Obsah

Srdečně vás zveme na ZÁVOD PODLE NZŘ

Termín konání:     16.září 2023

Místo konání:       ZKO Lety

Závodit se bude v těchto kategoriích:

 • ZZO (bez speciálních disciplín)
 • ZZO1
 • ZZO2

Prezence:                8.00 - 8.30 hodin

Zahájení závodu:    9:00 hodin

Startovné:               dospělí 200 Kč

                                mládež do 18 let 100 Kč 

                                lze uhradit až při prezenci, případně na bank.účet 211 41 181/0300

Rozhodčí závodu:    Oldřich Šnytr a Josef Zábranský

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA ZÁVOD

kontaktní e-mail: kk.lety@seznam.cz

kontaktní telefon: Alena Vanžurová, 728 748 384

       Uzávěrka přihlášek je v pátek 15. září 2023

 

Prosíme, aby se závodníci

 • řídili se pokyny pořadatele
 • měli k dispozici výstroj podle zkušebního řádu
 • předložili očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, parvoviroze a psince
 • dodržovali zákony a pravidla slušného chování
 • dodržovali zákon na ochranu zvířat a veterinární zákon
 • venčili psy v prostorách podle pokynů pořadatele
 • v případě zájmu při akci  využili volné odkládací boxy v areálu
 • v případě účasti s háravou fenou nahlásili toto u prezence závodníků
 • drželi háravou fenu mimo kontakt s ostatními psy a do prostor určených k provádění cviků vstupovali pouze na pokyn pořadatele (háravé feny budou cvičit jako poslední)
 • předložili na požádání pořadatele výkonnostní případně pracovní knížku psa

Podmínky závodu

 • v kategorii ZZO bez speciálních disciplín mohou závodit psi, jejichž stáří je nejméně 10 měsíců, maximálně však 4 roky dosažené v roce, kdy se koná závod, psi mohou mít nejvyšší složenou zkoušku ZZO
 • maximální věkové omezení v kategorii ZZO se netýká psů malých plemen
 • v kategorii ZZO1 mohou závodit psi s nejvyšší složenou zkouškou ZZO 1 nebo ZVV1
 • v kategorie ZZO 2 mohou závodit psi bez omezení
 • psovodi s háravými fenami startují podle losu jako poslední a mají před posuzováním poslušnosti možnost krátkého tréninku
 • psovodi odpovídají za škody způsobené jimi nebo jejich psy po celou dobu konání závodu
 • závodníci mohou po dohodě s pořadatelem startovat maximálně se dvěma psy
 • při rovnosti bodů rozhoduje ohodnocení cviku aport, popřípadě los
 • trénink je možný na cvičišti pouze před zahájením závodu (s výjimkou háravých fen)
 • v případě, že se psovod akce z jakýchkoliv důvodů nezúčastní nebo je z ní vyloučen či odvolán nebo v případě, že akce nemůže být z klimatických nebo jiných vážných důvodů, které pořadatel nezavinil, zahájena či dokončena, se startovné nevrací a je použito na náklady pořadatele spojené s akcí

Ostatní informace

 • Po celou dobu závodu bude zajištěno v místní kantýně občerstvení
 • V areálu jsou k dispozici odkládací kotce pro psy       

 

PROPOZICE VE WORDU KE STAŽENÍ (151.5 kB)

                            

 

Informace a podrobnosti jsou připravovány.

 

Informace a podrobnosti jsou připravovány.