Obsah

 

Letní příměstský tábor se bude konat v termínu od 22.7.2024 do 26.7.2024.

Podrobnosti budou včas zveřejněny.

Volební členská schůze 27. ledna 2024

V sobotu 27. ledna 2024 jsme se sešli v restauraci V Ofsajdu na fotbalovém hřišti v Letech na volební členské schůzi.

Účastnilo se 35 členů osobně, 9 členů bylo zastoupeno prostřednictvím plné moci.

Přítomní byli seznámeni s činností spolku v roce 2023, jednotliví členové Výboru přednesli výroční zprávy. 

Dále přítomní vyslechli zprávu o hospodaření spolku v minulém roce (2023) a schválili účetní závěrku za minulý rok. 

Následně se představili kandidáti do Výboru a do Revizní komise. 

kandidát na předsedu spolku - Karel Ráž
kandidát na místopředsedu spolku - Vladimír Kasl
kandidátka na výcvikářku - Ivana Drobílková
kandidátka na pokladní a účetní - Alena Vanžurová
kandidáti na členy Výboru - René Janeba, JUDr. Libuše Jiskrová a Václav Mejstřík
kandidátka na revizorku - RNDr. Jana Vampolová

Poté proběhly volby do výkonných orgánů tajným hlasováním.  Volební komise sečetla všechny platné hlasy a předsedkyně návrhové komise seznámila přítomné členy s výsledky voleb.

Všichni kandidáti do funkcí byli zvoleni. Do funkce člena Výboru byl opětovně zvolen René Janeba. Z toho vyplývá, že Výbor ZKO Lety zůstal ve stejném složení jako doposud.

Revizní komise doznala změn, byl volen pouze jeden člen - revizor, kterým se stala předsedkyně dosavadní revizní komise RNDr. Jana Vampolová.

Všem gratulujeme ke zvolení!

Na závěr Volební členské schůze byly vyhlášeny výsledky psovodské ligy za rok 2023:

Psovodská liga 2023- podle pořadí

14.       místo   Jiřina Smejkalová                  fena čivavy Quenna               10 bodů

13.       místo   Lenka Jandová                       fena NO Vali                          20 bodů

                        Monika Tilschová                  pes HW Eminence                 20 bodů

12.       místo   Markéta Smáhová                  chodský pes Johannes          40 bodů

11.       místo  Marie Šubrtová                      pes NO Draco                        60 bodů

10.       místo   Patricie Urbanová                  pes VK Cyril                          80 bodů

9.         místo   Miloš Forman                         pes NO Sambo                     90 bodů

8.         místo   Marta Krňávková                   fena leonberger Airiss         100 bodů

                        Bětka Chrpová                       pes AUO Dasty                    100 bodů

7.         místo   Hana Nevřalová                     pes DB Gerret                      160 bodů

6.         místo   Ludmila Šebková                   pes NO Argo                        260 bodů

5.         místo   René Janeba                           fena NO Bomba                   310 bodů

4.         místo   Gabriela Stará                        fena NO Iza                          330 bodů

3.         místo   Ivana Drobílková                   pes NO Luis                          350 bodů

2.         místo   Petra Fürstová                        fena NO Phina                     470 bodů

1.         místo   Markéta Blatská                     fena NO Ronnie                    510 bodů        

Za úspěšné složení první zkoušky z výkonu v ZKO Lety obdrželi trofej sošky NO tito členové:

Lenka Jandová, Markéta Smáhová a Miloš Forman

Za úspěšné složení vrcholové zkoušky IGP 3 byla trofejí NO oceněna Ivana Drobílková.

Zvláštní ocenění za účast na MR v ZVV3 získala trofej NO Aneta Kostíková

Zvláštní ocenění za účast na MS RSV 2000 v Dánsku získala trofej NO Petra Fürstová

Ocenění ručně broušenou vázou za složení canisterapeutické zkoušky získala Marta Krňávková

Ocenění za 2. místo v Krajské lize Středočeského kraje v kategorii ZVV2 s fenou Fantagírou z Granátové zahrady získal René Janeba.
 

Statistika zkoušek: 

zkoušky podle ZŘ KJ Brno          17
zkoušky podle MZŘ/NZŘ            62
celkem bylo skládáno 79 zkoušek z výkonu, z toho 23 nebylo splněno