Obsah

Informace o členských příspěvcích

K základním povinnostem člena naší organizace patří (mimo jiné) placení členských příspěvků. 
Výše členských příspěvků byla schválena usnesením výroční členské schůze ze dne 15. února 2014.
Usnesením členské schůze ze dne 11. února 2017 byla stanovena hodnota jedné brigádnické hodiny na 150,-Kč.
Počet brigádnických hodin, které by měly být ročně odpracovány každým členem v produktivním věku je 10.

Kompletní informace najdete na jednotlivých záložkách této sekce

 • aktuální výši členských příspěvků
 • slevy a výhody pro mládež a důchodce
 • termíny, do kdy je nutné tyto příspěvky uhradit

Prosíme o dodržování termínů!

Platba příspěvků je možná:

 • v hotovosti u pokladní Aleny Vanžurové nebo 
 • bezhotovostním převodem na účet ZKO Lety.
 • bankovní spojení - Poštovní spořitelna
 • č. účtu:  211 410 181/0300
 • variabilní symbol při bezhotovostní platbě použijte číslo legitimace ČKS


UPOZORNĚNÍ

Na Výroční členské schůzi konané 4.2.2023 byla zrušena výjimka slevy - udržovacího příspěvku pro tzv. neaktivní členy s platností od 1.1.2024.  

Členům, kteří neuhradí ve splatnosti členské příspěvky, bude na základě stanov ČKS členství v ZKO Lety zrušeno. 

AKTUÁLNÍ VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ PRO ROK 2024

ČLENSKÁ ZNÁMKA ČKS - stávající člen 350 Kč
ČLENSKÁ ZNÁMKA ČKS + ČLENSKÝ PRŮKAZ - nový člen 400 Kč
zpoplatnění duplikátu členského průkazu (plus poštovné) 50 Kč

 

ČLENOVÉ V PRODUKTIVNÍM VĚKU

PŘÍSPĚVEK ČÁSTKA TERMÍN A VYSVĚTLIVKY
členská známka (schvaluje ČKS)

350 Kč

splatnost 15.12. běžného roku na rok následující

1. pololetí roku 600 Kč splatnost 15.12. běžného roku na rok následující
záloha na brigády 1500 Kč 10 hodin v hodnotě 150,- Kč/hodina

- v případě odpracování všech brigádnických hodin v průběhu roku je uhrazená záloha převedena na další rok

- v případě odpracování části brigádnických hodin v průběhu roku je převedena poměrná část za tyto brigádnické hodiny na další rok,  za neodpracované brigádnické hodiny je třeba poměrnou částku doplatit

- v případě neodpracování žádných brigádnických hodin je nutné zaplatit v následujícím roce znovu celou zálohu

Termín splatnosti 31. března dotčeného roku 
2. pololetí roku 600 Kč 31. srpna dotčeného roku

 

MLADISTVÍ DO 18 LET

PŘÍSPĚVEK ČÁSTKA TERMÍN A VYSVĚTLIVKY
členská známka (schvaluje ČKS)

350 Kč   

15.12. běžného roku na rok následující

roční příspěvek 600 Kč

15.12. běžného roku na rok následující
příspěvek bude brán jako záloha, mladistvý člen může příspěvky odpracovat - 4 brigádnické hodiny (1 hod v hodnotě 150 Kč) 
V případě nezájmu o odpracování členských příspěvků je možná úhrada pololetně jako u dospělých aktivních členů

brigády 600 Kč odpracovat 4 brigádnické hodiny (1 hod v hodnotě 150 Kč)

 

ČLENOVÉ - DŮCHODCI DO 70 LET VĚKU

členská známka (částku schvaluje ČKS)                   

350 Kč   

15.12. běžného roku na rok následující

roční příspěvek 600 Kč

15.12. běžného roku na rok následující první polovina

31.8. dotčeného roku druhá polovina

 

ČLENOVÉ  STARŠÍ 70 LET

 • stávající člen uhradí do 15.12. běžného roku členskou známku v hodnotě 350 Kč na následující rok
 • nový člen uhradí do 15.12. běžného roku členskou známku v hodnotě 350 Kč na následující rok + 50 Kč za členskou legitimaci
 • placení ostatních příspěvků jsou zproštěni
 • nejsou povinni odpracovávat brigády.

 

ČLENOVÉ UZNANÍ JAKO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE 3. STUPNI INVALIDITY

 • platí členskou známku do 15.12. běžného roku na následující rok 
 • jsou zproštěni placení členských příspěvků
 • jsou zproštěni odpracování brigádnických hodin

O zproštění z placení členských příspěvků a odpracování brigádnických hodin musí člen písemně požádat a doložit rozhodnutí ČSSZ o invaliditě.

 

HOSTOVÁNÍ V NAŠÍ ZKO

 • Hostování v naší organizaci je možné na základě žádosti schválené Výborem ZKO Lety
 • Cena za hostování je 250,- Kč za měsíc
 • Hostování je schvalováno nejdéle na 3 měsíce. V případě dohody je možné hostování prodloužit.

ON-LINE ŽÁDOST O HOSTOVÁNÍ

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA DO ZKO LETY

Podáním přihlášky se nestává zájemce automaticky členem ZKO Lety,
Je nutné vyčkat na rozhodnutí Výboru ZKO Lety.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA K HOSTOVÁNÍ V ZKO LETY

Po podání přihlášky k hostování v ZKO Lety je nutné vyčkat na rozhodnutí Výboru ZKO Lety v této záležitosti.