jednou nesplněno (20 %).

Podle ZŘ KJ Brno bylo skládáno 41 zkoušek – 30 zkoušek splněno (73 %), 11 zkoušek nesplněno (27 %).
Z toho naši členové skládali 25 zkoušek – 17 zkoušek splněno (68 %), 8 zkoušek nesplněno (32 %).
Z jiných ZO – celkem 16 zkoušek, z toho 13 splněno (81 %), 3 x nesplněno (19%).

Dále byly složeny 3 zkoušky podle jiných zkušebních řádů a 7 zkoušek bylo splněno našimi členy u jiných ZKO.

Nejvíce zkoušek splnili:

 • Iro                5x
 • Bron             4x
 • Bren             3x

Nejvíce zkoušek splnili tito psovodi:

 • Vladimír Kasl                           9 zkoušek
 • Petra Fürstová                         5 zkoušek
 • Marie Šubrtová                        3 zkoušky

Nejlépe ohodnocené zkoušky:

Iro               ZOP                               100/100
Xandra        ZOP                                 98/100
Tequilla      IPO-V                             284/300
Bren            ZPU1                             139/150

V roce 2007 byly našimi členy úspěšně složeny tyto zkoušky:

BH

Kasl Vladimír

Cafu (Iro)

Fürstová Petra

Chino

Fürstová Petra

 Adélka

 

FPr1

Štefan Václav

Stela

Simerská Renata

Darielle Sherak

Kasl Vladimír

Bob (Bron)

Fürstová Petra

 Tequilla

 

IPO V

Kasl Vladimír

               Bob

Fürstová Petra

Tequilla

 

IPO1

Fürstová Petra

            Chino

  

IPO3

 Kasl Vladimír

             Bob

  

ZZO

Kasl Vladimír

Cafu

Štefan Václav

Stela

Fárová Michaela

Xarisa

Schönfeldová Adrea

Richard 

Říhová Simona

Jambo

 

ZM

Šubrtová Marie            

Bren

Šeborová Hana

Daimon

Ráž Karel

Elis

Simerská Renata

Darielle

 

ZVV1

Ráž Karel  

Elis

Černá Lucie  

Ari 

Šubrtová Marie 

Bren

  

ZOP

Bílek Roman

                                     

Bart

Kasl Vladimír

Cafu

Pospíšilová Magdalena

Dont stop daucin

Simerská Renata

Darielle

Stránská Irena

Vendulka

Mejstříková Marcela

Xandra

Hladík Antonín

Bína

Rychlá Jitka

Tara

Ungermanová Světlana

Buggie

Krásová Diana

Ajka

Stočesová Zuzana

Luccy Liu

Málková Radmila

Hunter

 

ZPU1

Černá Lucie

Ari

Šubrtová Marie

Bren

Kasl Vladimír

Cafu

Mejstříková Marcela

Enny

 

ZMT

Kasl Vladimír

Cafu

 

T1

Kasl Vladimír

Bob

  

RH-E

Kleiber Karel

Damian

 

 Agendu související se zkouškami vedl v roce 2007 Vladimír Kasl. Zpracoval také výše uvedenou statistiku zkoušek.