Obsah

Informace o členských příspěvcích

K základním povinnostem člena naší organizace patří (mimo jiné) placení členských příspěvků. 
Výše členských příspěvků byla schválena usnesením výroční členské schůze ze dne 15. února 2014.
Usnesením členské schůze ze dne 11. února 2017 byla stanovena hodnota jedné brigádnické hodiny na 150,-Kč.
Počet brigádnických hodin, které by měly být ročně odpracovány každým je 10.

Kompletní informace najdete na jednotlivých záložkách této sekce

 • aktuální výši členských příspěvků
 • slevy a výhody pro mládež a důchodce
 • termíny, do kdy je nutné tyto příspěvky uhradit

Prosíme o dodržování termínů!

Platba příspěvků je možná:

 • v hotovosti u pokladní Aleny Vanžurové nebo 
 • bezhotovostním převodem na účet ZKO Lety.
 • bankovní spojení - Poštovní spořitelna
 • č. účtu:  211 410 181/0300
 • variabilní symbol při bezhotovostní platbě je nutné použít číslo legitimace ČKS


UPOZORNĚNÍ

Na Výroční členské schůzi konané 4.2.2023 byla zrušena výjimka slevy - udržovacího příspěvku pro tzv. neaktivní členy s platností od 1.1.2024. 

Členům, kteří bezdůvodně neuhradí ve splatnosti členské příspěvky, bude na základě stanov ČKS členství v ZKO Lety zrušeno. 

aktualizace pro rok 2022 - Plénum ČKS schválilo na své schůzi

dne 20.9.2021 zvýšení členského příspěvku

 • stávajícího člena z 250 Kč na 350 Kč
 • nového člena na 400 Kč (350 Kč známka, 50 Kč legitimace)
 • nově je zpoplatněno vystavení duplikátu členského průkazu ČKS 50,- Kč (plus poštovné)

ON-LINE PŘIHLÁŠKA DO ZKO LETY

PŘÍSPĚVEK ČÁSTKA TERMÍN A VYSVĚTLIVKY
členská známka (schvaluje ČKS)

350 Kč   stávající člen

400 Kč
nový člen

splatnost 15.12. běžného roku na rok následující

 

členská známka 350 + 50 členská legitimace

1. pololetí 600 Kč splatnost 15.12. běžného roku na rok následující
záloha na brigády 1500 Kč 10 hodin v hodnotě 150,- Kč/hodina.
 • v případě odpracování všech brigádnických hodin v průběhu roku je uhrazená záloha převedena na další rok
 • v případě odpracování části brigádnických hodin v průběhu roku je převedena poměrná část za tyto brigádnické hodiny na další rok a rozdíl za neodpracované brigádnické hodiny je třeba doplatit
 • v případě neodpracování brigádnických hodin je nutné zaplatit v následujícím roce znovu celou zálohu
 Termín splatnosti 31. března běžného roku 
2. pololetí 600 Kč 31. srpna běžného roku

 

MLADISTVÍ DO 18 LET

PŘÍSPĚVEK ČÁSTKA TERMÍN A VYSVĚTLIVKY
členská známka (schvaluje ČKS)

350 Kč stávající člen 
400 Kč
nový člen                       

15.12. běžného roku na rok následující

 

350 Kč známka + 50 členská legitimace

roční příspěvek 600 Kč

15.12. běžného roku na rok následující
Tento příspěvek bude brán jako záloha, mladistvý člen si bude moci příspěvky odpracovat 4 brigádnické hodiny (1 hod v hodnotě 150 Kč)

V případě nezájmu o odpracování členských příspěvků je možná úhrada pololetně jako u dospělých aktivních členů

brigády 600 Kč odpracovat 4 brigádnické hodiny (1 hod v hodnotě 150 Kč)

 

ČLENOVÉ - DŮCHODCI DO 70 LET VĚKU

členská známka

(částku schvaluje ČKS)          

350 Kč
stávající člen
400 Kč
nový člen

15.12. běžného roku na rok následující

 

350 Kč členská známka + 50 členská legitimace

roční příspěvek 600,-

15.12. běžného roku na rok následující první polovina

31.8. běžného roku druhá polovina

 

ČLENOVÉ STARŠÍ 70 LET

 • stávající člen uhradí do 15.12. běžného roku členskou známku v hodnotě 350 Kč na následující rok
 • nový člen uhradí do 15.12. běžného roku členskou známku v hodnotě 350 Kč na následující rok + 50 Kč za členskou legitimaci
 • placení ostatních příspěvků jsou zproštěni
 • nejsou povinni odpracovávat brigády.

 

HOSTOVÁNÍ V NAŠÍ ZKO

 • Hostování v naší organizaci je možné na základě žádosti schválené Výborem ZKO Lety
 • Cena za hostování je 250,- Kč za měsíc
 • Hostování je schvalováno nejdéle na 3 měsíce. V případě dohody je možné hostování prodloužit.

ON-LINE ŽÁDOST O HOSTOVÁNÍ

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA DO ZKO LETY

Podáním přihlášky se nestává zájemce automaticky členem ZKO Lety,
Je nutné vyčkat na rozhodnutí Výboru ZKO Lety.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA K HOSTOVÁNÍ V ZKO LETY

Po podání přihlášky k hostování v ZKO Lety je nutné vyčkat na rozhodnutí Výboru ZKO Lety v této záležitosti.